2015 m. kovo 29 d.

2015 m. kovo 15 d.

Žmogaus gyvenimas baigiasi mirtimi. Vysk. M. Sabutis, 15min.lt


Šiaip ar taip visa baigiasi mirtimi. Žmogaus gyvenimas baigiasi mirtimi. Ir jei visur ir visada žmogaus mirtis yra blogis, tai viena mirtis mums yra didžiausias gėris.

2015 m. kovo 8 d.

Draudimo polisas gyvenimui ir amžinybei. Vysk. M. Sabutis, 15min.lt


Taip Jėzus parodo kelią, kuriuo eina daugelis ir kuris ne tik mirusius, bet ir gyvuosius padaro mirusiais. Pasaulio, papročių, kasdienybės iškėlimas virš Dievo meilės visus padaro numirėliais.

2015 m. kovo 1 d.

Permainų metas. Vysk. M. Sabutis, 15min.lt


Kai ateina radikalių pokyčių metas, visi supranta, kad gyvenimas nebebus toks kaip iki šiol. Kai kurie pajaučia ir teisingai sustato į vietas laiko ženklus, todėl gerokai anksčiau nei likusi visuomenė suvokia, kad artinasi dideli pokyčiai. Taip esti karų, revoliucijų, naujausių išradimų akivaizdoje. Kai kada pokyčiai – į gera, o kai kada sunaikina ir nepalieka akmens ant akmens iš mūsų gyvenimo.

Šventojo Rašto skaitiniai 2015 03 01-31