2022 m. gruodžio 1 d.

2022 gruodžio kalendorius

 
Mindaugo Sabučio nuotr. (2022)

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

     Biblijos eilutė gruodžio mėn.:

Tada vilkas viešės pas avinėlį,
leopardas guls greta ožiuko.
Veršis ir liūtukas maitinsis kartu:
juos prižiūrės mažas vaikas.

                                        Iz 11,6

KALĖDŲ LAIKAS

Advento laikotarpis

2022 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis. 1 Tes 5,1-8
2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis. Mt 27,27-30
2022 m. gruodžio 3 d., šeštadienis. Mt 23,37-39
2022 m. gruodžio 4 d. 2 Advento sekmadienis. Lk 21,25-33
2022 m. gruodžio 5 d., pirmadienis. Hbr 6,9-12
2022 m. gruodžio 6 d., antradienis. Mikalojus iš Miros, vyskupas. Mt 6,1-4
2022 m. gruodžio 7 d., trečiadienis. Ambraziejus, vyskupas ir poetas. Iz 44,6-9
2022 m. gruodžio 8 d., ketvirtadienis. 2 Kor 5,1-10

2022 m. gruodžio 9 d., penktadienis. Lk 22,66-71
2022 m. gruodžio 10 d., šeštadienis. 1 Tes 4,13-18
2022 m. gruodžio 11 d. 3 Advento sekmadienis. Mt 11,2-10
2022 m. gruodžio 12 d., pirmadienis. 1 Tes 5,16-24
2022 m. gruodžio 13 d., antradienis. Liucija, kankinė. 2 Kor 1,18-22
2022 m. gruodžio 14 d., trečiadienis. Apr 5,1-5
2022 m. gruodžio 15 d., ketvirtadienis. Sof 3,14-20
2022 m. gruodžio 16 d., penktadienis. Apr 22,16-17.20-21
2022 m. gruodžio 17 d., šeštadienis. Pranašas Danielius ir trys jaunikaičiai. Rom 15,8-13
2022 m. gruodžio 18 d. 4 Advento sekmadienis . Lk 1,39-56
2022 m. gruodžio 19 d., pirmadienis. Adomas ir Ieva. Iz 11,10-13
2022 m. gruodžio 20 d., antradienis.  Katharina von Bora Luther. Apr 3,7-8.10-12
2022 m. gruodžio 21 d., trečiadienis. Šv. Tomas, apaštalas. Jn 14,1-6
2022 m. gruodžio 22 d., ketvirtadienis. Iz 7,10-14 
2022 m. gruodžio 23 d., penktadienis. Jn 19,25-27

Kalėdų laikotarpis

2022 m. gruodžio 24 d., šeštadienis. Kūčių vakaras. Mt 1,18-25 
2022 m. gruodžio 25 d., sekmadienis. Kristaus Gimimas – Kalėdos. Lk 2,1-20
2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis. Šv. Steponas, pirmasis kankinys (2 Kalėdų diena). Mt 23,34-39
2022 m. gruodžio 27 d., antradienis. Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas (3 Kalėdų diena). Jn 21,20-25
2022 m. gruodžio 28 d., trečiadienis. Nekaltieji vaikeliai. Mt 2,13-18
2022 m. gruodžio 29 d., ketvirtadienis. Dovydas. 1 Jn 4,11-16
2022 m. gruodžio 30 d., penktadienis. Hbr 1,5-14
2022 m. gruodžio 31 d., šeštadienis. Senųjų metų vakaras. Lk 12,35-40

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru. 

2022 m. lapkričio 28 d.

2022 lapkričio kalendorius

Vilniaus Liuteris Visų Šventųjų vakarą 2022 11 01

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

     Biblijos eilutė lapkričio mėn.:

Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą – piktu,
keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą,
laikantiems karčius dalykus saldžiais,
o saldžius dalykus – karčiais!
                                                                  Iz 5,20

2022 m. lapkričio 16 d.

2022 m. lapkričio 9 d.

Martynas Chemnicas (minėjimas lapkričio 9 d.)

Su liuteronišku rožiniu (skaityti čia)

"Antrasis Martynas" (1522 11 09 - 1586 04 08).

Svarbiausias liuteronų teologas po Martyno Liuterio, liuteroniškosios teologijos kunigaikštis – Martynas Chemnicas (Martin Chemintz). Pagrindinis "Santarvės formulės" (1577) autorius, vedęs į liuteronų vienybės atkūrimą.

Video pamokėlę "Trys Martynai" žiūrėkite ČIA

2022 m. spalio 28 d.

2022 spalio kalendorius

The Lutheran Ladies' Lounge Facebook grupės nuotr.

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

2022 m. spalio 23 d.

Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys (spalio 23 d.)


Šiandien švenčiamas Jokūbas, Jeruzalės vykupas ir kankinys, dar vadinamas Viešpaties broliu (gr. Ἀδελφόθεος - Adelphotheos), kaip rašo apaštalas Paulius (Gal 1,19). Jokūbo laiškas parašytas būtent šio šventojo, o pats save jis vadina Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus tarnu (Jok 1,1).

(Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis, kartu su Šv. Pilypu, o liepos 25 d. – Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas – pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų).

2022 m. spalio 18 d.

Šv. Lukas, evangelistas. Spalio 18 d.

Šv. Lukas. Niurnbergo kronika, 1493

Šiandien yra Šv. Luko, evangelisto šventė. Daugiau žr. ČIA.

Apaštalas Paulius evangelistą Luką yra pavadinęs "mylimuoju gydytoju". Bažnyčia jį gerbia ne tik kaip kūno, bet ir kaip sielos daktarą.

2022 m. spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis. Menologion, c. 1000

Vyskupas Ignacijus Antiochietis - vienas iš Tėvų, kurių karta mus jungia su apaštalais. 

Ignacijus (c. 35 - c. 107) buvo Antiochijos vyskupas, Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, mokinys. Yra net manančiųjų, kad jis buvęs vienas iš tų Evangelijoje minimų garsiųjų vaikelių, kuriuos tėvai nešė prie Jėzaus, o Jis sakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" ir laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas