Follow by Email

2019 m. rugsėjo 19 d.

Rugsėjo kalendorius


*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis. 3 Jn 1,1-8.11 
2019 m. rugsėjo 20 d., penktadienis. Jok 2,5-13
2019 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis. Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Mt 9,9-13
2019 m. rugsėjo 22 d. 14 sekmadienis po Trejybės. Lk 17,11-19

2019 m. rugsėjo 18 d.

Kas yra kapinių šventės?


Galima vadinti ir kapų šventėmis. Tai - pamaldos kapinėse, dažniausiai vasarą.

Tokia tradicija gali asocijuotis su Romos katakombomis, vėlesniais krikščionių persekiojimo laikais, bažnyčių altoriais, pastatytais ant kapų arba talpinančiais šventųjų relikvijas, stačiatikių Velykų apeigomis, katalikų Vėlinių papročiais.


2019 m. rugsėjo 2 d.

Biblijos eilutė 2019 m. rugsėjui

Gedimino Degesio nuotr.

Kokia gi žmogui nauda, 
jeigu jis laimėtų visą pasaulį, 
o pakenktų savo gyvybei?!

                                                                                      Mt 26,16a