2016 m. kovo 31 d.


Vilniaus universiteto biblioteka balandžio 1-ąją kviečia į kun. M. Mažvydo „Katekizmo“ kitų unikalių vertybių parodą. Skaityti daugiau

2016 m. kovo 26 d.

Velyknaktis ir Prisikėlimas


Didįjį Šeštadienį pamaldų nėra. Bet nusileidus saulei arba sekmadienio paryčiais prasideda Velykų vigilijos, arba Velyknakčio, Žiburių liturgijos pamaldos, kuriose pabrėžiamas skirtumas tarp šviesos ir tamsos. Vilniaus parapijoje, pavyzdžiui, jos prasideda 3 val. ryto (jei tą naktį įvedamas vasaros laikas - 2 val.), tęsiasi apie pustrečios-tris valandas. Bažnyčioje nedegamos šviesos. Žmonės renkasi šventoriuje, jiems įteikiamos žvakės, kurios vėliau bus uždegtos nuo Velykų žvakės.

2016 m. kovo 13 d.

5 Gavėnios sekmadienis. Judica


Šiandien yra penktas Gavėnios sekmadienis - Judica: Išteisink mane, Dieve, pagal 43 psalmę

Liuteroniškoje tradicijoje tai – Kančios sekmadienis. 

Kai kuriose bažnyčiose, pavyzdžiui, nemažai Amerikos parapijų, nuo dabar iki Velykų negiedamos kai kurios liturgijos dalys (Gloria Patri ir kitos), uždengiamas krucifiksas – kryžius su Nukryžiuotuoju, kitos statulos, paveikslai. Kad primintų, kokiame laike esame, kad būtų kuo paprasčiau – panašiau į pirmuosius krikščionis.

2016 m. kovo 6 d.

4 Gavėnios sekmadienis. Laetare


Šiandien – Laetare sekmadienis:

Drauge su Jeruzale džiaukitės
ir būkite dėl jos linksmi visi,
kurie ją mylite!
Džiūgaukite kartu su ja visi,
kurie dėl jos liūdėjote!
                             (Iz 66,10)