Follow by Email

2017 m. lapkričio 20 d.

2017 lapkričio kalendorius


2017 m. lapkričio 20 d., pirmadienis. Iz 58,1-7
2017 m. lapkričio 21 d., antradienis. Ez 22,23-31
2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis. Atgailos ir maldų diena. Mt 12,33-37

2017 m. lapkričio 18 d.

Šventojo Rašto eilutė šiems metams


Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia.
                                                                                                  (Ez 36,26)

2017 m. lapkričio 3 d.

2017 lapkritis


Tarp jų bus mano padangtė; 
Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta.

                                                   (Ez 37,27)