2022 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas (birželio 25 d.)

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (žiūrėti albumą su citatomis); Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minimas Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


2022 m. gegužės 31 d.

2022 birželio kalendorius

Biblijos eilutė birželio mėn.:
Dėk mane kaip antspaudą ant savo širdies,
kaip antspaudą ant savo rankos!
Juk meilė stipri kaip mirtis.
Gg 8,6

VELYKŲ LAIKAS

2022 m. birželio 1 d., trečiadienis. Justinas, kankinys. Lk 12,8-12
2022 m. birželio 2 d., ketvirtadienis. Iz 41,8-14.17-20
2022 m. birželio 3 d., penktadienis. Jn 19,25-27
2022 m. birželio 4 d., šeštadienis. Jl 2,21 – 3,5

Sekminės

2022 m. birželio 5 d. Sekminės. Tėvo diena. Jn 14,23-27
2022 m. birželio 6 d., pirmadienis. 2 Sekminių diena. Mt 16,13-19 
2022 m. birželio 7 d., antradienis. 3 Sekminių diena. Jn 6,44-51

BAŽNYČIOS LAIKAS

Laikotarpis po Sekminių

2022 m. birželio 8 d., trečiadienis. Ef 1,11-14
2022 m. birželio 9 d., ketvirtadienis. 2 Kor 3,2-9
2022 m. birželio 10 d., penktadienis. Apd 11,19-26
2022 m. birželio 11 d., šeštadienis. Šv. Barnabas, apaštalas. Mt 10,7-13 
2022 m. birželio 12 d. Šventoji Trejybė. Visuotinis Nikėjos susirinkimas (325). Jn 3,1-15
2022 m. birželio 13 d., pirmadienis. Jer 10,6-12
2022 m. birželio 14 d., antradienis. Eliziejus, pranašas. Jn 5,17-23
2022 m. birželio 15 d., trečiadienis. Lk 10,21-24
2022 m. birželio 16 d., ketvirtadienis. Ef 4,1-7
2022 m. birželio 17 d., penktadienis. Lk 23,44-49
2022 m. birželio 18 d., šeštadienis. Jn 14,7-14
2022 m. birželio 19 d. 1 sekmadienis po Trejybės. Lk 16,19-31
2022 m. birželio 20 d., pirmadienis. Lk 10,1-16
2022 m. birželio 21 d., antradienis. Jer 36,1-10.21-24.27-31
2022 m. birželio 22 d., trečiadienis. 1 Tes 2,1-12
2022 m. birželio 23 d., ketvirtadienis. Jn 21,15-19
2022 m. birželio 24 d., penktadienis. Šv. Jono Krikštytojo gimimas. Lk 1,57-80
2022 m. birželio 25 d., šeštadienis. 
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530). Mt 10,26-33
2022 m. birželio 26 d. 2 sekmadienis po Trejybės. Lk 14,15-24
2022 m. birželio 27 d., pirmadienis. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas ir išpažinėjas. Jn 4,5-14
2022 m. birželio 28 d., antradienis. Irenėjus iš Liono, vyskupas. Jn 1,19-28
2022 m. birželio 29 d., trečiadienis. Šv. Petras ir Šv. Paulius, apaštalai. Mt 16,13-19
2022 m. birželio 30 d., ketvirtadienis. Jn 1,35-42 

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2022 m. gegužės 3 d.

2022 gegužės kalendorius

Biblijos eilutė gegužės mėn.:
Linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai.
3 Jn 1,2

2022 m. kovo 3 d.

2022 m. kovo 1 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2022 m. vasario 20 d.

Sexagesima. 2 sekmadienis prieš Gavėnią

Hollenburg, c. 1852

Antras sekmadienis prieš Gavėnią vadinamas Sexagesima: apie 60 dienų iki Velykų. Daugiau apie šį laikotarpį skaitykite čia.

2022 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2022 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.

Vasario 2-ąją - šventė: Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos.