Follow by Email

2020 m. vasario 22 d.

Vasario kalendorius

Red Roses with BlueAlex Katz, 2001 (fragm., Sothbeys)

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

VELYKŲ LAIKAS
Laikotarpis prieš gavėnią
2020 m. vasario 22 d., šeštadienis. Lk 9,51-56
2020 m. vasario 23 d. Quinquagesima (Užgavėnių sekmadienis). Mk 8,31-38
2020 m. vasario 24 d., pirmadienis. Mk 4,21-25
2020 m. vasario 25 d., antradienis. Šv. Motiejus, apaštalas. Mt 11,25-30

2020 m. vasario 21 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

Tą dieną kai kur pamaldose kunigas tikintiesiems ant galvos pabarsto šiek tiek pelenų arba jais padaro kaktoje kryžiaus ženklą – kaip priminimą atsiversti ir tikėti Evangelija. Pelenai primena mūsų laikinumą žemėje ir simbolizuoja atgailą bei apsivalymą. O kryžius skelbia pergalę prieš mirtį, jis – mūsų viltis.

2020 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Turbūt galime numanyti, kad iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2020 m. vasario 16 d.

Sexagesima. 2 sekmadienis prieš Gavėnią

Hollenburg, c. 1852

Antras sekmadienis prieš Gavėnią vadinamas Sexagesima: apie 60 dienų iki Velykų. Daugiau apie šį laikotarpį skaitykite čia.

2020 m. vasario 15 d.

Biblijos eilutė 2020 m. vasariui


Jūs, brangiai nupirkti,
nepasidarykite žmonių vergais.

                                                                                          1 Kor 7,23

2020 m. vasario 9 d.

Septuagesima. Prasideda laikotarpis prieš gavėnią

Codex aureus Epternacensis 11 a.

2020 m. vasario 9-oji – Septuagesima. Tai - 3 sekmadienis prieš gavėnią. Jis liturgijoje pradeda naują bažnytinių metų laiką.