2017 m. balandžio 27 d.

Blausus kaimyno liuterono atspindys žemaičio sąmonėje

Rimos Liorančienės nuotr.

Rimvydo Valatkos pranešimas, skaitytas 2013 m. rugsėjį Neringos savivaldybės surengtoje konferencijoje „Nidos evangelikų liuteronų bažnyčiai 125-eri metai: istorija ir dabartis“.

2017 m. balandžio 15 d.

Didysis Šeštadienis


Didįjį Šeštadienį pamaldų nėra. Bet nusileidus saulei arba sekmadienio paryčiais prasideda Velykų vigilijos, arba Velyknakčio, Žiburių liturgijos pamaldos, kuriose pabrėžiamas skirtumas tarp šviesos ir tamsos.


2017 m. balandžio 14 d.

Didysis Penktadienis


Didysis Penktadienis Lietuvos liuteronų dar vadinamas Tyliuoju, Tykiuoju, o kitose kalbose – Šventuoju, Geruoju, Sielvartinguoju, Liūdnuoju, Kančios, Dievo penktadieniu. 


2017 m. balandžio 13 d.

Didysis Ketvirtadienis


Šios savaitės ketvirtadienį, vadinamą Didžiuoju, baigiasi Pelenų Trečiadienį prasidėjusi Gavėnia. Ši diena mūsų bažnyčioje Lietuvoje dar vadinama ir Žaliuoju Ketvirtadieniu, gal nuo ne visai tiksliai išversto vokiškojo greinen – apraudoti, bet gali būti ir siejama su Evangelijoje pagal Luką minimu žaliu medžiu ir sausuoliu (Lk 23,31). Žaliuojantysis – tai buvęs sausuolis, kuriam atleistos nuodėmės ir kuris jau atgaivintas Komunijoje Viešpaties Kūnu ir Krauju.