Follow by Email

2018 m. rugsėjo 14 d.

Šventojo Kryžiaus diena. Rugsėjo 14

westernprelacy.org

Šiandien Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimą. Tradiciškai tai - diena, kai Šv. Elena, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, 325 m. atradusi Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. Evangelijos skaitinys, šiek tiek istorijos ir tradicijos, bazilikų pavadinimo kilmė ir simbolika - skaitykite čia.

Martynas Liuteris nebuvo didelis tokių švenčių mylėtojas - persergėjo, kad relikvijos nenukreiptų dėmesio nuo esmės, kad savo vilčių nesudėtume į nieką kitą (kas pavirstų stabais), o tik į už mus mirusį ir prisikėlusį Viešpatį. Reformacijos tėvas šmaikštavęs, kad, surinkus visus menamus "tikrus" tikrosios relikvijos gabalėlius, išeitų neregėto dydžio kryžius.

Tačiau Liuteronų bažnyčia išlaikė ir švenčia šią šventę, kreipdama žvilgsnį būtent į Kristaus Kryžių - mūsų išganymo ženklą. Kitose šalyse mėgstama liuteronų parapijų bažnyčias pavadinti Šventojo Kryžiaus vardu. Švenčiame Kristaus pergalę prieš mirtį ant Golgotos kryžiaus. Švenčiame, nes Jo kraujas naikina pasaulio nuodėmę. Nes per Jo kančią gavome amžinąjį gyvenimą. Švenčiame protu nesuvokiamus Dievo darbus iš meilės mums.

Liuteronai tikrai neneigia tradicinės istorijos apie Šv. Eleną, bet relikvijos autentiškumas nėra šios šventės mūsų Bažnyčioje pagrindas. Šventės esmė - kad prieš daugelį metų, valdant Poncijui Pilotui, ant Kryžiaus buvo perdurtos Jėzaus Kristaus rankos ir kojos. Kad Jis buvo pakeltas nuo žemės, kaip ir buvo sakęs. Kad iš perdurto Jo šono ištekėjo kraujo ir vandes.

Svarbiau už visas relikvijas mums yra gyvybę teikiantis tikras Jo kūnas ir Kraujas Šventojoje Vakrienėje - nuolatiniame Jo Šventojo Kryžiaus atminime ir šventime.

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą