2023 m. rugsėjo 22 d.

Rugsėjo kalendorius 2023

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13

BAŽNYČIOS LAIKAS

Rugsėjis

Biblijos eilutė rugsėjui:
Jis vėl paklausė: "O kuo jūs mane laikote?" Mt 16,15

2023 m. rugsėjo 1 d., penktadienis. Jozuė. Mt 12,15-21
2023 m. rugsėjo 2 d., šeštadienis. Ona, Samuelio motina. Mk 10,17-22
2023 m. rugsėjo 3 d. 13 sekmadienis po Trejybės. Lk 10,25-37 
2023 m. rugsėjo 4 d., pirmadienis. Mozė. Mt 12,1-8
2023 m. rugsėjo 5 d., antradienis. Zacharijas ir Elžbieta. Mt 23,23-28
2023 m. rugsėjo 6 d., trečiadienis. Mok 11,1-8
2023 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis. Apd 4,32-37
2023 m. rugsėjo 8 d., penktadienis. Mt 26,47-56
2023 m. rugsėjo 9 d., šeštadienis. Įst 26,1-11
2023 m. rugsėjo 10 d. 14 sekmadienis po Trejybės. Lk 17,11-19
2023 m. rugsėjo 11 d., pirmadienis. Iš 18,1-12
2023 m. rugsėjo 12 d., antradienis. Jn 9,24-41
2023 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis. Fm 1,1-22 
2023 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienis. Šventojo Kryžiaus dienaJn 12,20-33
2023 m. rugsėjo 15 d., penktadienis. Jn 13,31-35
2023 m. rugsėjo 16 d., šeštadienis. Kiprijonas iš Kartaginos, vyskupas ir kankinys. 2 Tes 2,13-17 
2023 m. rugsėjo 17 d. sekmadienis. 15 sekmadienis po Trejybės. Mt 6,25-34
2023 m. rugsėjo 18 d., pirmadienis. Lk 11,5-13
2023 m. rugsėjo 19 d., antradienis. Lk 16,1-9
2023 m. rugsėjo 20 d., trečiadienis. Mok 4,4-12
2023 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienis. 
Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Mt 9,9-13 
2023 m. rugsėjo 22 d., penktadienis. Jona. Lk 22,35-38
2023 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis. Lk 6,20-26
2023 m. rugsėjo 24 d. 
16 sekmadienis po Trejybės. Jn 11,1-3.17-27.41-45
2023 m. rugsėjo 25 d., pirmadienis. Apr 14,6-7.13-16
2023 m. rugsėjo 26 d., antradienis. Mt 18,10-14
2023 m. rugsėjo 27 d., trečiadienis. Mk 5,21-24.35-43
2023 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis. Apd 27,16-25
2023 m. rugsėjo 29 d., penktadienis. 
Šv. Arkangelas Mykolas ir visi angelai. Lk 10,17-20 
2023 m. rugsėjo 30 d., šeštadienis. 
Jeronimas, Šventojo Rašto vertėjas. Dan 3,8-20.24-28

Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.
Nuotr.: Harju-Jaani Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (Estija)

2023 m. rugsėjo 14 d.

Šventojo Kryžiaus diena. Rugsėjo 14


Šiandien Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimą. Tradiciškai tai - diena, kai Šv. Elena, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, 325 m. atradusi Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus.