2022 m. lapkričio 28 d.

2022 lapkričio kalendorius

Vilniaus Liuteris Visų Šventųjų vakarą 2022 11 01

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

     Biblijos eilutė lapkričio mėn.:

Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą – piktu,
keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą,
laikantiems karčius dalykus saldžiais,
o saldžius dalykus – karčiais!
                                                                  Iz 5,20

 BAŽNYČIOS LAIKAS

2022 m. lapkričio 1 d., antradienis. Visi Šventieji. Mt 5,1-12
2022 m. lapkričio 2 d., trečiadienis. Ef 5,25-32
2022 m. lapkričio 3 d., ketvirtadienis. Iš 19,3-9
2022 m. lapkričio 4 d., penktadienis. Jn 18,28-32
2022 m. lapkričio 5 d., šeštadienis. Mok 12,9-14
2022 m. lapkričio 6 d. 3 sekmadienis prieš Adventą. Lk 17,20-30
2022 m. lapkričio 7 d., pirmadienis.  Mk 4,1-12
2022 m. lapkričio 8 d., antradienis. Johanas fon Štaupicas, Liuterio dvasios tėvas. Mk 13,9-20
2022 m. lapkričio 9 d., trečiadienis. Martynas Chemnicas (gim.), kunigas ir išpažinėjas. Hbr 13,1-9a
2022 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis. (1483 m. gimė Martynas Liuteris.) Mk 13,21-29
2022 m. lapkričio 11 d., penktadienis. Martynas iš Turo, vyskupas. Mt 26,36-41
2022 m. lapkričio 12 d., šeštadienis. Mk 13,30-37
2022 m. lapkričio 13 d. 2 sekmadienis prieš Adventą. Mt 25,31-46
2022 m. lapkričio 14 d., pirmadienis. Justinianas I, krikščionis valdovas ir Kristaus išpažinėjas. Mt 7,21-27
2022 m. lapkričio 15 d., antradienis. Hbr 10,26-31
2022 m. lapkričio 16 d., trečiadienis. Atgailos ir maldų diena. Lk 13,1-9
2022 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis. Ez 14,12-23
2022 m. lapkričio 18 d., penktadienis.  Mt 26,59-66
2022 m. lapkričio 19 d., šeštadienis. Elzbieta Vengrė. Apr 20,11-15
2022 m. lapkričio 20 d. Amžinybės sekmadienis (paskutinis bažnytinių metų sekmadienis)Mt 25,1-13
2022 m. lapkričio 21 d., pirmadienis. Hbr 12,18-25
2022 m. lapkričio 22 d., antradienis. 1 Pt 1,13-21
2022 m. lapkričio 23 d., trečiadienis. Klemensas Romietis, vyskupas. 1 Kor 3,9-15
2022 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis. 1 Tes 5,9-15
2022 m. lapkričio 25 d., penktadienis. Mt 27,50-54
2022 m. lapkričio 26 d., šeštadienis. Apr 21,10-14.21-27

KALĖDŲ LAIKAS

Advento laikotarpis

2022 m. lapkričio 27 d. 1 Advento sekmadienis. Mt 21,1-9
2022 m. lapkričio 28 d., pirmadienis. Danielius Kleinas, kunigas ir švietėjas. 1 Pt 1,8-13
2022 m. lapkričio 29 d., antradienis. Nojus. Hbr 10,32-39
2022 m. lapkričio 30 d., trečiadienis. Šv. Andriejus, apaštalas (pirmas pašauktasis). Jn 1,35-42

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2022 m. lapkričio 16 d.

2022 m. lapkričio 9 d.

Martynas Chemnicas (minėjimas lapkričio 9 d.)

Su liuteronišku rožiniu (skaityti čia)

"Antrasis Martynas" (1522 11 09 - 1586 04 08).

Svarbiausias liuteronų teologas po Martyno Liuterio, liuteroniškosios teologijos kunigaikštis – Martynas Chemnicas (Martin Chemintz). Pagrindinis "Santarvės formulės" (1577) autorius, vedęs į liuteronų vienybės atkūrimą.

Video pamokėlę "Trys Martynai" žiūrėkite ČIA

2022 m. spalio 28 d.

2022 spalio kalendorius

The Lutheran Ladies' Lounge Facebook grupės nuotr.

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

2022 m. spalio 23 d.

Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys (spalio 23 d.)


Šiandien švenčiamas Jokūbas, Jeruzalės vykupas ir kankinys, dar vadinamas Viešpaties broliu (gr. Ἀδελφόθεος - Adelphotheos), kaip rašo apaštalas Paulius (Gal 1,19). Jokūbo laiškas parašytas būtent šio šventojo, o pats save jis vadina Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnu (Jok 1,1).

(Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis, kartu su Šv. Pilypu, o liepos 25 d. – Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas – pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų).

2022 m. spalio 18 d.

Šv. Lukas, evangelistas. Spalio 18 d.

Šv. Lukas. Niurnbergo kronika, 1493

Šiandien yra Šv. Luko, evangelisto šventė. Daugiau žr. ČIA.

Apaštalas Paulius evangelistą Luką yra pavadinęs "mylimuoju gydytoju". Bažnyčia jį gerbia ne tik kaip kūno, bet ir kaip sielos daktarą.

2022 m. spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis. Menologion, c. 1000

Vyskupas Ignacijus Antiochietis - vienas iš Tėvų, kurių karta mus jungia su apaštalais. 

Ignacijus (c. 35 - c. 107) buvo Antiochijos vyskupas, Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, mokinys. Yra net manančiųjų, kad jis buvęs vienas iš tų Evangelijoje minimų garsiųjų vaikelių, kuriuos tėvai nešė prie Jėzaus, o Jis sakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" ir laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas