2023 m. rugsėjo 22 d.

Rugsėjo kalendorius 2023

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13

BAŽNYČIOS LAIKAS

Rugsėjis

Biblijos eilutė rugsėjui:
Jis vėl paklausė: "O kuo jūs mane laikote?" Mt 16,15

2023 m. rugsėjo 1 d., penktadienis. Jozuė. Mt 12,15-21
2023 m. rugsėjo 2 d., šeštadienis. Ona, Samuelio motina. Mk 10,17-22
2023 m. rugsėjo 3 d. 13 sekmadienis po Trejybės. Lk 10,25-37 
2023 m. rugsėjo 4 d., pirmadienis. Mozė. Mt 12,1-8
2023 m. rugsėjo 5 d., antradienis. Zacharijas ir Elžbieta. Mt 23,23-28
2023 m. rugsėjo 6 d., trečiadienis. Mok 11,1-8
2023 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis. Apd 4,32-37
2023 m. rugsėjo 8 d., penktadienis. Mt 26,47-56
2023 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis. Įst 26,1-11
2023 m. rugsėjo 10 d. 14 sekmadienis po Trejybės. Lk 17,11-19
2023 m. rugsėjo 11 d., pirmadienis. Iš 18,1-12
2023 m. rugsėjo 12 d., antradienis. Jn 9,24-41
2023 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis. Fm 1,1-22 
2023 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis. Šventojo Kryžiaus dienaJn 12,20-33
2023 m. rugsėjo 15 d., penktadienis. Jn 13,31-35
2023 m. rugsėjo 16 d., šeštadienis. Kiprijonas iš Kartaginos, vyskupas ir kankinys. 2 Tes 2,13-17 
2023 m. rugsėjo 17 d. sekmadienis. 15 sekmadienis po Trejybės. Mt 6,25-34
2023 m. rugsėjo 18 d., pirmadienis. Lk 11,5-13
2023 m. rugsėjo 19 d., antradienis. Lk 16,1-9
2023 m. rugsėjo 20 d., trečiadienis. Mok 4,4-12
2023 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienis. 
Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Mt 9,9-13 
2023 m. rugsėjo 22 d., penktadienis. Jona. Lk 22,35-38
2023 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis. Lk 6,20-26
2023 m. rugsėjo 24 d. 
16 sekmadienis po Trejybės. Jn 11,1-3.17-27.41-45
2023 m. rugsėjo 25 d., pirmadienis. Apr 14,6-7.13-16
2023 m. rugsėjo 26 d., antradienis. Mt 18,10-14
2023 m. rugsėjo 27 d., trečiadienis. Mk 5,21-24.35-43
2023 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis. Apd 27,16-25
2023 m. rugsėjo 29 d., penktadienis. 
Šv. Arkangelas Mykolas ir visi angelai. Lk 10,17-20 
2023 m. rugsėjo 30 d., šeštadienis. 
Jeronimas, Šventojo Rašto vertėjas. Dan 3,8-20.24-28

Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.
Nuotr.: Harju-Jaani Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Estija)

2023 m. rugsėjo 14 d.

Šventojo Kryžiaus diena. Rugsėjo 14


Šiandien Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimą. Tradiciškai tai - diena, kai Šv. Elena, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, 325 m. atradusi Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. 

2023 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas (1530 06 25)


Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (albumas su citatomis yra ČIA)Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

"Augsburgo tikėjimo išpažinimą" ("Confessio Augustana") parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 
Martynas Liuteris tąkart rašė Jonui Tvirtajam: "Aš taip tykiai vaikščioti nemoku". 

2023 m. gegužės 24 d.

Kas yra kapinių šventės?


Galima vadinti ir kapų šventėmis. Tai - pamaldos kapinėse, dažniausiai vasarą.

Tokia tradicija gali asocijuotis su Romos katakombomis, vėlesniais krikščionių persekiojimo laikais, bažnyčių altoriais, pastatytais ant kapų arba talpinančiais šventųjų relikvijas, stačiatikių Velykų apeigomis, katalikų Vėlinių papročiais.

2023 m. kovo 31 d.

2023 m. vasario 28 d.

2023 m. vasario 22 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2023 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2023 m. sausio 30 d.

Laikotarpis prieš Gavėnią

Vynuogyno darbininkai. Jan Rombouts, c. 1525–30. The Metropolitan Museum of Art

2023 m. vasario 5 d. – Septuagesima, 3-ias sekmadienis prieš Gavėnią (apie jį skaitykite žemiau, o daugiau informacijos bei video pamokėlę rasite čia). 

Mūsų Bažnyčia laikosi tradicijos, kad Gavėnia prasideda Pelenų Trečiadienį (nors pasiruošimas jai prasideda jau dabar, Septuagesima sekmadienį) ir baigiasi Didįjį Ketvirtadienį.

Gavėnia trunka ilgiau nei 40 dienų, nes į ją neįskaičiuojami sekmadieniai, visada švenčiantys Prisikėlimą

Gavėnia šiemet prasidės vasario 22 d. (Pelenų Trečiadienį).

Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pilnaties po pavasario lygiadienio. Šiemet – balandžio 9-ąją (sekmadienį, pirmąją savaitės dieną).

*

2023 m. sausio 3 d.

2023 sausio kalendorius

Indrės Selenytės nuotr., 2021

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
       TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13

Sausiui:
       Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Pr 1,31