Follow by Email

2020 m. lapkričio 20 d.

2020 lapkričio kalendorius

Iven Kawi tortas. thisiscolosssal nuotr.

Verkdami jie eis namo,
bet Aš vesiu juos guosdamas.
                                  Jer 31,9a

BAŽNYČIOS LAIKAS

2020 m. lapkričio 1 d. Visi Šventieji. Mt 5,1-10
2020 m. lapkričio 2 d., pirmadienis. Mt 15,1-11a.18-20
2020 m. lapkričio 3 d., antradienis. 2 Kor 1,1-6
2020 m. lapkričio 4 d., trečiadienis. 1 Sam 19,1-7
2020 m. lapkričio 5 d., ketvirtadien. Tit 2,1-10
2020 m. lapkričio 6 d., penktadienis. 1 Jn 3,13-18
2020 m. lapkričio 7 d., šeštadienis. Mk 13,1-8
2020 m. lapkričio 8 d. 3 sekmadienis prieš Adventą. Lk 17,20-30
2020 m. lapkričio 9 d., pirmadienis. Martynas Chemnicas (gim.), kunigas ir išpažinėjas. 1 Pt 4,7-11
2020 m. lapkričio 10 d., antradienis. Jer 18,1-10
2020 m. lapkričio 11 d., trečiadienis. Martynas iš Turo, vyskupas. Mt 25,31-40 
2020 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis. Mk 13,21-29
2020 m. lapkričio 13 d., penktadienis. 2 Kor 6,1-10
2020 m. lapkričio 14 d., šeštadienis. Justinianas I, krikščionis vadovas ir Kristaus išpažinėjas. Am 8,1-12
2020 m. lapkričio 15 d. 2 sekmadienis prieš Adventą. Mt 25,31-46
2020 m. lapkričio 16 d., pirmadienis. Iz 58,1-7
2020 m. lapkričio 17 d., antradienis.  Ez 22,23-31
2020 m. lapkričio 18 d., trečiadienis. Atgailos ir maldų diena. Lk 13,1-9
2020 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienis. Elžbieta Vengrė. Ez 14,12-23
2020 m. lapkričio 20 d., penktadienis. Hbr 13,17-21
2020 m. lapkričio 21 d., šeštadienis. Zch 8,1-8
2020 m. lapkričio 22 d. Amžinybės sekmadienis. Mt 25,1-13
2020 m. lapkričio 23 d., pirmadienis. Klemensas Romietis, vyskupas. Hbr 12,18-25
2020 m. lapkričio 24 d., antradienis. Mch 4,1-8
2020 m. lapkričio 25 d., trečiadienis. Ez 43,1-7a
2020 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis. 1 Tes 5,9-15
2020 m. lapkričio 27 d., penktadienis. Hbr 13,10-16
2020 m. lapkričio 28 d., šeštadienis. Danielius Kleinas, kunigas ir švietėjas. Zch 9,8-12

KALĖDŲ LAIKAS

Advento laikotarpis

2020 m. lapkričio 29 d. 1 Advento sekmadienis. Mt 21,1-11
2020 m. lapkričio 30 d. Šv. Andriejus, apaštalas (pirmas pašauktasis). Jn 1,35-42

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2020 m. lapkričio 17 d.

Atgailos ir maldų diena. Psalmės

©iStockphoto.com/RonTech2000

Trečiadienį prieš paskutinį bažnytinių metų sekmadienį - Amžinybės - mūsų Bažnyčia mini Atgailos ir maldų dieną. 11 dienų iki 1 advento sekmadienio.

2020 m. lapkričio 13 d.

Vilniaus parapijai - 465 metai

Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos įsikūrimo Vokiečių gatvėje pradžia laikoma 1555 m. birželio 24-oji.

Astos Saldukienės nuotr. 2020 11 11

Vilniaus parapijos klebonas yra Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Parapijoje tarnauja ir antrasis kunigas, arba vikaras Ričardas Dokšas.

Adresas: Vokiečių gatvė 20.