Follow by Email

2019 m. lapkričio 21 d.

Lapkričio kalendorius

Tokihiro Satō nuotr.
*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2019 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis. Ez 14,12-23
2019 m. lapkričio 22 d., penktadienis. Hbr 13,17-21
2019 m. lapkričio 23 d., šeštadienis. Klemensas Romietis, vyskupas. Zch 8,1-8
2019 m. lapkričio 24 d. Amžinybės sekmadienis. Mt 25,1-13

2019 m. lapkričio 19 d.

Atgailos ir maldų diena. Psalmės

©iStockphoto.com/RonTech2000

Trečiadienį prieš paskutinį bažnytinių metų sekmadienį - Amžinybės - mūsų Bažnyčia mini Atgailos ir maldų dieną. 11 dienų iki Advento I sekmadienio.

2019 m. lapkričio 5 d.

Biblijos eilutė 2019 m. lapkričiui

Redeemer Lutheran Church, St. Croix Falls, WI

Juk aš žinau, kad mano Atpirkėjas gyvas.

                                      Job 19,25a