2021 m. lapkričio 17 d.

2021 m. lapkričio 9 d.

Martynas Chemnicas | Lapkričio 9 d.

Su liuteronišku rožiniu (bus papildyta)

"Antrasis Martynas" (1522 11 09 - 1586 04 08).

Svarbiausias liuteronų teologas po Martyno Liuterio, liuteroniškosios teologijos kunigaikštis - Martynas Chemnicas. Pagrindinis "Santarvės formulės" (1577) autorius, vedęs į liuteronų vienybės atkūrimą.

Sakoma, jei ne šis Martynas, tai nebūtų išlikęs ir Martynas Liuteris.

Gimė Brandenburge. Gavo pradinį išsilavinimą, tada mokėsi audėjo amato. Sulaukęs dvidešimties, tapo studentu. Išsekus lėšoms, mokytojavo.

1545 m. nuvyko į Vitenbergą, ten klausėsi ir Liuterio (trumpai, nes jis mirė 1546), ir Melanchtono paskaitų.

1548 m. baigė studijas Karaliaučiuje ir dirbo bibliotekininku. Turėdamas galimybę naudotis viena puikiausių tų laikų bibliotekų, daug skaitė įvairiomis temomis. Nagrinėjo Šventąjį Raštą originalo kalbomis, gilinosi į Bažnyčios tėvus. Susipažinęs su teologinėmis savo laikmečio kontroversijomis, padarė išvadą, kad liuteroniškoji pozicija turi tvirtą biblinį ir istorinį pagrindą.

1554 11 25 Martynas Chemnicas įšventintas kunigu. 1567 tapo superintendentu, buvo juo iki mirties.

Buvęs taikingo būdo, enciklopedinio proto ir nuolankiai klusnus Šventajam Raštui, tad tapo vienu iš vedančiųjų teologų sumaišties metu po Liuterio mirties. Laikomas normatyvinės liuteronų teologijos tėvu.

ENCHIRIDIONAS lietuvių kalba: rasite ČIA

Trys Martynai: žiūrėkite ČIA

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints

2021 m. lapkričio 8 d.

Johanas fon Štaupicas | Lapkričio 8 d.


Johanas fon Štaupicas (c. 1460 - 1524) buvo Martyno Liuterio dvasios tėvas, nuodėmklausys. Gimė Saksonijoje, šeima - čekų kilmės.

Buvo vokiškai kalbančių teritorijų augustinų vienuolių vyresnysis. Kai buvo įkurtas Vitenbergo universitetas, Štaupicas tapo teologijos fakulteto dekanu.

Nors buvo augustinas, porą metų iki mirties buvo jau benediktinų vienuolyno Zalcburge abatas.

Johanas fon Štaupicas į savo globą 1505 m. priėmė nerimastingą 21 metų amžiaus augustinų naujoką. Jaunuolio vardas - Martynas Liuteris. Per audrą liepos mėnesį šaukęsis Šv. Onos pagalbos ir jai davęs įžadą tapti vienuoliu, teisės studentas jau po dviejų savaičių pasibeldė į Erfurto Šv. Augustino vienuolyno duris.

Liuteriui, nuolat nerimaujančiam, išgyvenančiam dėl savojo išganymo ir bijančiam pasmerkimo, Štaupicas turėjo vaistą - Šventąjį Raštą, kur sutinkame Kristų: Viešpatį, kuris myli mus, nusidėjėlius, ir priima iš savo dieviškojo gailestingumo. Dvasios tėvas taip pat išminingai kreipė Liuterį akademiniu teologo keliu. Tai - esminė įtaka Liuterio gyvenimui.

Kai Liuteris tapo tuo, kuo žinome, Johanas fon Štaupicas atleido savo žymųjį dvasios sūnų nuo klusnumo augustinų regulai. Nors Štaupicas nepasekė Reformacija ir liko Romos katalikas, jo vaidmuo Evangelijos žinios skelbimo atnaujinime didžiulis - dvasios tėvo vedamas ir palydimas, Martynas Liuteris atrado ir pamilo Bibliją, rado joje paguodą bei džiaugsmą, nes Dievo Avinėlis iš tiesų naikina pasaulio nuodėmes.

Liuteris darbuojasi pagal Štaupico, augstinų vyresniojo, nurodymus. Gustav König, 1847

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints