Follow by Email

2021 m. sausio 15 d.

2021 sausio kalendorius

 
Evelinos Tamošaitytės nuotr.: Jurbarko liuteronų bažnyčia

                    Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2021 metams:
BŪKITE GAILESTINGI, KAIP IR JŪSŲ TĖVAS GAILESTINGAS.
                                                                                  Lk 6,36

                                         Sausiui:
Daugelis sako: "O, kad sulauktume geresnių dienų.
VIEŠPATIE, tešviečia mums Tavo veido šviesa!"
                                               Ps 4,7

KALĖDŲ LAIKAS

Kalėdų laikotarpis

2021 m. sausio 1 d., penktadienis. Jėzaus vardas. Lk 2,21
2021 m. sausio 2 d., šeštadienis. Mt 22,41-46
2021 m. sausio 3 d. 2 sekmadienis po Kalėdų. Lk 2,41-52
2021 m. sausio 4 d., pirmadienis. Jn 8,51-59
2021 m. sausio 5 d., antradienis. Pr 9,12-17

Epifanijos laikotarpis

2021 m. sausio 6 d., trečiadienis. Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija), arba Trys KaraliaiMt 2,1-12
2021 m. sausio 7 d.,  ketvirtadienis. Sk 24,15-17a
2021 m. sausio 8 d., penktadienis. Kun. Martyno Mažvydo Katekizmas (1547). Įst 18,14-19
2021 m. sausio 9 d., šeštadienis. Mk 1,1-8 
2021 m. sausio 10 d. Viešpaties Krikštas. Mt 3,13-17
2021 m. sausio 11 d.pirmadienis. Jn 3,22-30
2021 m. sausio 12 d., antradienis. 1 Kor 2,11-16
2021 m. sausio 13 d.trečiadienis. Rom 8,26-30
2021 m. sausio 14 d., ketvirtadienis. Ef 1,3-10
2021 m. sausio 15 d., penktadienis. Jn 10,30-42
2021 m. sausio 16 d., šeštadienis. Jn 1,14-18
2021 m. sausio 17 d. 2 sekmadienis po Trijų Karalių. Jn 2,1-11
2021 m. sausio 18 d., pirmadienis. Šv. Petro išpažinimas. Mt 16,13-20
2021 m. sausio 19 d., antradienis. Gal 3,15-25 
2021 m. sausio 20 d., trečiadienis. Sara. Gal 5,1-6
2021 m. sausio 21 d., ketvirtadienis. Mt 17,24-27 
2021 m. sausio 22 d., penktadienis. Jer 14,1-9
2021 m. sausio 23 d., šeštadienis. Kol 1,24-29
2021 m. sausio 24 d. Kristaus Atsimainymas (paskutinis sekm. po Trijų Karalių). Mt 17,1-9 
2021 m. sausio 25 d., pirmadienis. Šv. Pauliaus atsivertimas. Mt 19,27-30
2021 m. sausio 26 d., antradienis. Šv. Titas, vyskupas ir išpažinėjas. Lk 10,1-9
2021 m. sausio 27 d., trečiadienis. Jonas Chrizostomas, pamokslininkas. Jn 4,27-30.39-42
2021 m. sausio 28 d.ketvirtadienis. Rom 16,25-27
2021 m. sausio 29 d., penktadienis. Iz 45,14-21
2021 m. sausio 30 d., šeštadienis. 1 Kar 19,8-18

VELYKŲ LAIKAS

Laikotarpis prieš Gavėnią

2021 m. sausio 31 d. Septuagesima (3 sekm. prieš Gavėnią). Mt 20,1-16

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru. 

2021 m. sausio 14 d.

Apie Liuteronų Bažnyčią


Martynas Liuteris, nuo kurio mūsų bažnyčia gavo liuteronų vardą, buvo Romos katalikas, augustinų vienuolis, kunigas, teologijos daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs atsigręžti į Evangeliją. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Martynas Liuteris gimė 1483 m., mirė 1546-aisiais.

2020 m. gruodžio 26 d.

Gruodžio 26 d. Šv. Steponas, pirmasis kankinys

Stepono užmušimas akmenimis. Paolo Uccello, c. 1435

Antra Kalėdų diena, mes dar norime jaukiai džiaugtis Prakartėle - bet Bažnyčia štai jau kviečia minėti pirmąjį kankinį. Prisimename Viešpaties Gimimo šventės pamaldų Evangeliją: Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą. (Jn 1,11-2)

2020 m. lapkričio 29 d.

2020 lapkričio kalendorius

Iven Kawi tortas. thisiscolosssal nuotr.

Verkdami jie eis namo,
bet Aš vesiu juos guosdamas.
                                  Jer 31,9a

2020 m. lapkričio 17 d.

Atgailos ir maldų diena. Psalmės

©iStockphoto.com/RonTech2000

Trečiadienį prieš paskutinį bažnytinių metų sekmadienį - Amžinybės - mūsų Bažnyčia mini Atgailos ir maldų dieną. 11 dienų iki 1 advento sekmadienio.

2020 m. lapkričio 13 d.

Vilniaus parapijai - 465 metai

Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos įsikūrimo Vokiečių gatvėje pradžia laikoma 1555 m. birželio 24-oji.

Astos Saldukienės nuotr. 2020 11 11

Vilniaus parapijos klebonas yra Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Parapijoje tarnauja ir antrasis kunigas, arba vikaras Ričardas Dokšas.

Adresas: Vokiečių gatvė 20.

2020 m. spalio 23 d.

Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Spalio 23 d.


Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis (kartu su Šv. Pilypu), o liepos 25 d. – Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas (pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų).

2020 m. spalio 18 d.

Šv. Lukas, evangelistas. Spalio 18 d.

Šv. Lukas. Niurnbergo kronika, 1493

Šiandien yra Šv. Luko, evangelisto šventė.

Apaštalas Paulius evangelistą Luką yra pavadinęs "mylimuoju gydytoju". Bažnyčia jį gerbia ne tik kaip kūno, bet ir kaip sielos daktarą.