Follow by Email

2018 m. rugsėjo 21 d.

Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Rugsėjo 21 d.

Šv. Matas. Caravaggio, 1602

Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui Jį. Kai Jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir Jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, prikišo Jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: 'Aš noriu gailestingumo, o ne aukos'. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.“ 
(Mt 9,9-13)


2018 m. rugsėjo 20 d.

Rugsėjo kalendorius

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.


2018 m. rugsėjo 20 d., ketvirtadienis. Rom 4,18-25
2018 m. rugsėjo 21 d., penktadienis. Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Mt 9,9-13 
2018 m. rugsėjo 22 d., šeštadienis. Jona. Dan 3,8-20.24-28
2018 m. rugsėjo 23 d. 17 sekmadienis po Trejybės. Mt 15,21-28

2018 m. rugsėjo 14 d.

Šventojo Kryžiaus diena. Rugsėjo 14

westernprelacy.org

Šiandien Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimą. Tradiciškai tai - diena, kai Šv. Elena, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, 325 m. atradusi Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. Evangelijos skaitinys, šiek tiek istorijos ir tradicijos, bazilikų pavadinimo kilmė ir simbolika - skaitykite čia.

2018 m. rugsėjo 4 d.

2018 rugsėjis


Visa, ką Jis daro, tinkama tam laikui.
Be to, Jis įdiegė amžinybę į jų širdį,
bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to,
ką Dievas daro.

                                                           (Mok 3,11)

2018 m. rugpjūčio 1 d.

2018 rugpjūčio kalendorius

Šv. Lukas piešia Mergelę Mariją (fragmentas).
Rogier van der Weyden pasekėjas, c. 1491-1510

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.