2024 m. birželio 26 d.

Birželio, liepos ir rugpjūčio kalendorius 2024

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams: 
     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14 

Bažnyčios laikas

Birželis

Biblijos eilutė birželiui:
Mozė sakė žmonėms: "Nebijokite! Tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį VIEŠPATS jums šiandien suteiks." Iš 14,13 

2024 m. birželio 1 d., šeštadienis. Justinas, kankinys. Jn 14,7-14
2024 m. birželio 2 d. 1 sekmadienis po Trejybės. Lk 16,19-31
2024 m. birželio 3 d., pirmadienisLk 10,1-16
2024 m. birželio 4 d., antradienis. Jer 36,1-10.21-24.27-31
2024 m. birželio 5 d., trečiadienis. Bonifacas, Vokietijos apaštalas, vyskupas ir kankinys. 1 Tes 2,1-12
2024 m. birželio 6 d., ketvirtadienis. Abraomas Kulvietis, švietėjas. Jn 21,15-19
2024 m. birželio 7 d., penktadienis. Lk 22,24-30
2024 m. birželio 8 d., šeštadienis. Fil 1,12-18a
2024 m. birželio 9 d. 2 sekmadienis po Trejybės. Lk 14,15-24
2024 m. birželio 10 d., pirmadienis. Jn 4,5-14
2024 m. birželio 11 d., antradienis. Šv. Barnabas, apaštalas. Mt 10,7-13 
2024 m. birželio 12 d., trečiadienis. Visuotinis Nikėjos susirinkimas (325). Lk 3,10-18 
2024 m. birželio 13 d., ketvirtadienis. Jn 1,35-42 
2024 m. birželio 14 d., penktadienis. Eliziejus, pranašas. Lk 23,39-43
2024 m. birželio 15 d., šeštadienis. Lk 7,36-50 
2024 m. birželio 16 d3 sekmadienis po Trejybės. Lk 15,1-10
2024 m. birželio 17 d., pirmadienis.  Lk 5,27-32
2024 m. birželio 18 d., antradienis. 
Ts 10,6-16
2024 m. birželio 19 d., trečiadienis.  Jn 5,1-16
2024 m. birželio 20 d., ketvirtadienis. Mt 18,15-20
2024 m. birželio 21 d., penktadienis. Mt 27,3-10
2024 m. birželio 22 d., šeštadienis. Gal 6,1-5
2024 m. birželio 23 d. 4 sekmadienis po Trejybės. Lk 6,36-42  
2024 m. birželio 24 d., pirmadienis. Šv. Jono Krikštytojo gimimas. Lk 1,57-80
2024 m. birželio 25 d., antradienis. Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530). Mt 10,26-33
2024 m. birželio 26 d., trečiadienis. Jeremijas, pranašas. Mk 11,20-26
2024 m. birželio 27 d., ketvirtadienis. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas ir išpažinėjas. 1 Kor 12,19-26
2024 m. birželio 28 d., penktadienis. Irenėjus iš Liono, vyskupas. Lk 23,17-26 
2024 m. birželio 29 d., šeštadienis. Šv. Petras ir Šv. Paulius, apaštalai. Mt 16,13-19 
2024 m. birželio 30 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11

Liepa

Biblijos eilutė liepai:
Neseksi daugumos pavyzdžiu kaip dingstimi, darydamas pikta.  23,2a

2024 m. liepos 1 d., pirmadienis. Pirmieji liuteronai kankiniai Jan van Essen ir Hendrik Vos (1523). Lk 6,12-19
2024 m. liepos 2 d., antradienis. Marijos apsilankymas. Lk 1,39-56
2024 m. liepos 3 d., trečiadienis. Mt 8,18-22
2024 m. liepos 4 d., ketvirtadienis. Mt 16,24-28
2024 m. liepos 5 d., penktadienis. Lk 22,31-34
2024 m. liepos 6 d., šeštadienis. 
Izaijas. Mk 1,9-15
2024 m. liepos 7 d. 6 sekmadienis po Trejybės. Mt 28,16-20
2024 m. liepos 8 d., pirmadienis. 1 Kor 10,1-8
2024 m. liepos 9 d., antradienis. Jn 7,37-44
2024 m. liepos 10 d., trečiadienis. Įst 30,1-6 
2024 m. liepos 11 d., ketvirtadienis. 
Mt 18,1-6
2024 m. liepos 12 d., penktadienis. Jn 19,31-37
2024 m. liepos 13 d., šeštadienis. Apr 3,1-6
2024 m. liepos 14 d. 7 sekmadienis po Trejybės. Jn 6,1-15
2024 m. liepos 15 d., pirmadienis. Jn 6,47-56
2024 m. liepos 16 d., antradienis. Rūta. Mt 22,1-14 
2024 m. liepos 17 d., trečiadienis. Lk 14,7-14
2024 m. liepos 18 d., ketvirtadienis. 1 Kor 10,16-17
2024 m. liepos 19 d., penktadienis. Lk 22,14-20
2024 m. liepos 20 d., šeštadienis. Elijas. Apr 19,4-9
2024 m. liepos 21 d. 8 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,13-16
2024 m. liepos 22 d., pirmadienis. Šv. Marija Magdalietė. Jn 20,11-18 
2024 m. liepos 23 d., antradienis. Lk 6,27-35
2024 m. liepos 24 d., trečiadienis. Mt 5,33-37
2024 m. liepos 25 d., ketvirtadienis. Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Mt 20,20-23
2024 m. liepos 26 d., penktadienis. Jn 18,19-24 
2024 m. liepos 27 d., šeštadienis.  Fil 2,12-18
2024 m. liepos 28 d. 9 sekmadienis po Trejybės. (Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius.) Mt 25,14-30
2024 m. liepos 29 d., pirmadienis. Marija, Morta ir Lozorius iš Betanijos. 1 Kar 3,16-28
2024 m. liepos 30 d., antradienis. 1 Kor 6,12-20
2024 m. liepos 31 d., trečiadienis. Juozapas iš Arimatėjos. Mt 19,4-15

Rugpjūtis

Biblijos eilutė rugpjūčiui:
Jis gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas. Ps 147,3 

2024 m. rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis. 1 Kor 9,16-23
2024 m. rugpjūčio 2 d., penktadienis. Jn 19,9-16a
2024 m. rugpjūčio 3 d., šeštadienis. Joana, Marija ir Salomė, miros nešėjos. Lk 12,42-48
2024 m. rugpjūčio 4 d. 10 sekmadienis po Trejybės. Lk 19,41-48
2024 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis. Rom 11,1-12
2024 m. rugpjūčio 6 d., antradienis.
 Lk 21,5-6.20-24
2024 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis. Jn 4,19-26 
2024 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis. Rom 11,13-24
2024 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis. Lk 22,54-62
2024 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis. 
Laurynas, diakonas ir kankinys. 1 Sam 1,12-28
2024 m. rugpjūčio 11 d. 11 sekmadienis po Trejybės. Lk 18,9-14 
2024 m. rugpjūčio 12 d., pirmadienis. Mt 23,1-12
2024 m. rugpjūčio 13 d., antradienis. 1 Sam 17,38-51
2024 m. rugpjūčio 14 d., trečiadienis. 2 Sam 16,5-17
2024 m. rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis. Šv. Marija, Dievo Gimdytoja. Lk 1,39-55
2024 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis. Izaokas, patriarchas. Lk 22,54-62
2024 m. rugpjūčio 17 d., šeštadienis. Johann Gerhard, teologas. Lk 4,31-37
2024 m. rugpjūčio 18 d. sekmadienis. 12 sekmadienis po Trejybės. Mk 7,31-37
2024 m. rugpjūčio 19 d., pirmadienis. Bernardas Klervietis, poetas ir teologas. Jn 4,46-54
2024 m. rugpjūčio 20 d., antradienis. Samuelis. Mk 3,1-12
2024 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis. Mt 17,14-21
2024 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis. Lk 8,1-3
2024 m. rugpjūčio 23 d., penktadienis. Mt 12,15-21
2024 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis. Šv. Baltramiejus, apaštalas. Jn 1,43-51
2024 m. rugpjūčio 25 d. 13 sekmadienis po Trejybės. Lk 10,25-37 
2024 m. rugpjūčio 26 d., pirmadienis. Mt 12,1-8
2024 m. rugpjūčio 27 d., antradienis. Monika, Augustino motina. Mt 23,23-28
2024 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis. Augustinas iš Hipono, vyskupas ir teologas. Mok 11,1-8
2024 m. rugpjūčio 29 d., ketvirtadienis. Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Mk 6,14-29
2024 m. rugpjūčio 30 d., penktadienis. Liudvikas Rėza, kunigas ir švietėjas. Mt 26,47-56
2024 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis. Įst 26,1-11

Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.

2024 m. birželio 25 d.

Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530 06 25)


Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (albumas su citatomis yra ČIA)Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

"Augsburgo tikėjimo išpažinimą" ("Confessio Augustana") parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 
Martynas Liuteris tąkart rašė Jonui Tvirtajam: "Aš taip tykiai vaikščioti nemoku". 

2024 m. balandžio 30 d.

Gegužės kalendorius 2024


Alyvų žiedai. Christiaan van Pol (1752–1813)


Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams: 
     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14 

2024 m. balandžio 3 d.

Balandžio kalendorius 2024

Christ lag in Todes Banden. Martin Luther ir Johann Walter, 1524

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams: 

     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14 

Balandžiui: 
     Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. 1 Pt 3,15

2024 m. kovo 29 d.

Kovo kalendorius 2024


Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams: 
     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14 

Kovui: 
     "Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazarėno. Jis prisikėlė, Jo čia nebėra." Mk 16,6

2024 m. kovo 28 d.

Šventosios Vakarienės sakramentas | Martynas Liuteris. Mažasis Katekizmas. VI dalis

Симон (Пимен) Федорович Ушаков, 1685

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Kas yra Šventoji Vakarienė?
Tai yra tikras mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas duonoje ir vyne, paties Kristaus paliktas mums, krikščionims, valgyti ir gerti.

2024 m. kovo 26 d.

Didžioji Savaitė


Verbų sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė, kitose kalbose dar vadinama Kančios, Šventąja savaite. Po jos Velykų sekmadienį švęsime Prisikėlimą.

Naujausią medžiagą rasite čia.

2024 m. kovo 25 d.

Apreiškimas Marijai. Kovo 25 d.

Apreiškimas Marijai. Fra Angelico, 1438-47

Kovo 25 d. mūsų Bažnyčios kalendoriuje – Apreiškimas Marijai, kaip užrašyta Evangelijoje pagal Luką

Nuo šios dienos – lygiai devyni mėnesiai iki Kalėdų, Kristaus Gimimo šventės, kai Žodis, prasidėjęs iš Šventosios Dvasios, nuolankiai pasirinkęs kūniškai išgyventi visus žmogaus vystymosi etapus nuo pat pradėjimo, taip paliudydamas jų vertingumą, juos pašventindamas ir atpirkdamas, regimai tapo kūnu.

2024 m. vasario 17 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.