2021 m. lapkričio 19 d.

2021 lapkričio kalendorius

Iliustr.: iraville.de/blog/ 

Viešpats telenkia jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę. 2 Tes 3,5

BAŽNYČIOS LAIKAS

2021 m. lapkričio 1 d., pirmadienis. Visi Šventieji. Mt 5,1-12
2021 m. lapkričio 2 d., antradienis. Ezr 9,5-9.13-15
2021 m. lapkričio 3 d., trečiadienis. Mt 7,1-5
2021 m. lapkričio 4 d., ketvirtadienis. Lk 17,1-10
2021 m. lapkričio 5 d., penktadienis. Mt 26,20-25
2021 m. lapkričio 6 d., šeštadienis. Mk 13,1-8
2021 m. lapkričio 7 d. 3 sekmadienis prieš Adventą. Lk 17,20-30
2021 m. lapkričio 8 d., pirmadienis. Johanas fon Štaupicas, Liuterio dvasios tėvas. Mk 4,1-12
2021 m. lapkričio 9 d., antradienis. Martynas Chemnicas (gim.), kunigas ir išpažinėjas. Mk 13,9-20
2021 m. lapkričio 10 d., trečiadienis. Hbr 13,1-9a
2021 m. lapkričio 11 d., ketvirtadienis. Martynas iš Turo, vyskupas. Mk 13,21-29
2021 m. lapkričio 12 d., penktadienis. Mt 26,36-41
2021 m. lapkričio 13 d., šeštadienis. Mk 13,30-37
2021 m. lapkričio 14 d. 2 sekmadienis prieš Adventą. Mt 25,31-46
2021 m. lapkričio 15 d., pirmadienis. Mt 7,21-27
2021 m. lapkričio 16 d., antradienis. Hbr 10,26-31
2021 m. lapkričio 17 d., trečiadienis. Atgailos ir maldų diena. Lk 13,1-9
2021 m. lapkričio 18 d., ketvirtadienis. 1 Tes 1,3-12
2021 m. lapkričio 19 d., penktadienis. Elzbieta Vengrė. Mt 26,59-66
2021 m. lapkričio 20 d., šeštadienis. Apr 2-,11-15
2021 m. lapkričio 21 d. Amžinybės sekmadienis (paskutinis bažnytinių metų sekmadienis)Mt 25,1-13
2021 m. lapkričio 22 d., pirmadienis. Hbr 12,18-25
2021 m. lapkričio 23 d., antradienis. Klemensas Romietis, vyskupas. 1 Pt 1,13-21
2021 m. lapkričio 24 d., trečiadienis. 1 Kor 3,9-15
2021 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis. 1 Tes 5,9-15
2021 m. lapkričio 26 d., penktadienis. Mt 27,50-54
2021 m. lapkričio 27 d., šeštadienis. Apr 21,10-14.21-27

KALĖDŲ LAIKAS

Advento laikotarpis

2021 m. lapkričio 28 d. 1 Advento sekmadienis. Mt 21,1-9
2021 m. lapkričio 29 d., antradienis. Nojus. Hbr 10,32-39
2021 m. lapkričio 30 d. Šv. Andriejus, apaštalas (pirmas pašauktasis). Jn 1,35-42

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2021 m. lapkričio 17 d.

2021 m. lapkričio 9 d.

Martynas Chemnicas | Lapkričio 9 d.

Su liuteronišku rožiniu (bus papildyta)

"Antrasis Martynas" (1522 11 09 - 1586 04 08).

Svarbiausias liuteronų teologas po Martyno Liuterio, liuteroniškosios teologijos kunigaikštis - Martynas Chemnicas. Pagrindinis "Santarvės formulės" (1577) autorius, vedęs į liuteronų vienybės atkūrimą.

Sakoma, jei ne šis Martynas, tai nebūtų išlikęs ir Martynas Liuteris.

Gimė Brandenburge. Gavo pradinį išsilavinimą, tada mokėsi audėjo amato. Sulaukęs dvidešimties, tapo studentu. Išsekus lėšoms, mokytojavo.

1545 m. nuvyko į Vitenbergą, ten klausėsi ir Liuterio (trumpai, nes jis mirė 1546), ir Melanchtono paskaitų.

1548 m. baigė studijas Karaliaučiuje ir dirbo bibliotekininku. Turėdamas galimybę naudotis viena puikiausių tų laikų bibliotekų, daug skaitė įvairiomis temomis. Nagrinėjo Šventąjį Raštą originalo kalbomis, gilinosi į Bažnyčios tėvus. Susipažinęs su teologinėmis savo laikmečio kontroversijomis, padarė išvadą, kad liuteroniškoji pozicija turi tvirtą biblinį ir istorinį pagrindą.

1554 11 25 Martynas Chemnicas įšventintas kunigu. 1567 tapo superintendentu, buvo juo iki mirties.

Buvęs taikingo būdo, enciklopedinio proto ir nuolankiai klusnus Šventajam Raštui, tad tapo vienu iš vedančiųjų teologų sumaišties metu po Liuterio mirties. Laikomas normatyvinės liuteronų teologijos tėvu.

ENCHIRIDIONAS lietuvių kalba: rasite ČIA

Trys Martynai: žiūrėkite ČIA

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints

2021 m. lapkričio 8 d.

Johanas fon Štaupicas | Lapkričio 8 d.


Johanas fon Štaupicas (c. 1460 - 1524) buvo Martyno Liuterio dvasios tėvas, nuodėmklausys. Gimė Saksonijoje, šeima - čekų kilmės.

Buvo vokiškai kalbančių teritorijų augustinų vienuolių vyresnysis. Kai buvo įkurtas Vitenbergo universitetas, Štaupicas tapo teologijos fakulteto dekanu.

Nors buvo augustinas, porą metų iki mirties buvo jau benediktinų vienuolyno Zalcburge abatas.

Johanas fon Štaupicas į savo globą 1505 m. priėmė nerimastingą 21 metų amžiaus augustinų naujoką. Jaunuolio vardas - Martynas Liuteris. Per audrą liepos mėnesį šaukęsis Šv. Onos pagalbos ir jai davęs įžadą tapti vienuoliu, teisės studentas jau po dviejų savaičių pasibeldė į Erfurto Šv. Augustino vienuolyno duris.

Liuteriui, nuolat nerimaujančiam, išgyvenančiam dėl savojo išganymo ir bijančiam pasmerkimo, Štaupicas turėjo vaistą - Šventąjį Raštą, kur sutinkame Kristų: Viešpatį, kuris myli mus, nusidėjėlius, ir priima iš savo dieviškojo gailestingumo. Dvasios tėvas taip pat išminingai kreipė Liuterį akademiniu teologo keliu. Tai - esminė įtaka Liuterio gyvenimui.

Kai Liuteris tapo tuo, kuo žinome, Johanas fon Štaupicas atleido savo žymųjį dvasios sūnų nuo klusnumo augustinų regulai. Nors Štaupicas nepasekė Reformacija ir liko Romos katalikas, jo vaidmuo Evangelijos žinios skelbimo atnaujinime didžiulis - dvasios tėvo vedamas ir palydimas, Martynas Liuteris atrado ir pamilo Bibliją, rado joje paguodą bei džiaugsmą, nes Dievo Avinėlis iš tiesų naikina pasaulio nuodėmes.

Liuteris darbuojasi pagal Štaupico, augstinų vyresniojo, nurodymus. Gustav König, 1847

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints


2021 m. spalio 25 d.

2021 m. spalio 23 d.

Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys | Spalio 23 d.


Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis (kartu su Šv. Pilypu), o liepos 25 d. – Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas (pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų).

2021 m. spalio 18 d.

Šv. Lukas, evangelistas. Spalio 18 d.

Šv. Lukas. Niurnbergo kronika, 1493

Šiandien yra Šv. Luko, evangelisto šventė. Daugiau žr. ČIA.

Apaštalas Paulius evangelistą Luką yra pavadinęs "mylimuoju gydytoju". Bažnyčia jį gerbia ne tik kaip kūno, bet ir kaip sielos daktarą.

2021 m. spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis. Menologion, c. 1000

Vyskupas Ignacijus Antiochietis - vienas iš Tėvų, kurių karta mus jungia su apaštalais. 

Ignacijus ( c. 35 - c. 107) buvo Antiochijos vyskupas, Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, mokinys. Yra net manančiųjų, kad jis buvęs vienas iš tų Evangelijoje minimų garsiųjų vaikelių, kuriuos tėvai nešė prie Jėzaus, o Jis sakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" ir laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas