2023 m. sausio 3 d.

2023 sausio kalendorius

Indrės Selenytės nuotr., 2021

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
       TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13

Sausiui:
       Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Pr 1,31

Kalėdų laikotarpis

2023 m. sausio 1 d. Jėzaus vardas. Lk 2,21
2023 m. sausio 2 d., pirmadienis. Mt 22,41-46
2023 m. sausio 3 d., antradienis. Mt 2,13-15.19-23
2023 m. sausio 4 d., trečiadienis. Jn 8,50-59
2023 m. sausio 5 d., ketvirtadienis. Pr 9,12-17 

Epifanijos laikotarpis

2023 m. sausio 6 d., penktadienis. Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija), arba Trys KaraliaiMt 2,1-12
2023 m. sausio 7 d., šeštadienis. Mk 1,1-8 
2023 m. sausio 8 d. Viešpaties Krikštas. Mt 3,13-17
2023 m. sausio 9 d.pirmadienis. Jn 3,22-30
2023 m. sausio 10 d., antradienis. Bazilijus Didysis, Grigalius Nazianzietis ir Grigalius Nysietis, vyskupai ir išpažinėjai. 1 Kor 2,11-16
2023 m. sausio 11 d.trečiadienis. Rom 8,26-30
2023 m. sausio 12 d., ketvirtadienis. Mk 10,13-16
2023 m. sausio 13 d., penktadienis. Jn 10,30-42
2023 m. sausio 14 d., šeštadienis. Jn 1,14-18
2023 m. sausio 15 d. 2 sekmadienis po Trijų Karalių. Jn 2,1-11
2023 m. sausio 16 d., pirmadienis. Rom 9,31 – 10,8
2023 m. sausio 17 d., antradienis. Mk 2,23-28
2023 m. sausio 18 d., trečiadienis. Šv. Petro išpažinimas. Mt 16,13-20
2023 m. sausio 19 d., ketvirtadienis. Mt 17,24-27 
2023 m. sausio 20 d., penktadienis. Sara. Jn 7,1-13
2023 m. sausio 21 d., šeštadienis. Kol 1,24-29
2023 m. sausio 22 d. 3 sekmadienis po Trijų Karalių. Mt 8,5-13
2023 m. sausio 23 d., pirmadienis. Apd 16,9-15
2023 m. sausio 24 d., antradienis. Šv. Timotiejus, vyskupas ir išpažinėjas. Mt 24,42-47
2023 m. sausio 25 d., trečiadienis. Šv. Pauliaus atsivertimas. Mt 19,27-30 
2023 m. sausio 26 d.ketvirtadienis. Šv. Titas, vyskupas ir išpažinėjas. Lk 10,1-9
2023 m. sausio 27 d., penktadienis. Jonas Chrizostomas, pamokslininkas.Lk 4,22-30
2023 m. sausio 28 d., šeštadienis. Apr 15,1-4
2023 m. sausio 29 d. Kristaus Atsimainymas (paskutinis sekm. po Trijų Karalių). Mt 17,1-9 
2023 m. sausio 30 d., pirmadienis. Hab 3,1-4.10-11.18-19
2023 m. sausio 31 d., antradienis. Jn 1,43-51

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru. 

2022 m. lapkričio 28 d.

2022 lapkričio kalendorius

Vilniaus Liuteris Visų Šventųjų vakarą 2022 11 01

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

     Biblijos eilutė lapkričio mėn.:

Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą – piktu,
keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą,
laikantiems karčius dalykus saldžiais,
o saldžius dalykus – karčiais!
                                                                  Iz 5,20

2022 m. lapkričio 16 d.

2022 m. lapkričio 9 d.

Martynas Chemnicas (minėjimas lapkričio 9 d.)

Su liuteronišku rožiniu (skaityti čia)

"Antrasis Martynas" (1522 11 09 - 1586 04 08).

Svarbiausias liuteronų teologas po Martyno Liuterio, liuteroniškosios teologijos kunigaikštis – Martynas Chemnicas (Martin Chemintz). Pagrindinis "Santarvės formulės" (1577) autorius, vedęs į liuteronų vienybės atkūrimą.

Video pamokėlę "Trys Martynai" žiūrėkite ČIA

2022 m. spalio 28 d.

2022 spalio kalendorius

The Lutheran Ladies' Lounge Facebook grupės nuotr.

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

2022 m. spalio 23 d.

Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys (spalio 23 d.)


Šiandien švenčiamas Jokūbas, Jeruzalės vykupas ir kankinys, dar vadinamas Viešpaties broliu (gr. Ἀδελφόθεος - Adelphotheos), kaip rašo apaštalas Paulius (Gal 1,19). Jokūbo laiškas parašytas būtent šio šventojo, o pats save jis vadina Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnu (Jok 1,1).

(Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis, kartu su Šv. Pilypu, o liepos 25 d. – Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas – pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų).

2022 m. spalio 18 d.

Šv. Lukas, evangelistas. Spalio 18 d.

Šv. Lukas. Niurnbergo kronika, 1493

Šiandien yra Šv. Luko, evangelisto šventė. Daugiau žr. ČIA.

Apaštalas Paulius evangelistą Luką yra pavadinęs "mylimuoju gydytoju". Bažnyčia jį gerbia ne tik kaip kūno, bet ir kaip sielos daktarą.