2016 m. vasario 17 d.

Vasario mėnesio eilutė


Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, 
kad ir jūsų Tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus. 
                                                                              (Mk 11,25)

2016 m. vasario 14 d.

1 Gavėnios sekmadienis. Invocavit


Pelenų trečiadienį prasidėjo Gavėnia, o šiandien – pirmasis iš šešių jos sekmadienių. Pagal įžanginį priegiesmį šis sekmadienis vadinamas Invocavit, kaip sakoma 91-oje psalmėje: Kai jis šauksis manęs, išklausysiu (Ps 91,15).