2023 m. lapkričio 30 d.

Gruodžio kalendorius 2023

Alfons Landsmann / Pexels nuotr.

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13

KALĖDŲ LAIKAS

     Biblijos eilutė gruodžio mėnesiui:
Mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
Kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje. Lk
2,30-31

Advento laikotarpis

2023 m. gruodžio 1 d., penktadienis. Mt 27,50-54
2023 m. gruodžio 2 d., šeštadienis. Apr 21,10-14.21-27
2023 m. gruodžio 3 d. 1 Advento sekmadienis. Mt 21,1-9
2023 m. gruodžio 4 d., pirmadienis. Jonas Damaskietis, teologas ir poetas. 1 Pt 1,8-13
2023 m. gruodžio 5 d., antradienis. Hbr 10,32-39
2023 m. gruodžio 6 d., trečiadienis. Mikalojus iš Miros, vyskupas. Kol 1,9-14
2023 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis. Ambraziejus, vyskupas ir poetas. 1 Tes 5,1-8
2023 m. gruodžio 8 d., penktadienis. Mt 27,27-30
2023 m. gruodžio 9 d., šeštadienis. Mt 23,37-39
2023 m. gruodžio 10 d. 2 Advento sekmadienis. Lk 21,25-33
2023 m. gruodžio 11 d., pirmadienis. Hbr 6,9-12
2023 m. gruodžio 12 d., antradienis. Iz 59,15b-20
2023 m. gruodžio 13 d., trečiadienis. Liucija, kankinė. Iz 44,6-9
2023 m. gruodžio 14 d., ketvirtadienis. 2 Kor 5,1-10
2023 m. gruodžio 15 d., penktadienis. Lk 22,66-71
2023 m. gruodžio 16 d., šeštadienis. 1 Tes 4,13-18
2023 m. gruodžio 17 d. 3 Advento sekmadienis. Mt 11,2-10
2023 m. gruodžio 18 d., pirmadienis. 1 Tes 5,16-24
2023 m. gruodžio 19 d., antradienis. Adomas ir Ieva. 2 Kor 1,18-22
2023 m. gruodžio 20 d., trečiadienis. Katharina von Bora LutherApr 5,1-5
2023 m. gruodžio 21 d., ketvirtadienis. Šv. Tomas, apaštalas. Jn 14,1-6
2023 m. gruodžio 22 d., penktadienis. Apr 22,16-17.20-21
2023 m. gruodžio 23 d., šeštadienis. Rom 15,8-13
2023 m. gruodžio 24 d. 4 Advento sekmadienis
(ryte). Lk 1,39-56

Kalėdų laikotarpis

2023 m. gruodžio 24 d., sekmadienis. Kūčių vakaras. Mt 1,18-25 
2023 m. gruodžio 25 d., pirmadienis. Kristaus Gimimas – Kalėdos. Lk 2,1-20
2023 m. gruodžio 26 d.,  antradienis. Šv. Steponas, pirmasis kankinys (2 Kalėdų diena). Mt 23,34-39
2023 m. gruodžio 27 d., trečiadienis. Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas (3 Kalėdų diena). Jn 21,20-25
2023 m. gruodžio 28 d., ketvirtadienis. Dovydas. Nekaltieji vaikeliai. Mt 2,13-18
2023 m. gruodžio 29 d., penktadienis. 1 Jn 4,11-16
2023 m. gruodžio 30 d., šeštadienis. Hbr 1,5-14
2023 m. gruodžio 31 d., sekmadienis. Senųjų metų vakaras. Lk 12,35-40

Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.

2023 m. lapkričio 27 d.

2023 m. lapkričio 21 d.

Atgailos ir maldų diena | 7 psalmės

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia 2023 11 01

Trečiadienį prieš paskutinį bažnytinių metų sekmadienį (Amžinybės) Liuteronų bažnyčia mini Atgailos ir maldų dieną. 11 dienų iki 1 Advento sekmadienio.

Taip pat žr. ČIA.

2023 m. lapkričio 9 d.

Martynas Chemnicas (minėjimas lapkričio 9 d.)

Su liuteronišku rožiniu (skaityti čia)

Martynas Chemnicas (Martin Chemnitz)
1522 11 09 – 1586 04 08

Video pamokėlę "Trys Martynai" žiūrėkite ČIA

Šis autorius laikomas svarbiausiu liuteronų teologas po Martyno Liuterio, net vadinamas „liuteroniškosios teologijos kunigaikščiu. M. Chemnicas – pagrindinis „Santarvės formulės“ (1577) autorius, vedęs į liuteronų vienybės atkūrimą.

2023 m. lapkričio 1 d.

Reformacija ir Visi Šventieji


Spalio 31-ąją, Visų Šventųjų dienos išvakarėse, liuteronai visame pasaulyje švenčia Reformacijos – tikėjimo atnaujinimo – šventę.

2023 m. spalio 31 d.

Apie Liuteronų bažnyčią


Martynas Liuteris, nuo kurio mūsų bažnyčia gavo liuteronų vardą, buvo kunigas, teologijos daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs atsigręžti į Evangeliją. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Martynas Liuteris gimė 1483 m., mirė 1546-aisiais. Iki 33 m. amžiaus jis buvo Romos katalikas, augustinų vienuolis ir kunigas. Sulig Reformacija, neatskiriama nuo Liuterio asmeninės gyvenimo ir tikėjimo kelionės, pasikeitė ir visos krikščionijos gyvenimas.

Apie Reformaciją, apie Liuteronų bažnyčią, liuteronybę nemažai rasite ČIA.

2023 m. spalio 27 d.

2023 m. spalio 23 d.

Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys (spalio 23 d.)


Šiandien švenčiamas Jokūbas, Jeruzalės vykupas ir kankinys, dar vadinamas Viešpaties broliu (gr. Ἀδελφόθεος - Adelphotheos), kaip rašo apaštalas Paulius (Gal 1,19). Jokūbo laiškas parašytas būtent šio šventojo, o pats save jis vadina Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnu (Jok 1,1).

(Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis, kartu su Šv. Pilypu, o liepos 25 d. – Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas – pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų).