Follow by Email

2021 m. vasario 22 d.

2021 vasario kalendorius


                            Biblijos eilutė vasario mėn.:
                Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.
                                         Lk 10,20

Laikotarpis prieš gavėnią

2021 m. vasario 1 d., pirmadienis. Hab 3,1-4.10-11.18-19
2021 m. vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Lk 2,22-40
2021 m. vasario 3 d., trečiadienis. Iš 40,33-38
2021 m. vasario 4 d., ketvirtadienis. Iš 24,1-2.9-12.15-18
2021 m. vasario 5 d., penktadienis. 
Jokūbas (Izraelis), Senojo Testamento patriarchas. 1 Kor 2,6-10
2021 m. vasario 6 d., šeštadienis. Jn 7,14-24
2021 m. vasario 7 d. Sexagesima (2 sekmadienis prieš Gavėnią). Lk 8,4-15
2021 m. vasario 8 d., pirmadienis. Jn 5,39-47 
2021 m. vasario 9 d., antradienis. Ez 33,30-35
2021 m. vasario 10 d., trečiadienis. Silas, Šv. Petro ir Šv. Pauliaus bendradarbis. Iz 28,23-29
2021 m. vasario 11 d., ketvirtadienis. 1 Tes 1,2-10
2021 m. vasario 12 d., penktadienis. 2 Tim 3,10-17
2021 m. vasario 13 d., šeštadienis. Akvilas, Priscilė, Apolas. Lk 9,51-56
2021 m. vasario 14 d. Quinquagesima (Užgavėnių sekmadienis). Mk 8,31-38
2021 m. vasario 15 d., pirmadienis. Filemonas ir Onesimas. Mk 4,21-25
2021 m. vasario 16 d., antradienis. Pilypas Melanchtonas, išpažinėjas (gim.). Mt 11,16-24

Gavėnios laikotarpis

2021 m. vasario 17 d. Pelenų Trečiadienis (Gavėnios pradžia). Mt 6,16-21
2021 m. vasario 18 d., ketvirtadienis. Martynas Liuteris, daktaras ir išpažinėjas. Kristijonas Donelaitis, kunigas ir poetas. Kol 3,5-11
2021 m. vasario 19 d., penktadienis.  Rom 7,14-25a
2021 m. vasario 20 d., šeštadienis. Įst 8,11-18
2021 m. vasario 21 d. 1 gavėnios sekmadienis. Mt 4,1-11
2021 m. vasario 22 d., pirmadienis. Jn 8,37-45
2021 m. vasario 23 d., antradienis. Polikarpas iš Smirnos, vyskupas ir kankinys. Mk 14,17-31
2021 m. vasario 24 d., trečiadienis. Šv. Motiejus, apaštalas. Mt 11,25-30
2021 m. vasario 25 d., ketvirtadienis. 1 Tes 3,1-13 
2021 m. vasario 26 d., penktadienis. Rom 6,12-18
2021 m. vasario 27 d., šeštadienis. 1 Sam 4,1-11
2021 m. vasario 28 d. 2 gavėnios sekmadienis. Jn 3,14-21

 *Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2021 m. vasario 17 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2021 m. vasario 7 d.

Sexagesima. 2 sekmadienis prieš Gavėnią

Hollenburg, c. 1852

Antras sekmadienis prieš Gavėnią vadinamas Sexagesima: apie 60 dienų iki Velykų. Daugiau apie šį laikotarpį skaitykite čia.

2021 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.

Vasario 2-ąją - šventė: Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. 

2021 m. sausio 30 d.

Septuagesima. Prasideda laikotarpis prieš gavėnią

Codex aureus Epternacensis 11 a.

2021 m. sausio 31 d. – Septuagesima. Tai - 3 sekmadienis prieš gavėnią. Jis liturgijoje pradeda naują bažnytinių metų laiką.

2021 m. sausio 15 d.

2021 sausio kalendorius

 
Evelinos Tamošaitytės nuotr.: Jurbarko liuteronų bažnyčia

                    Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2021 metams:
BŪKITE GAILESTINGI, KAIP IR JŪSŲ TĖVAS GAILESTINGAS.
                                                                                  Lk 6,36

2021 m. sausio 14 d.

Apie Liuteronų Bažnyčią


Martynas Liuteris, nuo kurio mūsų bažnyčia gavo liuteronų vardą, buvo Romos katalikas, augustinų vienuolis, kunigas, teologijos daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs atsigręžti į Evangeliją. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Martynas Liuteris gimė 1483 m., mirė 1546-aisiais.

2020 m. gruodžio 26 d.

Gruodžio 26 d. Šv. Steponas, pirmasis kankinys

Stepono užmušimas akmenimis. Paolo Uccello, c. 1435

Antra Kalėdų diena, mes dar norime jaukiai džiaugtis Prakartėle - bet Bažnyčia štai jau kviečia minėti pirmąjį kankinį. Prisimename Viešpaties Gimimo šventės pamaldų Evangeliją: Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą. (Jn 1,11-2)

2020 m. lapkričio 29 d.

2020 lapkričio kalendorius

Iven Kawi tortas. thisiscolosssal nuotr.

Verkdami jie eis namo,
bet Aš vesiu juos guosdamas.
                                  Jer 31,9a