2022 m. gegužės 3 d.

2022 gegužės kalendorius

Biblijos eilutė gegužės mėn.:
Linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai.
3 Jn 1,2

VELYKŲ LAIKAS


2022 m. gegužės 1 d. 2 sekmadienis po Velykų – Misericordias Domini. Motinos diena. Jn 10,11-16.27-30
2022 m. gegužės 2 d., pirmadienis. Atanazas, vyskupas ir išpažinėjas. Jn 10,1-10
2022 m. gegužės 3 d., antradienis. 1 Kor 4,9-16
2022 m. gegužės 4 d., trečiadienis. Jn 17,20-26 
2022 m. gegužės 5 d., ketvirtadienis. Fridrichas Išmintingasis, krikščionis valdytojas. Ef 4,8-16
2022 m. gegužės 6 d., penktadienis. Mt 26,30-35
2022 m. gegužės 7 d., šeštadienis. Jn 14,1-6
2022 m. gegužės 8 d. 3 sekmadienis po Velykų – Jubilate. Jn 15,1-8
2022 m. gegužės 9 d., pirmadienis. Jobas. Rom 1,18-25
2022 m. gegužės 10 d., antradienis. 2 Kor 5,11-18
2022 m. gegužės 11 d., trečiadienis. Jn 8,31-36
2022 m. gegužės 12 d., ketvirtadienis. Rom 8,7-11
2022 m. gegužės 13 d., penktadienis. Stanislovas Rapolionis, išpažinėjas. Jn 19,1-7
2022 m. gegužės 14 d., šeštadienis. Apr 22,1-5
2022 m. gegužės 15 d. 4 sekmadienis po Velykų – CantateMt 11,25-30
2022 m. gegužės 16 d., pirmadienis. Jok 1,17-27 
2022 m. gegužės 17 d., antradienis. Lk 19,36-40  
2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis. Rom 15,14-21
2022 m. gegužės 19 d., ketvirtadienis. 1 Kor 14,6-9.15-19
2022 m. gegužės 20 d., penktadienis. Lk 22,39-46
2022 m. gegužės 21 d., šeštadienis. 
Imperatorius Konstaninas, krikščionis valdovas, ir Elena, Konstantino motina. Martynas Mažvydas ir Baltramiejus Vilentas, kunigai ir švietėjai. Jn 6,63-69
2022 m. gegužės 22 d. 5 sekmadienis po Velykų – RogateJn 16,23b-33
2022 m. gegužės 23 d., pirmadienis. Mk 1,32-39
2022 m. gegužės 24 d., antradienis. Estera. Pat 10,20-30
2022 m. gegužės 25 d., trečiadienis. Beda garbingasis, teologas. Dan 7,1-3.9-14
2022 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis. Kristaus Dangun žengimas – Šeštinės. Lk 24,44-53
2022 m. gegužės 27 d., penktadienis. Jn 18,33-38
2022 m. gegužės 28 d., šeštadienis. Jn 12,27-33
2022 m. gegužės 29 d. 6 sekmadienis po Velykų – Exaudi. Jn 15,26 - 16,4 ARBA: Kristaus Dangun žengimas – Šeštinės. Lk 24,44-53
2022 m. gegužės 30 d., pirmadienis. 1 Jn 4,1-6
2022 m. gegužės 31 d., antradienis. Lk 21,12-19

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2022 m. kovo 3 d.

2022 m. kovo 1 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2022 m. vasario 20 d.

Sexagesima. 2 sekmadienis prieš Gavėnią

Hollenburg, c. 1852

Antras sekmadienis prieš Gavėnią vadinamas Sexagesima: apie 60 dienų iki Velykų. Daugiau apie šį laikotarpį skaitykite čia.

2022 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2022 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.

Vasario 2-ąją - šventė: Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. 

2022 m. sausio 27 d.

2022 sausio kalendorius


Kristaus Krikštas Jordane. Jerzy Nowosielski, 1964

       Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:
       ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b