Follow by Email

2019 m. liepos 7 d.

Liepos kalendorius

Marija Magdalietė praneša apie prisikėlimą mokiniams. Albani Psalter, c. 1123

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

BAŽNYČIOS LAIKAS

Laikotarpis po Sekminių

2019 m. liepos 8 d., pirmadienis. Iz 43,22-25
2019 m. liepos 9 d., antradienis. Ts 10,6-16
2019 m. liepos 10 d., trečiadienis. Mch 7,7-9.18-20
2019 m. liepos 11 d., ketvirtadienis. Iš 25,10-11.17-22
2019 m. liepos 12 d., penktadienis. Gal 3,6-14
2019 m. liepos 13 d., šeštadienis. Gal 6,1-5
2019 m. liepos 14 d. 4 sekmadienis po Trejybės. Lk 6,36-42  
2019 m. liepos 15 d., pirmadienis. Pat 14,21-34 
2019 m. liepos 16 d., antradienis. Rūta. 2 Kor 2,5-11
2019 m. liepos 17 d., trečiadienis. 1 Sam 24,2-20
2019 m. liepos 18 d., ketvirtadienis. 2 Tim 2,14-19
2019 m. liepos 19 d., penktadienis. Fil 2,1-5
2019 m. liepos 20 d., šeštadienis. Elijas. Job 28,12-15.20-28
2019 m. liepos 21 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11
2019 m. liepos 22 d., pirmadienis. Šv. Marija Magdalietė. Jn 20,11-18
2019 m. liepos 23 d., antradienis. Rom 9,14-26
2019 m. liepos 24 d., trečiadienis. Mt 8,18-22
2019 m. liepos 25 d., ketvirtadienis. Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Mt 20,20-23
2019 m. liepos 26 d., penktadienis. Izaijas. 2 Kor 12,1-10
2019 m. liepos 27 d., šeštadienis. Mk 1,9-15
2019 m. liepos 28 d. 6 sekmadienis po Trejybės. Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius. Mt 28,16-20
2019 m. liepos 29 d., pirmadienis. Marija, Morta ir Lozorius iš Betanijos. 1 Kor 10,1-8
2019 m. liepos 30 d., antradienis. Jn 7,37-44
2019 m. liepos 31 d., trečiadienis. Juozapas iš Arimatėjos. Įst 30,1-6


2019 m. liepos 2 d.

Biblijos eilutė 2019 m. liepai

haarstyle.notrestyle.com

Kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, 
bet lėtas kalbėti, lėtas pykti.

                                                   (Jok 1,19)2019 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.


Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai (Apaštališkasis, Nikėjiškasis ir Atanaziškasis); Augsburgo tikėjimo išpažinimas; Augsburgo išpažinimo apologija; Šmalkaldeno artikulai; Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią; Mažasis Katekizmas; Didysis Katekizmas; Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).

2019 m. kovo 25 d.

[Apaštališkasis] Tikėjimo išpažinimas. II dr. Martyno Liuterio Mažojo Katekizmo (1529) dalis


Tikiu (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.
Ir (į) Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu (į) Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Apreiškimas Marijai. Kovo 25 d.

Apreiškimas Marijai. Fra Angelico, 1438-47

Kovo 25 d. mūsų Bažnyčios kalendoriuje – Apreiškimas Marijai, kaip užrašyta Evangelijoje pagal Luką

Nuo šios dienos – lygiai devyni mėnesiai iki Kalėdų, Kristaus Gimimo šventės, kai Žodis, prasidėjęs iš Šventosios Dvasios, nuolankiai pasirinkęs kūniškai išgyventi visus žmogaus vystymosi etapus nuo pat pradėjimo, taip paliudydamas jų vertingumą, juos pašventindamas ir atpirkdamas, regimai tapo kūnu.

2019 m. kovo 1 d.

Biblijos eilutė 2019 m. kovui


Atiduokite širdį VIEŠPAČIUI ir tik Jam vienam tarnaukite.

                                                                           (1 Sam 7,3)

2019 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

2019 m. vasario 17 d.

Septuagesima. Prasideda laikotarpis prieš gavėnią

Vynuogyno darbininkai. 11 a. 

Šių metų vasario 17-oji – Septuagesima. Tai - 3 sekmadienis prieš gavėnią. Jis liturgijoje pradeda naują bažnytinių metų laiką.

2019 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
     nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
     kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.