Follow by Email

2020 m. liepos 10 d.

Liepos kalendorius

Juditos Endrijaitienės nuotr.

Apie liepos mėnesio šventes daugiau skaitykite čia.


BAŽNYČIOS LAIKAS

2020 m. liepos 10 d., penktadienis. Fil 2,1-5
2020 m. liepos 11 d., šeštadienis. Job 28,12-15.20-28
2020 m. liepos 12 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11

2020 m. liepos 4 d.

Biblijos eilutė 2020 m. liepai

Venecijos bažnyčios Dei Gesuiti zakistijos lubos. Palma il Giovane, 1589-1590

VIEŠPATIES angelas atėjo antrą kartą ir, palietęs jį [Eliją], tarė: 
„Kelkis ir valgyk, antraip kelionė tau bus per sunki.“ 

                                                   1 Kar 19,7

2020 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas; Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).


Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 2020 m. birželio 24 d.

Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Lukas Kranachas Vyresnysis (1472-1553). 
Madona su Kūdikėliu Jėzumi, Jonu Krikštytoju ir dviem angelais


Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja.

2020 m. gegužės 20 d.

Kas yra kapinių šventės?


Galima vadinti ir kapų šventėmis. Tai - pamaldos kapinėse, dažniausiai vasarą.

Tokia tradicija gali asocijuotis su Romos katakombomis, vėlesniais krikščionių persekiojimo laikais, bažnyčių altoriais, pastatytais ant kapų arba talpinančiais šventųjų relikvijas, stačiatikių Velykų apeigomis, katalikų Vėlinių papročiais.