2024 m. vasario 20 d.

Vasario kalendorius 2024

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams:
     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14

Vasariui:
     Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. 2 Tim 3,16

Laikotarpis prieš Gavėnią

2024 m. vasario 1 d., ketvirtadienis. Oz 11,1-9
2024 m. vasario 2 d., penktadienis. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Lk 2,22-40
2024 m. vasario 3 d., šeštadienis. Jn 7,14-24
2024 m. vasario 4 d. Sexagesima (2 sekmadienis prieš Gavėnią). Lk 8,4-15
2024 m. vasario 5 d., pirmadienis. Jokūbas (Izraelis), Senojo Testamento patriarchas. Jn 5,39-47 
2024 m. vasario 6 d., antradienis. Ez 33,30-35
2024 m. vasario 7 d., trečiadienis. Mk 6,1-6 
2024 m. vasario 8 d., ketvirtadienis.  Lk 6,43-49
2024 m. vasario 9 d., penktadienis. Jn 12,34-42
2024 m. vasario 10 d., šeštadienis. Silas, Šv. Petro ir Šv. Pauliaus bendradarbis. Lk 9,51-56
2024 m. vasario 11 d. Quinquagesima (Užgavėnių sekmadienis). Mk 8,31-38
2024 m. vasario 12 d., pirmadienis. Mk 4,21-25
2024 m. vasario 13 d., antradienis. Akvilas, Priscilė, Apolas. Mt 11,16-24

Gavėnios laikotarpis

2024 m. vasario 14 d. Pelenų Trečiadienis (Gavėnios pradžia). Mt 6,16-21
2024 m. vasario 15 d., ketvirtadienis. Filemonas ir Onesimas. Kol 3,5-11
2024 m. vasario 16 d., penktadienis. Pilypas Melanchtonas, išpažinėjas (gim.)Jn 8,21-30
2024 m. vasario 17 d., šeštadienis. Įst 8,11-18
2024 m. vasario 18 d. 1 gavėnios sekmadienis (Invocavit). Martynas Liuteris, daktaras ir išpažinėjas. Kristijonas Donelaitis, kunigas ir poetas. Mt 4,1-11
2024 m. vasario 19 d., pirmadienis. Jn 8,37-45
2024 m. vasario 20 d., antradienis. Mk 14,17-31
2024 m. vasario 21 d., trečiadienis. 1 Kor 10,9-13
2024 m. vasario 22 d., ketvirtadienis. 1 Tes 3,1-13 
2024 m. vasario 23 d., penktadienis. Polikarpas iš Smirnos, vyskupas ir kankinys. Hbr 2,11-18
2024 m. vasario 24 d., šeštadienis. Apr 20,1-6
2024 m. vasario 25 d. 2 gavėnios sekmadienis (Reminiscere). (Šv. Motiejus, apaštalas.) Mk 12,1-12
2024 m. vasario 26 d., pirmadienis. Lk 20,20-26
2024 m. vasario 27 d., antradienis. Job 2,1-10
2024 m. vasario 28 d., trečiadienis. Jn 16,29-33
2024 m. vasario 29 d., ketvirtadienis. 1 Jn 1,8–2,6

 *Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.

2024 m. vasario 17 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2024 m. vasario 14 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2024 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.

Vasario 2-ąją - šventė: Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. 

2024 m. sausio 27 d.

Laikotarpis prieš Gavėnią

Vynuogyno darbininkai. Jan Rombouts, c. 1525–30. The Metropolitan Museum of Art

2024 m. sausio 28 d. – Septuagesima, 3-ias sekmadienis prieš Gavėnią (apie jį skaitykite žemiau, o daugiau informacijos bei video pamokėlę rasite ČIA). 

Mūsų Bažnyčia laikosi tradicijos, kad Gavėnia prasideda Pelenų Trečiadienį (o pasiruošimas jai prasideda dabar, Septuagesima sekmadienį) ir baigiasi Didįjį Ketvirtadienį.

Gavėnia trunka ilgiau nei 40 dienų, nes į ją neįskaičiuojami sekmadieniai, visada švenčiantys Prisikėlimą

Gavėnia šiemet prasidės vasario 14 d. (Pelenų Trečiadienį).

Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pilnaties po pavasario lygiadienio. Šiemet – kovo 31-ąją (sekmadienį, pirmąją savaitės dieną).

*

2024 m. sausio 25 d.

2024 m. sausio 8 d.

Kasdienės rytmetinės ir vakarinės pamaldos Liuteronų bažnyčioje

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios altorius

1547 m. sausio 8 d. išleistą pirmąją lietuvišką knygą – liuteronų kunigo Martyno Mažvydo parengtą Katekizmą – skaitykite, perverskite puslapius čia. Trumpai apie ją skaitykite čia, LRT Kelią žiūrėkite čia. Giesmes rasite čia.

2023 m. gruodžio 27 d.

Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas. Gruodžio 27 d. | Trečia Kalėdų diena

In principio erat... (Pradžioje buvo...). Giacomo Jaquerio, c. 1375-1453

„Jonas“ hebrajų k. reiškia „Dievas buvo maloningas“, „Dievo palaimintas, išklausytas“. 

Mums iki jauniausiojo Jėzaus mokinio, dėl pažintos dieviškosios išminties tituluojamo ir Teologu, žvilgsnio – kaip iki jo simbolio – erelio – skrydžio, o vis dėlto kreipiasi į visus su meile: Vaikeliai... 

2023 m. gruodžio 26 d.

Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Gruodžio 26 d. | Antra Kalėdų diena

Stepono užmušimas akmenimis. Paolo Uccello, c. 1435

Antra Kalėdų diena, mes dar norime jaukiai džiaugtis Prakartėle - bet Bažnyčia štai jau kviečia minėti pirmąjį kankinį. Prisimename Viešpaties Gimimo šventės pamaldų Evangeliją: Pas savuosius atėjo, o savieji Jo nepriėmė. Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą. (Jn 1,11-2)