2017 m. kovo 26 d.

Laetare (4 Gavėnios sekmadienis)


Šiandien – Laetare sekmadienis:

Drauge su Jeruzale džiaukitės
ir būkite dėl jos linksmi visi,
kurie ją mylite!
Džiūgaukite kartu su ja visi,
kurie dėl jos liūdėjote!
                             (Iz 66,10)

2017 m. kovo 25 d.

Apreiškimas Marijai. Kovo 25 d.Kovo 25 d. mūsų Bažnyčios kalendoriuje – Apreiškimas Marijai, kaip užrašyta Evangelijoje pagal LukąNuo šios dienos – lygiai devyni mėnesiai iki Kalėdų, Kristaus Gimimo šventės, kai Žodis regimai tapo kūnu.

2017 m. kovo 19 d.

3 Gavėnios sekmadienis. Oculi


Šiandien – trečias iš šešių Gavėnios sekmadienių, lotyniškai vadinamas Oculi. Įvadiniai žodžiai iš 25 psalmės: Mano akys visada nukreiptos į VIEŠPATĮ (Ps 25,15).

2017 m. kovo 12 d.

2 Gavėnios sekmadienis. Reminiscere


Šiandien – antras Gavėnios sekmadienis, vadinamas Reminiscere, pagal įvadinius žodžius iš 25 psalmės:


Neužmiršk, VIEŠPATIE, savo gailestingumo 
ir ištikimosios meilės; 
jie tokie pat seni kaip laikas. 

                              (Ps 25,6)

2017 m. kovo 5 d.

Gavėnia


Kai jis šauksis manęs, išklausysiu. (Ps 91,15. Invocavit)

Visas Gavėnios laikas trunka ilgiau nei 40 dienų, nes į ją neįskaičiuojami sekmadieniai, visada švenčiantys Prisikėlimą.