Follow by Email

2020 m. spalio 19 d.

2020 spalio kalendorius

Gretos Vasėtaitės nuotr.

Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį VIEŠPAČIUI, nes jo gerovė - jūsų gerovė. Jer 7,29

BAŽNYČIOS LAIKAS

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis. Jonas Bretkūnas, kunigas, Šventojo Rašto vertėjas. Iš 23,20-27
2020 m. spalio 2 d., penktadienis. Pr 32,1-3.10-13
2020 m. spalio 3 d., šeštadienis. Dan 3,8-20.24-28
2020 m. spalio 4 d. Pjūties padėkos šventė. Mk 8,1-9
2020 m. spalio 5 d., pirmadienis. Hbr 11,8-16
2020 m. spalio 6 d., antradienis. Hbr 11,17-22
2020 m. spalio 7 d., trečiadienis. Hbr 11,23-31
2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis. Hbr 11,32-40 
2020 m. spalio 9 d., penktadienis. Abraomas. Hbr 12,1-3
2020 m. spalio 10 d., šeštadienis. Gal 5,13-18
2020 m. spalio 11 d. 18 sekmadienis po Trejybės. Mk 10,17-27
2020 m. spalio 12 d., pirmadienis. Mt 6,1-4
2020 m. spalio 13 d., antradienis. Iš 23,1-9
2020 m. spalio 14 d., trečiadienis. Kol 3,17 - 4,1
2020 m. spalio 15 d., ketvirtadienis. Mk 3,31-35
2020 m. spalio 16 d., penktadienis. Rom 14,20b - 15,7
2020 m. spalio 17 d., šeštadienis. Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Lk 13,10-17
2020 m. spalio 18 d. Šv. Lukas, evangelistas. Lk 10,1-9
2020 m. spalio 19 d., pirmadienis. Iš 15,22-27
2020 m. spalio 20 d., antradienis. Jn 7,19-24 
2020 m. spalio 21 d., trečiadienis. Apd 3,1-11 
2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis. Mt 8,14-17 
2020 m. spalio 23 d., penktadienis.  Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Mt 13,54-58  
2020 m. spalio 24 d., šeštadienis. Pat 3,1-8
2020 m. spalio 25 d. 20 sekmadienis po Trejybės. Mk 10,2-16
2020 m. spalio 26 d., pirmadienis. Philipp Nicolai, Johann Heermann ir Paul Gerhardt, giesmių kūrėjai. 2 Tes 3,6-13
2020 m. spalio 27 d., antradienis. 1 Sam 10,17-25 
2020 m. spalio 28 d., trečiadienis. Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai. Jn 15,17-25 
2020 m. spalio 29 d., ketvirtadienis. 1 Kor 14,26-33
2020 m. spalio 30 d., penktadienis. 1 Pt 4,1-6
2020 m. spalio 31 d. Reformacijos šventė. Mt 10,26b-33 

 *Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2020 m. spalio 18 d.

Šv. Lukas, evangelistas. Spalio 18 d.

Šv. Lukas. Niurnbergo kronika, 1493

Šiandien yra Šv. Luko, evangelisto šventė.

Apaštalas Paulius evangelistą Luką yra pavadinęs "mylimuoju gydytoju". Bažnyčia jį gerbia ne tik kaip kūno, bet ir kaip sielos daktarą.

2020 m. spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis. Menologion, c. 1000

Vyskupas Ignacijus Antiochietis - vienas iš Tėvų, kurių karta mus jungia su apaštalais. 

Ignacijus ( c. 35 - c. 107) buvo Antiochijos vyskupas, Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, mokinys. Yra net manančiųjų, kad jis buvęs vienas iš tų Evangelijoje minimų garsiųjų vaikelių, kuriuos tėvai nešė prie Jėzaus, o Jis sakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" ir laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas

2020 m. spalio 14 d.

Biblijos eilutė 2020 m. spaliui


Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį VIEŠPAČIUI, nes jo gerovė - jūsų gerovė.

                                                                           Jer 7,29

Pilypas, diakonas. Spalio 11 d.


Tomis dienomis, mokinių daugėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais hebrajais, esą kasdieniame aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums apleidus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai.“
Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir Šventosios Dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. (Apd 6,1-6)