Follow by Email

2019 m. spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis. Menologion, c. 1000

Vyskupas Ignacijus Antiochietis - vienas iš Tėvų, kurių karta mus jungia su apaštalais. 

Ignacijus ( c. 35 - c. 107) buvo Antiochijos vyskupas, Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, mokinys. Yra net manančiųjų, kad jis buvęs vienas iš tų Evangelijoje minimų garsiųjų vaikelių, kuriuos tėvai nešė prie Jėzaus, o Jis sakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" ir laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas

Spalio kalendorius


sugarprincess-juschka.blogspot.com nuotr.

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2019 m. spalio 17 d., ketvirtadienis. Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Hbr 11,32-40
2019 m. spalio 18 d., penktadienis. Šv. Lukas, evangelistas. Lk 10,1-9
2019 m. spalio 19 d., šeštadienis. Gal 5,13-18
2019 m. spalio 20 d. 18 sekmadienis po Trejybės. Mk 10,17-27

2019 m. spalio 11 d.

Pilypas, diakonas. Spalio 11 d.


Tomis dienomis, mokinių daugėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais hebrajais, esą kasdieniame aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums apleidus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai.“
Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir Šventosios Dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. (Apd 6,1-6)

2019 m. spalio 8 d.

Biblijos eilutė 2019 m. spaliui

Duonos ir žuvies padauginimas (fragmentas). Raffaellino del Garbo, 16 a.

Jeigu turi daug mantos, duok išmaldos iš savo pertekliaus;
jeigu mažai, nebijok duoti iš to, ką turi.

                                                          Tob 4,8

2019 m. rugsėjo 18 d.

Kas yra kapinių šventės?


Galima vadinti ir kapų šventėmis. Tai - pamaldos kapinėse, dažniausiai vasarą.

Tokia tradicija gali asocijuotis su Romos katakombomis, vėlesniais krikščionių persekiojimo laikais, bažnyčių altoriais, pastatytais ant kapų arba talpinančiais šventųjų relikvijas, stačiatikių Velykų apeigomis, katalikų Vėlinių papročiais.