Follow by Email

2020 m. sausio 23 d.

Sausio kalendorius

Kelionė. Alexander Labas, 1928

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

KALĖDŲ LAIKAS
Epifanijos laikotarpis
2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis. Mt 17,24-27 
2020 m. sausio 24 d.,  penktadienis. Šv. Timotiejus, vyskupas ir išpažinėjas.  1 Tim 6,11-16
2020 m. sausio 25 d., šeštadienis. Šv. Pauliaus atsivertimas. Mt 19,27-30
2020 m. sausio 26 d. 3 sekmadienis po Trijų Karalių. Mt 8,5-13

2019 m. gruodžio 26 d.

2020 m. sausio kalendorius

Kelionė. Alexander Labas, 1928

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

KALĖDŲ LAIKAS

Gruodžio 26 d. Šv. Steponas, pirmasis kankinys

Stepono užmušimas akmenimis. Paolo Uccello, c. 1435

Antra Kalėdų diena, mes dar norime jaukiai džiaugtis Prakartėle - bet Bažnyčia štai jau kviečia minėti pirmąjį kankinį. Prisimename Viešpaties Gimimo šventės pamaldų Evangeliją: Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą. (Jn 1,11-2)

2019 m. lapkričio 19 d.

Atgailos ir maldų diena. Psalmės

©iStockphoto.com/RonTech2000

Trečiadienį prieš paskutinį bažnytinių metų sekmadienį - Amžinybės - mūsų Bažnyčia mini Atgailos ir maldų dieną. 11 dienų iki Advento I sekmadienio.