Follow by Email

2019 m. gruodžio 12 d.

Gruodžio kalendorius

Vilniaus liuteronų bažnyčia 2018. Ritos Armonienės nuotr.

KALĖDŲ LAIKAS

Advento laikotarpis

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis. Jer 31,1-7
2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis. Liucija, kankinė. Zch 2,14-17
2019 m. gruodžio 14 d., šeštadienis. Iz 45,1-8
2019 m. gruodžio 15 d. 3 Advento sekmadienis. Lk 1,67-79

2019 m. gruodžio 7 d.

Biblijos eilutė 2019 m. gruodžiui

Koplytėlė Tyli naktis. Oberndorf bei Salzburg, Austrija

Kas vaikščiojo naktyje ir neturėjo šviesos,
tegul pasitiki VIEŠPATIES vardu
ir remiasi savo Dievu!

                                                                                    Iz 50,10

(Algirdo Jurėno vertimas)