2022 m. spalio 1 d.

2022 spalio kalendorius

The Lutheran Ladies' Lounge Facebook grupės nuotr.

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

BAŽNYČIOS LAIKAS

     Biblijos eilutė spalio mėn.:
Didingi ir nuostabūs Tavo darbai,
Viešpatie, visagali Dieve!
Teisingi ir tikri Tavieji keliai, tautų Valdove!
                                                                  Apr 15,3

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis. Jonas Bretkūnas, kunigas, Šventojo Rašto vertėjas. Lk 6,20-26
2022 m. spalio 2 d. Pjūties padėkos šventė. Lk 12,13-21
2022 m. spalio 3 d., pirmadienis. Apr 14,6-7.13-16
2022 m. spalio 4 d., antradienis. Mt 18,10-14
2022 m. spalio 5 d., trečiadienis. Mk 5,21-24.35-43
2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis. Apd 27,16-25
2022 m. spalio 7 d., penktadienis. Apr 22,6-10
2022 m. spalio 8 d., šeštadienis. Mk 9,1-10
2022 m. spalio 9 d. 17 sekmadienis po Trejybės. Mt 15,21-28
2022 m. spalio 10 d., pirmadienis. Mk 5,25-34
2022 m. spalio 11 d., antradienis. Pilypas, diakonas. Jok 1,1-13
2022 m. spalio 12 d., trečiadienis. Lk 7,1-10
2022 m. spalio 13 d., ketvirtadienis. Hbr 11,32-40
2022 m. spalio 14 d., penktadienis. Jn 19,28-30
2022 m. spalio 15 d., šeštadienis. Mt 14,22-23
2022 m. spalio 16 d. 18 sekmadienis po Trejybės. Mk 12,28-34
2022 m. spalio 17 d., pirmadienis. Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Mt 6,1-4
2022 m. spalio 18 d., antradienis. Šv. Lukas, evangelistas. Lk 10,1-9
2022 m. spalio 19 d., trečiadienis. Kol 3,17 - 4,1
2022 m. spalio 20 d., ketvirtadienis. Mk 3,31-35
2022 m. spalio 21 d., penktadienis. Lk 23,32-34
2022 m. spalio 22 d., šeštadienis.  Lk 13,10-17
2022 m. spalio 23 d. 19 sekmadienis po Trejybės. Mk 2,1-12 ARBA: Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Mt 13,54-58 
2022 m. spalio 24 d., pirmadienis. Mk 10,46-52
2022 m. spalio 25 d., antradienis. Tabita (gr. "Dorkas" – Gazelė), Lidija ir Febė, tikėjimo moterys. Lk 5,12-16
2022 m. spalio 26 d., trečiadienis. Philipp Nicolai, Johann Heermann ir Paul Gerhardt, giesmių kūrėjai. Apd 3,1-11 
2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis. Mt 8,14-17 
2022 m. spalio 28 d., penktadienis. Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai. Jn 15,12-21
2022 m. spalio 29 d., šeštadienis. Apd 14,8-18
2022 m. spalio 30 d. 20 sekmadienis po Trejybės. Mk 10,2-16
2022 m. spalio 31 d., pirmadienis. Reformacijos šventė. Jn 2,13-25

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2022 m. rugsėjo 22 d.

2022 rugsėjo kalendorius

Šv. Mykolas nugali šėtoną. Rafaelis, 1518

     Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:

      ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

2022 m. rugsėjo 14 d.

Šventojo Kryžiaus diena. Rugsėjo 14


Šiandien Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimą. Tradiciškai tai - diena, kai Šv. Elena, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, 325 m. atradusi Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. 

Šiek tiek apie istoriją, tradiciją, bazilikų pavadinimo kilmę ir simboliką skaitykite čia.

2022 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas (birželio 25 d.)

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (žiūrėti albumą su citatomis); Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minimas Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


2022 m. gegužės 3 d.

2022 gegužės kalendorius

Biblijos eilutė gegužės mėn.:
Linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai.
3 Jn 1,2

2022 m. kovo 3 d.

2022 m. kovo 1 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2022 m. vasario 20 d.

Sexagesima. 2 sekmadienis prieš Gavėnią

Hollenburg, c. 1852

Antras sekmadienis prieš Gavėnią vadinamas Sexagesima: apie 60 dienų iki Velykų. Daugiau apie šį laikotarpį skaitykite čia.

2022 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2022 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.

Vasario 2-ąją - šventė: Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. 

2022 m. sausio 27 d.

2022 sausio kalendorius


Kristaus Krikštas Jordane. Jerzy Nowosielski, 1964

       Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:
       ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b