2018 m. gruodžio 11 d.

2018 gruodis


Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi.

                                                    Mt 2,10
    

2018 m. spalio 27 d.

Reformacijos šventės psalmės

Crosswalk.com2 nuotr.

Reformacijos diena – tai tikėjimo atnaujinimo šventė Visų Šventųjų išvakarėse. Bendros šventinės LELB pamaldos šiemet vyks lapkričio 3 d. 11 val. Šakių bažnyčioje.

Čia yra Reformacijos šventės psalmės (šeši variantai - atitinkamai pagal Šventojo Rašto skaitinį).

2018 m. rugpjūčio 1 d.

2018 rugpjūčio kalendorius

Šv. Lukas piešia Mergelę Mariją (fragmentas).
Rogier van der Weyden pasekėjas, c. 1491-1510

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2018 m. liepos 2 d.

Marijos apsilankymas. Kitas vertimas

Marijos apsilankymas. Bäl liuteronų bažnyčia Gotlande, 13 – 15 a.

Liuteronų bažnyčia Lietuvoje Marijos apsilankymą švenčia liepos 2-ąją, pagal senąją tvarką. Šios dienos Evangelijos skaitinys – Lk 1,39-56. Čia yra prof. dr. Algirdo Jurėno išverstas tekstas – skaitant kitą, ne tiek įprastą vertimą, Dievo Žodis gal suskambės netikėtai, gal nustebins, pradžiugins. Skaityti


2018 m. gegužės 29 d.

Knyga apie liuteronybę

Gedimino Šulco nuotr.

Praėjus Reformacijos 500 metų jubiliejui, lietuvių kalba pasirodė knyga Liuteronybė. Kas tai? 

Leidinys skirtas liuteronams ir ne liuteronams, besidomintiems, kas gi ta liuteronybė.

2018 m. gegužės 27 d.

Atanaziškasis tikėjimo išpažinimas

Atanazas. Carl Rohl Smith, 1883-84. Marmurinė Frederiko bažnycia - Marmorkirken


ATANAZIŠKASIS TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

Kartu su Apaštališkuoju ir Nikėjiškuoju tikėjimo išpažinimu Bažnyčia išpažįsta ir Atanaziškąjį, kuriame yra sutraukta visa, ką Dievas apie save sako savo šventame Žodyje. Jis sakomas Šventosios Trejybės sekmadienio pamaldose (giesmyne 912 psl.).


2018 m. balandžio 26 d.

Kryžiaus teologija. 500 metų Heidelbergo disuputui


Reformacijos metai jau paminėti, jubiliejus atšvęstas, 500 metų nuo 1517 10 31 su Martyno Liuterio tezėmis suskaičiuota. Bet. Šiandien ir vėl galime švęsti, mat yra 2018 m. balandžio 26-oji. Na, ir?.. Skaityti toliau

2018 m. balandžio 6 d.

Balandžio 6 d. Lukas Kranachas ir Albrechtas Diureris, dailininkai

2018 04 06


Apd 5,17-21.27-33

Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir visi jo šalininkai, tai yra sadukiejų atskala. Degdami neapykanta, 18 jie suėmė apaštalus ir įmetė į viešą kalėjimą.

2018 m. kovo 31 d.

Didysis Šeštadienis, Velyknaktis ir Prisikėlimas


Šventoji Vakarienė šią dieną priimama visiems sustojus aplink altorių – Velyknakčio ir Prisikėlimo pamaldų metu nesiklaupiama: tai simbolizuoja prisikėlimą. Velykų Vigilijoje Šventąją Vakarienę priėmę parapijiečiai sakramentą gali priimti ir Velykų dienos pamaldose. Skaityti daugiau

2018 m. kovo 30 d.

2018 kovas


Didysis Penktadienis


Didysis Penktadienis Lietuvos liuteronų dar vadinamas Tyliuoju, Tykiuoju, o kitose kalbose – Šventuoju, Geruoju, Sielvartinguoju, Liūdnuoju, Kančios, Dievo penktadieniu. Liturginė spalva – juoda, nurodanti į Jėzaus Kristaus nukryžiavimą, mirtį ir palaidojimą. Skaityti toliau

2018 m. kovo 29 d.

Didysis Ketvirtadienis


Šios savaitės ketvirtadienį, vadinamą Didžiuoju, baigiasi Pelenų Trečiadienį prasidėjusi Gavėnia. Ši diena mūsų bažnyčioje Lietuvoje dar vadinama ir Žaliuoju Ketvirtadieniu, gal nuo ne visai tiksliai išversto vokiškojo greinen – apraudoti, bet gali būti ir siejama su Evangelijoje pagal Luką minimu žaliu medžiu ir sausuoliu (Lk 23,31). Žaliuojantysis – tai buvęs sausuolis, kuriam atleistos nuodėmės ir kuris jau atgaivintas Komunijoje Viešpaties Kūnu ir Krauju. Skaityti toliau

Krizmos pamaldos Didžiojo Ketvirtadienio rytą


Didįjį Ketvirtadienį vyskupas visus mūsų bažnyčios dvasininkus sukviečia į Krizmos pamaldas. Tai – sena Bažnyčios tradicija, kai Didžiojo Ketvirtadienio rytą vyskupo parapijoje švenčiamos pamaldos drauge su visais kunigais ir diakonais. Tai – vienybės ženklas. Skaityti toliau

2018 m. kovo 14 d.

Verbų sekmadienis


Verbų, arba Palmių sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė, kitose kalbose dar vadinama Kančios, Šventąja savaite. Po jos – Prisikėlimo šventė.