Follow by Email

2019 m. vasario 20 d.

Vasario kalendorius


Jėzaus pašventimas. Duccio di Buoninsegna, 1308-1311

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.


VELYKŲ LAIKAS

Laikotarpis prieš gavėnią

2019 m. vasario 21 d., ketvirtadienis. Oz 11,1-9
2019 m. vasario 22 d., penktadienis. Mal 3,13-18
2019 m. vasario 23 d., šeštadienis. Polikarpas iš Smirnos, vyskupas ir kankinys. Jn 7,14-24
2019 m. vasario 24 d. Sexagesima (2 sekmadienis prieš Gavėnią). Šv. Motiejus, apaštalas. Lk 8,4-15

2019 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

2019 m. vasario 17 d.

Septuagesima. Prasideda laikotarpis prieš gavėnią

Vynuogyno darbininkai. 11 a. 

Šių metų vasario 17-oji – Septuagesima. Tai - 3 sekmadienis prieš gavėnią. Jis liturgijoje pradeda naują bažnytinių metų laiką.

2019 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
     nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
     kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.


2019 m. vasario 1 d.

Biblijos eilutė 2019 m. vasariui

Apaštalas Paulius. Rembrandt, c. 1657

Aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. 

                 (Rom 8,18)

2019 vasario kalendorius


Jėzaus pašventimas. Duccio di Buoninsegna, 1308-1311

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.


2018 m. gruodžio 26 d.

Gruodžio 26 d. Šv. Steponas, pirmasis kankinys

Stepono užmušimas akmenimis. Paolo Uccello, c. 1435

Antra Kalėdų diena, mes dar norime jaukiai džiaugtis Prakartėle - bet Bažnyčia štai jau kviečia minėti pirmąjį kankinį. Prisimename Viešpaties Gimimo šventės pamaldų Evangeliją: Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą. (Jn 1,11-2)