Follow by Email

2020 m. liepos 31 d.

Biblijos eilutė 2020 m. rugpjūčiui

Bažnyčia prie jūros. Jana Fantasy Art

Tau dėkoju,
kad esu baimę keliančiai, nuostabiai sukurtas.
Nuostabūs Tavo darbai, ­
ir mano siela tai gerai žino.

                                                                                            Ps 139,14

2020 rugpjūčio kalendorius

Karaliaučiaus katedros vargonai

BAŽNYČIOS LAIKAS

2020 m. rugpjūčio 1 d., šeštadienis. Įst 10,10-22
2020 m. rugpjūčio 2 d. 8 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,13-16
2020 m. rugpjūčio 3 d., pirmadienis. Joana, Marija ir Salomė, miros nešėjos. Mt 7,13-20
2020 m. rugpjūčio 4 d., antradienis. Lk 6,27-35
2020 m. rugpjūčio 5 d., trečiadienis. Mt 5,33-37
2020 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis. 1 Kor 12,27 - 13,3
2020 m. rugpjūčio 7 d., penktadienis. 1 Pt 3,8-17
2020 m. rugpjūčio 8 d., šeštadienis. Pr 41,25-43
2020 m. rugpjūčio 9 d. 9 sekmadienis po Trejybės. Mt 13,44-46
2020 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienis. Laurynas, diakonas ir kankinys. 1 Tim 4,6-16
2020 m. rugpjūčio 11 d., antradienis. 1 Kor 6,12-20
2020 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis. 1 Kor 10,23-31
2020 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis. 1 Kor 9,16-23
2020 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis. Jer 1,11-19
2020 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis. Šv. Marija, Dievo Gimdytoja. Lk 1,39-55
2020 m. rugpjūčio 16 d. 10 sekmadienis po Trejybės. Lk 19,41-48
2020 m. rugpjūčio 17 d., pirmadienis. Johann Gerhard, teologas. Rd 2,13-20a
2020 m. rugpjūčio 18 d., antradienis. Jer 8,18-23; 9,6-12
2020 m. rugpjūčio 19 d., trečiadienis. Bernardas Klervietis, poetas ir teologas. Rd 4,11-20
2020 m. rugpjūčio 20 d., ketvirtadienis. Samuelis. Įst 32,7-20
2020 m. rugpjūčio 21 d., penktadienis. Rd 5,1-22
2020 m. rugpjūčio 22 d., šeštadienis. 1 Sam 1,12-28
2020 m. rugpjūčio 23 d. 11 sekmadienis po Trejybės. Lk 18,9-14
2020 m. rugpjūčio 24 d., pirmadienis. Šv. Baltramiejus, apaštalas. Jn 1,43-51
2020 m. rugpjūčio 25 d., antradienis. 1 Sam 17,38-51
2020 m. rugpjūčio 26 d., trečiadienis. 2 Sam 16,5-17
2020 m. rugpjūčio 27 d., ketvirtadienis. Monika, Augustino motina. Mk 2,13-17
2020 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis. Augustinas iš Hipono, vyskupas ir teologas. 2 Kor 7,8-13
2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienis. Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Mk 6,14-29
2020 m. rugpjūčio 30 d. sekmadienis. 12 sekmadienis po Trejybės. Mk 7,31-37
2020 m. rugpjūčio 31 d., pirmadienis. Jn 4,46-54

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2020 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas; Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).


Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 2020 m. birželio 24 d.

Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Lukas Kranachas Vyresnysis (1472-1553). 
Madona su Kūdikėliu Jėzumi, Jonu Krikštytoju ir dviem angelais


Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja.

2020 m. gegužės 20 d.

Kas yra kapinių šventės?


Galima vadinti ir kapų šventėmis. Tai - pamaldos kapinėse, dažniausiai vasarą.

Tokia tradicija gali asocijuotis su Romos katakombomis, vėlesniais krikščionių persekiojimo laikais, bažnyčių altoriais, pastatytais ant kapų arba talpinančiais šventųjų relikvijas, stačiatikių Velykų apeigomis, katalikų Vėlinių papročiais.