2022 m. spalio 1 d.

2022 spalio kalendorius

The Lutheran Ladies' Lounge Facebook grupės nuotr.

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

BAŽNYČIOS LAIKAS

     Biblijos eilutė spalio mėn.:
Didingi ir nuostabūs Tavo darbai,
Viešpatie, visagali Dieve!
Teisingi ir tikri Tavieji keliai, tautų Valdove!
                                                                  Apr 15,3

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis. Jonas Bretkūnas, kunigas, Šventojo Rašto vertėjas. Lk 6,20-26
2022 m. spalio 2 d. Pjūties padėkos šventė. Lk 12,13-21
2022 m. spalio 3 d., pirmadienis. Apr 14,6-7.13-16
2022 m. spalio 4 d., antradienis. Mt 18,10-14
2022 m. spalio 5 d., trečiadienis. Mk 5,21-24.35-43
2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis. Apd 27,16-25
2022 m. spalio 7 d., penktadienis. Apr 22,6-10
2022 m. spalio 8 d., šeštadienis. Mk 9,1-10
2022 m. spalio 9 d. 17 sekmadienis po Trejybės. Mt 15,21-28
2022 m. spalio 10 d., pirmadienis. Mk 5,25-34
2022 m. spalio 11 d., antradienis. Pilypas, diakonas. Jok 1,1-13
2022 m. spalio 12 d., trečiadienis. Lk 7,1-10
2022 m. spalio 13 d., ketvirtadienis. Hbr 11,32-40
2022 m. spalio 14 d., penktadienis. Jn 19,28-30
2022 m. spalio 15 d., šeštadienis. Mt 14,22-23
2022 m. spalio 16 d. 18 sekmadienis po Trejybės. Mk 12,28-34
2022 m. spalio 17 d., pirmadienis. Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Mt 6,1-4
2022 m. spalio 18 d., antradienis. Šv. Lukas, evangelistas. Lk 10,1-9
2022 m. spalio 19 d., trečiadienis. Kol 3,17 - 4,1
2022 m. spalio 20 d., ketvirtadienis. Mk 3,31-35
2022 m. spalio 21 d., penktadienis. Lk 23,32-34
2022 m. spalio 22 d., šeštadienis.  Lk 13,10-17
2022 m. spalio 23 d. 19 sekmadienis po Trejybės. Mk 2,1-12 ARBA: Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Mt 13,54-58 
2022 m. spalio 24 d., pirmadienis. Mk 10,46-52
2022 m. spalio 25 d., antradienis. Tabita (gr. "Dorkas" – Gazelė), Lidija ir Febė, tikėjimo moterys. Lk 5,12-16
2022 m. spalio 26 d., trečiadienis. Philipp Nicolai, Johann Heermann ir Paul Gerhardt, giesmių kūrėjai. Apd 3,1-11 
2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis. Mt 8,14-17 
2022 m. spalio 28 d., penktadienis. Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai. Jn 15,12-21
2022 m. spalio 29 d., šeštadienis. Apd 14,8-18
2022 m. spalio 30 d. 20 sekmadienis po Trejybės. Mk 10,2-16
2022 m. spalio 31 d., pirmadienis. Reformacijos šventė. Jn 2,13-25

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2022 m. rugsėjo 22 d.

2022 rugsėjo kalendorius

Šv. Mykolas nugali šėtoną. Rafaelis, 1518

     Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:

      ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

2022 m. rugsėjo 14 d.

Šventojo Kryžiaus diena. Rugsėjo 14


Šiandien Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimą. Tradiciškai tai - diena, kai Šv. Elena, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, 325 m. atradusi Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. 

Šiek tiek apie istoriją, tradiciją, bazilikų pavadinimo kilmę ir simboliką skaitykite čia.

2022 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas (birželio 25 d.)

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (žiūrėti albumą su citatomis); Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minimas Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


2022 m. gegužės 3 d.

2022 gegužės kalendorius

Biblijos eilutė gegužės mėn.:
Linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai.
3 Jn 1,2

2022 m. kovo 3 d.