2022 m. liepos 1 d.

2022 liepos ir rugpjūčio kalendorius

        Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:

      ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

BAŽNYČIOS LAIKAS

Biblijos eilutė liepos mėn.:
Visa gyvastimi trokštu Dievo, gyvojo Dievo.
Ps 42,3

Liepa

2022 m. liepos 1 d., penktadienis. Lk 23,39-43
2022 m. liepos 2 d., šeštadienis. Marijos apsilankymas. Lk 1,39-56
2022 m. liepos 3 d. 3 sekmadienis po Trejybės. Lk 15,1-10
2022 m. liepos 4 d., pirmadienis. Lk 5,27-32
2022 m. liepos 5 d., antradienis. Ts 10,6-16
2022 m. liepos 6 d., trečiadienis. Izaijas. Jn 5,1-16
2022 m. liepos 7 d., ketvirtadienis. Mt 18,15-20 
2022 m. liepos 8 d., penktadienis. Mt 27,3-10
2022 m. liepos 9 d., šeštadienis. Gal 6,1-5
2022 m. liepos 10 d. 4 sekmadienis po Trejybės. Lk 6,36-42  
2022 m. liepos 11 d., pirmadienis. Lk 5,17-26 
2022 m. liepos 12 d., antradienis. 2 Kor 2,5-11
2022 m. liepos 13 d., trečiadienis. Mk 11,20-26
2022 m. liepos 14 d., ketvirtadienis. 1 Kor 12,19-26
2022 m. liepos 15 d., penktadienis. Lk 23,17-26 
2022 m. liepos 16 d., šeštadienis. Rūta. Job 28,12-15.20-28
2022 m. liepos 17 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11
2022 m. liepos 18 d., pirmadienis. Lk 6,12-19
2022 m. liepos 19 d., antradienis. Rom 9,14-26
2022 m. liepos 20 d., trečiadienis. Elijas. Mt 8,18-22
2022 m. liepos 21 d., ketvirtadienis. Ezechielis, pranašas. Mt 16,24-28
2022 m. liepos 22 d., penktadienis. Šv. Marija Magdalietė. Jn 20,11-18
2022 m. liepos 23 d., šeštadienis. Mk 1,9-15
2022 m. liepos 24 d. 6 sekmadienis po Trejybės. Mt 28,16-20
2022 m. liepos 25 d., pirmadienis. Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Mt 20,20-23
2022 m. liepos 26 d., antradienis. Jn 7,37-44
2022 m. liepos 27 d., trečiadienis. Įst 30,1-6 
2022 m. liepos 28 d., ketvirtadienis. Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius. Mt 18,1-6
2022 m. liepos 29 d., penktadienis. Marija, Morta ir Lozorius iš Betanijos. Jn 19,31-37
2022 m. liepos 30 d., šeštadienis. Apr 3,1-6 
2022 m. liepos 31 d. 7 sekmadienis po Trejybės. Jn 6,1-15

Rugpjūtis

Biblijos eilutė rugpjūčio mėn.:
Visi miško medžiai iš džiaugsmo
teošia VIEŠPAČIUI,
nes Jis ateina valdyti žemės. 
1 Met 16,33

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis. Jn 6,47-56
2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis. Mt 22,1-14
2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis. Joana, Marija ir Salomė, miros nešėjos. Lk 14,7-14
2022 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis. 1 Kor 10,16-17
2022 m. rugpjūčio 5 d., penktadienis. Lk 22,14-20
2022 m. rugpjūčio 6 d., šeštadienis. Apr 19,4-9
2022 m. rugpjūčio 7 d. 8 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,13-16
2022 m. rugpjūčio 8 d., pirmadienis. Mt 7,13-20
2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis. Lk 6,27-35
2022 m. rugpjūčio 10 d., trečiadienis. Laurynas, diakonas ir kankinys. Mt 5,33-37
2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis. Lk 11,33-41a
2022 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis. Jn 18,19-24 
2022 m. rugpjūčio 13 d., šeštadienis.  Fil 2,12-18
2022 m. rugpjūčio 14 d. 9 sekmadienis po Trejybės. Mt 25,14-30
2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis. Šv. Marija, Dievo Gimdytoja. Lk 1,39-55
2022 m. rugpjūčio 16 d., antradienis. Izaokas, patriarchas. 1 Kor 6,12-20
2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis. Johann Gerhard, teologas. Mt 19,4-15
2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis. 1 Kor 9,16-23
2022 m. rugpjūčio 19 d., penktadienis. Bernardas Klervietis, poetas ir teologas. Jn 19,9-16a
2022 m. rugpjūčio 20 d., šeštadienis. Samuelis. Lk 12,42-48
2022 m. rugpjūčio 21 d. 10 sekmadienis po Trejybės. Lk 19,41-48
2022 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis. Rom 11,1-12
2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis.  Lk 21,5-6.20-24
2022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis. Šv. Baltramiejus, apaštalas. Jn 1,43-51
2022 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis. Rom 11,13-24
2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis. Lk 22,54-62
2022 m. rugpjūčio 27 d., šeštadienis. Monika, Augustino motina. 1 Sam 1,12-28
2022 m. rugpjūčio 28 d. 11 sekmadienis po Trejybės. Lk 18,9-14 
2022 m. rugpjūčio 29 d., pirmadienis. Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Mk 6,14-29
2022 m. rugpjūčio 30 d., antradienis. Liudvikas Rėza, kunigas ir švietėjas. 1 Sam 17,38-51
2022 m. rugpjūčio 31 d., trečiadienis. 2 Sam 16,5-17

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2022 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas (birželio 25 d.)

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (žiūrėti albumą su citatomis); Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minimas Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


2022 m. gegužės 3 d.

2022 gegužės kalendorius

Biblijos eilutė gegužės mėn.:
Linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai.
3 Jn 1,2

2022 m. kovo 3 d.

2022 m. kovo 1 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2022 m. vasario 20 d.

Sexagesima. 2 sekmadienis prieš Gavėnią

Hollenburg, c. 1852

Antras sekmadienis prieš Gavėnią vadinamas Sexagesima: apie 60 dienų iki Velykų. Daugiau apie šį laikotarpį skaitykite čia.

2022 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.