Follow by Email

2020 m. rugsėjo 23 d.

2020 rugsėjo kalendorius


BAŽNYČIOS LAIKAS

2020 m. rugsėjo 1 d., antradienis. 
Jozuė. Mk 3,1-12
2020 m. rugsėjo 2 d., trečiadienis. Ona. Apd 9,31-35
2020 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis. Grigalius Didysis. Lk 8,1-3
2020 m. rugsėjo 4 d., penktadienis. Mozė. Mt 12,15-21
2020 m. rugsėjo 5 d., šeštadienis. Zacharijas ir Elzbieta. Mk 10,17-27
2020 m. rugsėjo 6 d. 13 sekmadienis po Trejybės. Lk 10,25-37
2020 m. rugsėjo 7 d., pirmadienis. Mt 12,1-8
2020 m. rugsėjo 8 d., antradienis. Mt 23,23-28
2020 m. rugsėjo 9 d., trečiadienis. Mok 11,1-8
2020 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis. 3 Jn 1,1-8.11
2020 m. rugsėjo 11 d., penktadienis. Jok 2,5-13
2020 m. rugsėjo 12 d., šeštadienis. Įst 26,1-11
2020 m. rugsėjo 13 d. 14 sekmadienis po Trejybės. Lk 17,11-19
2020 m. rugsėjo 14 d., pirmadienis. Šventojo Kryžiaus dienaJn 12,20-33
2020 m. rugsėjo 15 d., antradienis. Joz 4,1-7
2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienis. Kiprijonas iš Kartaginos, vyskupas ir kankinys. Fil 4,15-23
2020 m. rugsėjo 17 d., ketvirtadienis. Gal 6,6-10
2020 m. rugsėjo 18 d., penktadienis. Gal 5,22-26
2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis. 1 Kar 17,1-6 
2020 m. rugsėjo 20 d. sekmadienis. 15 sekmadienis po Trejybės. Mt 6,25-34
2020 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis. Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Mt 9,9-13 
2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis. Jona.  Lk 16,1-9
2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis. Mok 4,4-12
2020 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis. Jn 4,31-38
2020 m. rugsėjo 25 d., penktadienis. 1 Kor 7,17-24 
2020 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis. Iz 38,9-20
2020 m. rugsėjo 27 d. 16 sekmadienis po Trejybės. Jn 11,1-3.17-45 
2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis. Ez 1,4-6.10-14
2020 m. rugsėjo 29 d., antradienis. Šv. Arkangelas Mykolas ir visi angelai. Lk 10,17-20
2020 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis. Jeronimas, Šventojo Rašto vertėjas. Ts 6,11-24

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

Biblijos eilutė 2020 m. rugsėjui

Sartininkų liuteronų bažnyčia (Tauragės r.)

Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį.

                                                                                                 2 Kor 5,19

2020 m. rugsėjo 17 d.

Kas yra kapinių šventės?


Galima vadinti ir kapų šventėmis. Tai - pamaldos kapinėse, dažniausiai vasarą.

Tokia tradicija gali asocijuotis su Romos katakombomis, vėlesniais krikščionių persekiojimo laikais, bažnyčių altoriais, pastatytais ant kapų arba talpinančiais šventųjų relikvijas, stačiatikių Velykų apeigomis, katalikų Vėlinių papročiais.

2020 m. rugsėjo 14 d.

Šventojo Kryžiaus diena. Rugsėjo 14


Šiandien Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimą. Tradiciškai tai - diena, kai Šv. Elena, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, 325 m. atradusi Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. 

Šiek tiek apie istoriją, tradiciją, bazilikų pavadinimo kilmę ir simboliką skaitykite čia.

2020 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas; Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


2020 m. birželio 24 d.

Šv. Jono Krikštytojo gimimas

Lukas Kranachas Vyresnysis (1472-1553). 
Madona su Kūdikėliu Jėzumi, Jonu Krikštytoju ir dviem angelais


Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja.

2020 m. balandžio 20 d.

Atgailos ir maldų diena. Psalmės

©iStockphoto.com/RonTech2000

Trečiadienį prieš paskutinį bažnytinių metų sekmadienį - Amžinybės - mūsų Bažnyčia mini Atgailos ir maldų dieną. 11 dienų iki Advento I sekmadienio.

2020 m. kovo 9 d.

Didžioji Savaitė


Verbų, arba Palmių sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė, kitose kalbose dar vadinama Kančios, Šventąja savaite. Po jos Velykų sekmadienį švęsime Prisikėlimą.

***

2020 m. vasario 25 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2020 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Turbūt galime numanyti, kad iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2020 m. vasario 16 d.

Sexagesima. 2 sekmadienis prieš Gavėnią

Hollenburg, c. 1852

Antras sekmadienis prieš Gavėnią vadinamas Sexagesima: apie 60 dienų iki Velykų. Daugiau apie šį laikotarpį skaitykite čia.

2020 m. vasario 9 d.

Septuagesima. Prasideda laikotarpis prieš gavėnią

Codex aureus Epternacensis 11 a.

2020 m. vasario 9-oji – Septuagesima. Tai - 3 sekmadienis prieš gavėnią. Jis liturgijoje pradeda naują bažnytinių metų laiką.