2024 m. balandžio 3 d.

Balandžio kalendorius 2024

Christ lag in Todes Banden. Martin Luther ir Johann Walter, 1524

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams: 

     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14 

Balandžiui: 
     Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. 1 Pt 3,15

Velykų laikotarpis

2024 m. balandžio 1 d. 2 Velykų diena (Velykų pirmadienis). Lk 24,13-35
2024 m. balandžio 2 d. 3 Velykų diena (Velykų antradienis). Lk 24,36-45
2024 m. balandžio 3 d., trečiadienis.  Jn 20,11-18
2024 m. balandžio 4 d., ketvirtadienis.  Jn 21,1-14
2024 m. balandžio 5 d., penktadienis. Lk 24,36-47
2024 m. balandžio 6 d., šeštadienis. Lukas Kranachas ir Albrechtas Diureris, dailininkai. Lk 24,1-12
2024 m. balandžio 7 d. 1 sekmadienis po Velykų (Quasi modo geniti infantes), arba 2 Velykų sekmadienis. Jn 20,19-29
2024 m. balandžio 8 d., pirmadienis. Iz 42,10-16
2024 m. balandžio 9 d., antradienis. Mk 16,9-20
2024 m. balandžio 10 d., trečiadienis. 1 Pt 1,22-25
2024 m. balandžio 11 d., ketvirtadienis. Jn 17,9-19
2024 m. balandžio 12 d., penktadienis. Lk 23,50-56
2024 m. balandžio 13 d., šeštadienis. Jn 12,44-50 
2024 m. balandžio 14 d. 2 sekmadienis po Velykų (Misericordias Domini), arba 3 Velykų sekmadienis. Jn 10,11-16.27-30
2024 m. balandžio 15 d., pirmadienis. Jn 10,1-10
2024 m. balandžio 16 d., antradienis. 1 Kor 4,9-16 
2024 m. balandžio 17 d., trečiadienis. Jn 17,20-26 
2024 m. balandžio 18 d., ketvirtadienis. Ef 4,8-16
2024 m. balandžio 19 d., penktadienis. Mt 26,30-35
2024 m. balandžio 20 d., šeštadienis. Johannes Bugenhagen, kunigas. Jn 14,1-6
2024 m. balandžio 21 d. 3 sekmadienis po Velykų (Jubilate), arba 4 Velykų sekmadienis. Jn 15,1-8 
2024 m. balandžio 22 d., pirmadienis. Rom 1,18-25
2024 m. balandžio 23 d., antradienis. 2 Kor 5,11-18
2024 m. balandžio 24 d., trečiadienis. Johann Walter, kantorius. Jn 8,31-36
2024 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis. Šv. Morkus, evangelistas. Mk 16,14-20
2024 m. balandžio 26 d., penktadienis. Jn 19,1-7
2024 m. balandžio 27 d., šeštadienis. Apr 22,1-5
2024 m. balandžio 28 d. 4 sekmadienis po Velykų (Cantate), arba 5 Velykų sekmadienis. Mt 11,25-30
2024 m. balandžio 29 d., pirmadienis. Jok 1,17-27 
2024 m. balandžio 30 d., antradienis. Lk 19,36-40 

 *Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.

2024 m. kovo 29 d.

Kovo kalendorius 2024


Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams: 
     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14 

Kovui: 
     "Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, Jo čia nebėra." Mk 16,6

2024 m. kovo 28 d.

Šventosios Vakarienės sakramentas | Martynas Liuteris. Mažasis Katekizmas. VI dalis

Симон (Пимен) Федорович Ушаков, 1685

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Kas yra Šventoji Vakarienė?
Tai yra tikras mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas duonoje ir vyne, paties Kristaus paliktas mums, krikščionims, valgyti ir gerti.

2024 m. kovo 26 d.

Didžioji Savaitė


Verbų sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė, kitose kalbose dar vadinama Kančios, Šventąja savaite. Po jos Velykų sekmadienį švęsime Prisikėlimą.

Naujausią medžiagą rasite čia.

2024 m. kovo 25 d.

Apreiškimas Marijai. Kovo 25 d.

Apreiškimas Marijai. Fra Angelico, 1438-47

Kovo 25 d. mūsų Bažnyčios kalendoriuje – Apreiškimas Marijai, kaip užrašyta Evangelijoje pagal Luką

Nuo šios dienos – lygiai devyni mėnesiai iki Kalėdų, Kristaus Gimimo šventės, kai Žodis, prasidėjęs iš Šventosios Dvasios, nuolankiai pasirinkęs kūniškai išgyventi visus žmogaus vystymosi etapus nuo pat pradėjimo, taip paliudydamas jų vertingumą, juos pašventindamas ir atpirkdamas, regimai tapo kūnu.

2024 m. vasario 17 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2024 m. vasario 14 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2024 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.

Vasario 2-ąją - šventė: Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. 

2024 m. sausio 27 d.

Laikotarpis prieš Gavėnią

Vynuogyno darbininkai. Jan Rombouts, c. 1525–30. The Metropolitan Museum of Art

2024 m. sausio 28 d. – Septuagesima, 3-ias sekmadienis prieš Gavėnią (apie jį skaitykite žemiau, o daugiau informacijos bei video pamokėlę rasite ČIA). 

Mūsų Bažnyčia laikosi tradicijos, kad Gavėnia prasideda Pelenų Trečiadienį (o pasiruošimas jai prasideda dabar, Septuagesima sekmadienį) ir baigiasi Didįjį Ketvirtadienį.

Gavėnia trunka ilgiau nei 40 dienų, nes į ją neįskaičiuojami sekmadieniai, visada švenčiantys Prisikėlimą

Gavėnia šiemet prasidės vasario 14 d. (Pelenų Trečiadienį).

Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pilnaties po pavasario lygiadienio. Šiemet – kovo 31-ąją (sekmadienį, pirmąją savaitės dieną).

*