2023 m. gegužės 27 d.

Gegužės kalendorius 2023

 

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
       TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13

Gegužei:
       Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos, kai turi jėgų tai padaryti. Pat 3,27 

VELYKŲ LAIKAS

Velykų laikotarpis

2023 m. gegužės 1 d., pirmadienis. Šv. Pilypas ir Šv. Jokūbas jaunesnysis, apaštalai. Jn 14,1-14
2023 m. gegužės 2 d., antradienis. Atanazas, vyskupas ir išpažinėjas. 2 Kor 5,11-18
2023 m. gegužės 3 d., trečiadienis. Jn 8,31-36
2023 m. gegužės 4 d., ketvirtadienis. Rom 8,7-11
2023 m. gegužės 5 d., penktadienis. Fridrichas Išmintingasis, krikščionis valdytojas. Jn 19,1-7
2023 m. gegužės 6 d., šeštadienis. Apr 22,1-5
2023 m. gegužės 7 d. 4 sekmadienis po Velykų (Cantate), arba 5 Velykų sekmadienis. Motinos diena. Mt 11,25-30
2023 m. gegužės 8 d., pirmadienis. Jok 1,17-27 
2023 m. gegužės 9 d., antradienis. JobasLk 19,36-40  
2023 m. gegužės 10 d., trečiadienis. Rom 15,14-21
2023 m. gegužės 11 d., ketvirtadienis. 1 Kor 14,6-9.15-19
2023 m. gegužės 12 d., penktadienis. Lk 22,39-46
2023 m. gegužės 13 d., šeštadienis. Stanislovas Rapolionis, išpažinėjas. Jn 6,63-69
2023 m. gegužės 14 d. 5 sekmadienis po Velykų (Rogate), arba 6 Velykų sekmadienis. Jn 16,23b-33
2023 m. gegužės 15 d., pirmadienis. Mk 1,32-39
2023 m. gegužės 16 d., antradienis. Pat 10,20-30
2023 m. gegužės 17 d., trečiadienis. Dan 7,1-3.9-14
2023 m. gegužės 18 d., ketvirtadienis. Kristaus Dangun žengimas (Šeštinės). Lk 24,44-53
2023 m. gegužės 19 d., penktadienis. Jn 18,33-38
2023 m. gegužės 20 d., šeštadienis. Jn 12,27-33
2023 m. gegužės 21 d. 6 sekmadienis po Velykų (Exaudi), arba 7 Velykų sekmadienis. Jn 15,26 - 16,4 ARBA: Kristaus Dangun žengimas (Šeštinės). Lk 24,44-53 (Imperatorius Konstantinas, krikščionis valdovas, ir Elena, Konstantino motina. Martynas Mažvydas ir Baltramiejus Vilentas, kunigai ir švietėjai.)
2023 m. gegužės 22 d., pirmadienis. 1 Jn 4,1-6
2023 m. gegužės 23 d., antradienis. Lk 21,12-19
2023 m. gegužės 24 d., trečiadienis. Estera. Lk 12,8-12
2023 m. gegužės 25 d., ketvirtadienis. Beda Garbingasis, teologas. Iz 41,8-14.17-20
2023 m. gegužės 26 d., penktadienis. Jn 19,25-27
2023 m. gegužės 27 d., šeštadienis. Jl 2,21 – 3,5

SEKMINĖS

2023 m. gegužės 28 d. Sekminės. Jn 14,23-27
2023 m. gegužės 29 d., pirmadienis. 2 Sekminių diena. Mt 16,13-19 
2023 m. gegužės 30 d., antradienis. 3 Sekminių diena. Jn 6,44-51

BAŽNYČIOS LAIKAS

Laikotarpis po Sekminių

2023 m. gegužės 31 d., trečiadienis. Ef 1,11-14

*Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.

2023 m. gegužės 24 d.

Kas yra kapinių šventės?


Galima vadinti ir kapų šventėmis. Tai - pamaldos kapinėse, dažniausiai vasarą.

Tokia tradicija gali asocijuotis su Romos katakombomis, vėlesniais krikščionių persekiojimo laikais, bažnyčių altoriais, pastatytais ant kapų arba talpinančiais šventųjų relikvijas, stačiatikių Velykų apeigomis, katalikų Vėlinių papročiais.

2023 m. kovo 31 d.

2023 m. vasario 28 d.

2023 m. vasario 22 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2023 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2023 m. sausio 30 d.

Laikotarpis prieš Gavėnią

Vynuogyno darbininkai. Jan Rombouts, c. 1525–30. The Metropolitan Museum of Art

2023 m. vasario 5 d. – Septuagesima, 3-ias sekmadienis prieš Gavėnią (apie jį skaitykite žemiau, o daugiau informacijos bei video pamokėlę rasite čia). 

Mūsų Bažnyčia laikosi tradicijos, kad Gavėnia prasideda Pelenų Trečiadienį (nors pasiruošimas jai prasideda jau dabar, Septuagesima sekmadienį) ir baigiasi Didįjį Ketvirtadienį.

Gavėnia trunka ilgiau nei 40 dienų, nes į ją neįskaičiuojami sekmadieniai, visada švenčiantys Prisikėlimą

Gavėnia šiemet prasidės vasario 22 d. (Pelenų Trečiadienį).

Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pilnaties po pavasario lygiadienio. Šiemet – balandžio 9-ąją (sekmadienį, pirmąją savaitės dieną).

*

2023 m. sausio 3 d.

2023 sausio kalendorius

Indrės Selenytės nuotr., 2021

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
       TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13

Sausiui:
       Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Pr 1,31