Follow by Email

2019 m. liepos 7 d.

Liepos kalendorius

Marija Magdalietė praneša apie prisikėlimą mokiniams. Albani Psalter, c. 1123

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

BAŽNYČIOS LAIKAS

Laikotarpis po Sekminių

2019 m. liepos 8 d., pirmadienis. Iz 43,22-25
2019 m. liepos 9 d., antradienis. Ts 10,6-16
2019 m. liepos 10 d., trečiadienis. Mch 7,7-9.18-20
2019 m. liepos 11 d., ketvirtadienis. Iš 25,10-11.17-22
2019 m. liepos 12 d., penktadienis. Gal 3,6-14
2019 m. liepos 13 d., šeštadienis. Gal 6,1-5
2019 m. liepos 14 d. 4 sekmadienis po Trejybės. Lk 6,36-42  
2019 m. liepos 15 d., pirmadienis. Pat 14,21-34 
2019 m. liepos 16 d., antradienis. Rūta. 2 Kor 2,5-11
2019 m. liepos 17 d., trečiadienis. 1 Sam 24,2-20
2019 m. liepos 18 d., ketvirtadienis. 2 Tim 2,14-19
2019 m. liepos 19 d., penktadienis. Fil 2,1-5
2019 m. liepos 20 d., šeštadienis. Elijas. Job 28,12-15.20-28
2019 m. liepos 21 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11
2019 m. liepos 22 d., pirmadienis. Šv. Marija Magdalietė. Jn 20,11-18
2019 m. liepos 23 d., antradienis. Rom 9,14-26
2019 m. liepos 24 d., trečiadienis. Mt 8,18-22
2019 m. liepos 25 d., ketvirtadienis. Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Mt 20,20-23
2019 m. liepos 26 d., penktadienis. Izaijas. 2 Kor 12,1-10
2019 m. liepos 27 d., šeštadienis. Mk 1,9-15
2019 m. liepos 28 d. 6 sekmadienis po Trejybės. Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius. Mt 28,16-20
2019 m. liepos 29 d., pirmadienis. Marija, Morta ir Lozorius iš Betanijos. 1 Kor 10,1-8
2019 m. liepos 30 d., antradienis. Jn 7,37-44
2019 m. liepos 31 d., trečiadienis. Juozapas iš Arimatėjos. Įst 30,1-6


2019 m. liepos 2 d.

Biblijos eilutė 2019 m. liepai

haarstyle.notrestyle.com

Kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, 
bet lėtas kalbėti, lėtas pykti.

                                                   (Jok 1,19)2019 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.


Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai (Apaštališkasis, Nikėjiškasis ir Atanaziškasis); Augsburgo tikėjimo išpažinimas; Augsburgo išpažinimo apologija; Šmalkaldeno artikulai; Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią; Mažasis Katekizmas; Didysis Katekizmas; Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).