2021 m. gruodžio 30 d.

2022 sausio kalendorius


Kristaus Krikštas Jordane. Jerzy Nowosielski, 1964

       Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:
       ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

       Sausiui:
       Ateikite ir pamatysite. Ps 4,7

KALĖDŲ LAIKAS

Kalėdų laikotarpis

2022 m. sausio 1 d., šeštadienis. Jėzaus vardas. Lk 2,21
2022 m. sausio 2 d. 2 sekmadienis po Kalėdų. Lk 2,41-52
2022 m. sausio 3 d., pirmadienis. Mt 2,13-15.19-23
2022 m. sausio 4 d., antradienis. Jn 8,50-59
2022 m. sausio 5 d., trečiadienisPr 9,12-17

Epifanijos laikotarpis

2022 m. sausio 6 d., ketvirtadienis. Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija), arba Trys KaraliaiMt 2,1-12
2022 m. sausio 7 d., penktadienis. 1 Jn 2,12-17
2022 m. sausio 8 d., šeštadienis. Kun. Martyno Mažvydo Katekizmas (1547).  Mk 1,1-8 
2022 m. sausio 9 d. Viešpaties Krikštas. Mt 3,13-17
2022 m. sausio 10 d.pirmadienis. Bazilijus Didysis, Grigalius Nazianzietis ir Grigalius Nysietis, vyskupai ir išpažinėjai. Jn 3,22-30
2022 m. sausio 11 d., antradienis. 1 Kor 2,11-16
2022 m. sausio 12 d.trečiadienis. Rom 8,26-30
2022 m. sausio 13 d., ketvirtadienis. Mk 10,13-16
2022 m. sausio 14 d., penktadienis. Jn 10,30-42
2022 m. sausio 15 d., šeštadienis. Jn 1,14-18
2022 m. sausio 16 d. 2 sekmadienis po Trijų Karalių. Jn 2,1-11
2022 m. sausio 17 d., pirmadienis. Rom 9,31 – 10,8
2022 m. sausio 18 d., antradienis. Šv. Petro išpažinimas. Mt 16,13-20
2022 m. sausio 19 d., trečiadienis. Lk 16,14-17
2022 m. sausio 20 d., ketvirtadienis. Sara. Mt 17,24-27 
2022 m. sausio 21 d., penktadienis. Jn 7,1-13
2022 m. sausio 22 d., šeštadienis. Kol 1,24-29
2022 m. sausio 23 d. 3 sekmadienis po Trijų Karalių. Mt 8,5-13
2022 m. sausio 24 d., pirmadienis. Šv. Timotiejus, vyskupas ir išpažinėjas. Mt 24,41-47
2022 m. sausio 25 d., antradienis. Šv. Pauliaus atsivertimas. Mt 19,27-30
2022 m. sausio 26 d., trečiadienis. Šv. Titas, vyskupas ir išpažinėjas. Lk 10,1-9
2022 m. sausio 27 d.ketvirtadienis. Jonas Chrizostomas, pamokslininkas. Rom 16,25-27
2022 m. sausio 28 d., penktadienis. Lk 4,22-30
2022 m. sausio 29 d., šeštadienis. Apr 15,1-4
2022 m. sausio 30 d. 4 sekmadienis po Trijų Karalių. Mk 4,35-41
2021 m. sausio 31 d., pirmadienis. Mt 21,18-22

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru. 


2021 m. gruodžio 28 d.

2021 gruodžio kalendoriusKrykštauk ir džiūgauk, Siono dukterie!
Juk štai ateinu gyventi tarp jūsų, - 
tai VIEŠPATIES žodis.
                       Zch 2,14

2021 m. gruodžio 27 d.

Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas. Gruodžio 27 d. | Trečia Kalėdų diena

In principio erat... (Pradžioje buvo...). Giacomo Jaquerio, c. 1375-1453

„Jonas“ hebrajų k. reiškia „Dievas buvo maloningas“, „Dievo palaimintas, išklausytas“. 

Mums iki jauniausiojo Jėzaus mokinio, dėl pažintos dieviškosios išminties tituluojamo ir Teologu, žvilgsnio – kaip iki jo simbolio – erelio – skrydžio, o vis dėlto kreipiasi į visus su meile: Vaikeliai... 

2021 m. gruodžio 25 d.

Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Gruodžio 26 d. | Antra Kalėdų diena

Stepono užmušimas akmenimis. Paolo Uccello, c. 1435

Antra Kalėdų diena, mes dar norime jaukiai džiaugtis Prakartėle - bet Bažnyčia štai jau kviečia minėti pirmąjį kankinį. Prisimename Viešpaties Gimimo šventės pamaldų Evangeliją: Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą. (Jn 1,11-2)