2018 m. kovo 31 d.

Didysis Šeštadienis, Velyknaktis ir Prisikėlimas


Šventoji Vakarienė šią dieną priimama visiems sustojus aplink altorių – Velyknakčio ir Prisikėlimo pamaldų metu nesiklaupiama: tai simbolizuoja prisikėlimą. Velykų Vigilijoje Šventąją Vakarienę priėmę parapijiečiai sakramentą gali priimti ir Velykų dienos pamaldose. Skaityti daugiau

2018 m. kovo 30 d.

2018 kovas


Didysis Penktadienis


Didysis Penktadienis Lietuvos liuteronų dar vadinamas Tyliuoju, Tykiuoju, o kitose kalbose – Šventuoju, Geruoju, Sielvartinguoju, Liūdnuoju, Kančios, Dievo penktadieniu. Liturginė spalva – juoda, nurodanti į Jėzaus Kristaus nukryžiavimą, mirtį ir palaidojimą. Skaityti toliau

2018 m. kovo 29 d.

Didysis Ketvirtadienis


Šios savaitės ketvirtadienį, vadinamą Didžiuoju, baigiasi Pelenų Trečiadienį prasidėjusi Gavėnia. Ši diena mūsų bažnyčioje Lietuvoje dar vadinama ir Žaliuoju Ketvirtadieniu, gal nuo ne visai tiksliai išversto vokiškojo greinen – apraudoti, bet gali būti ir siejama su Evangelijoje pagal Luką minimu žaliu medžiu ir sausuoliu (Lk 23,31). Žaliuojantysis – tai buvęs sausuolis, kuriam atleistos nuodėmės ir kuris jau atgaivintas Komunijoje Viešpaties Kūnu ir Krauju. Skaityti toliau

Krizmos pamaldos Didžiojo Ketvirtadienio rytą


Didįjį Ketvirtadienį vyskupas visus mūsų bažnyčios dvasininkus sukviečia į Krizmos pamaldas. Tai – sena Bažnyčios tradicija, kai Didžiojo Ketvirtadienio rytą vyskupo parapijoje švenčiamos pamaldos drauge su visais kunigais ir diakonais. Tai – vienybės ženklas. Skaityti toliau

2018 m. kovo 14 d.

Verbų sekmadienis


Verbų, arba Palmių sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė, kitose kalbose dar vadinama Kančios, Šventąja savaite. Po jos – Prisikėlimo šventė.