Follow by Email

2021 m. liepos 1 d.

2021 liepos kalendorius


Albrechtas Diureris. Studie einer Lilie, 1526

Biblijos eilutė liepos mėn.:
Dievas visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes Jame gyvename, judame ir esame. Apd 17,27-28

BAŽNYČIOS LAIKAS

2021 m. liepos 1 d., ketvirtadienis. 1 Kor 12,19-26
2021 m. liepos 2 d., penktadienis. Marijos apsilankymas. Lk 1,39-56
2021 m. liepos 3 d., šeštadienis. Job 28,12-15.20-28
2021 m. liepos 4 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11
2021 m. liepos 5 d., pirmadienis. Lk 6,12-19
2021 m. liepos 6 d., antradienis. Izaijas, pranašas. Rom 9,14-26
2021 m. liepos 7 d., trečiadienis. Mt 8,18-22
2021 m. liepos 8 d., ketvirtadienis. Mt 16,24-28
2021 m. liepos 9 d., penktadienis. Lk 22,31-34
2021 m. liepos 10 d., šeštadienis. Mk 1,9-15
2021 m. liepos 11 d. 6 sekmadienis po Trejybės. Mt 28,16-20
2021 m. liepos 12 d., pirmadienis. 1 Kor 10,1-8
2021 m. liepos 13 d., antradienis. Jn 7,37-44
2021 m. liepos 14 d., trečiadienis. Įst 30,1-6 
2021 m. liepos 15 d., ketvirtadienis. Mt 18,1-6
2021 m. liepos 16 d., penktadienis. Rūta. Jn 19,31-37
2021 m. liepos 17 d., šeštadienis. Apr 3,1-6 
2021 m. liepos 18 d. 7 sekmadienis po Trejybės. Jn 6,1-15
2021 m. liepos 19 d., pirmadienis. Jn 6,47-56
2021 m. liepos 20 d., antradienis. Elijas. Mt 22,1-14
2021 m. liepos 21 d., trečiadienis. Ezechielis, pranašas. Lk 14,7-14
2021 m. liepos 22 d., ketvirtadienis. Šv. Marija Magdalietė. Jn 20,11-18
2021 m. liepos 23 d., penktadienis. Lk 22,14-20
2021 m. liepos 24 d., šeštadienis. Apr 19,4-9
2021 m. liepos 25 d. 8 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,13-16 ARBA: Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Mt 20,20-23
2021 m. liepos 26 d., pirmadienis. Mt 7,13-20
2021 m. liepos 27 d., antradienis. Lk 6,27-35
2021 m. liepos 28 d., trečiadienis. Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius. Mt 5,33-37
2021 m. liepos 29 d., ketvirtadienis. Marija, Morta ir Lozorius iš Betanijos. Lk 11,33-41a
2021 m. liepos 30 d., penktadienis. Jn 18,19-24 
2021 m. liepos 31 d., šeštadienis. Juozapas iš Arimatėjos. Fil 2,12-18
 

2021 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (skaityti; žiūrėti albumą su citatomis); Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


2021 m. birželio 17 d.

Apie Liuteronų bažnyčią


Martynas Liuteris, nuo kurio mūsų bažnyčia gavo liuteronų vardą, buvo kunigas, teologijos daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs atsigręžti į Evangeliją. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Martynas Liuteris gimė 1483 m., mirė 1546-aisiais. Iki 33 m. amžiaus jis buvo Romos katalikas, augustinų vienuolis ir kunigas. Sulig Reformacija, neatskiriama nuo Liuterio asmeninės gyvenimo ir tikėjimo kelionės, pasikeitė ir visos krikščionijos gyvenimas.

2021 m. vasario 17 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2021 m. vasario 7 d.

Sexagesima. 2 sekmadienis prieš Gavėnią

Hollenburg, c. 1852

Antras sekmadienis prieš Gavėnią vadinamas Sexagesima: apie 60 dienų iki Velykų. Daugiau apie šį laikotarpį skaitykite čia.