Follow by Email

2021 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (skaityti; žiūrėti albumą su citatomis); Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


2021 m. birželio 19 d.

2021 birželio kalendorius

Madonna col Bambino e San Giovannino. Sandro Botticelli, 1490-1495

Biblijos eilutė birželio mėn.:
Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Apd 5,29

BAŽNYČIOS LAIKAS

2021 m. birželio 1 d., antradienis. Justinas, kankinys. Jn 5,17-23
2021 m. birželio 2 d., trečiadienis. Lk 10,21-24
2021 m. birželio 3 d., ketvirtadienis. Ef 4,1-7

2021 m. birželio 4 d., penktadienis. Lk 23,44-49
2021 m. birželio 5 d., šeštadienis. Bonifacas, Vokietijos apaštalas - vyskupas ir kankinys. Jn 14,7-14
2021 m. birželio 6 d. 1 sekmadienis po Trejybės. Minima Tėvo diena. Lk 16,19-31
2021 m. birželio 7 d., pirmadienis. Lk 10,1-16
2021 m. birželio 8 d., antradienis. Jer 36,1-10.21-24.27-31

2021 m. birželio 9 d., trečiadienis. 1 Tes 2,1-12
2021 m. birželio 10 d., ketvirtadienis. Jn 21,15-19
2021 m. birželio 11 d., penktadienis. Šv. Barnabas, apaštalas. Mt 10,7-13 
2021 m. birželio 12 d., šeštadienis. 
Visuotinis Nikėjos susirinkimas (325). Fil 1,12-18a
2021 m. birželio 13 d. 2 sekmadienis po Trejybės. Lk 14,15-24
2021 m. birželio 14 d., pirmadienis. Eliziejus, pranašas. Jn 4,5-14
2021 m. birželio 15 d., antradienis. Jn 1,19-28
2021 m. birželio 16 d., trečiadienis. Lk 3,10-18
2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis. Jn 1,35-42 
2021 m. birželio 18 d., penktadienis. Lk 23,39-43
2021 m. birželio 19 d., šeštadienis.  Lk 7,36-50
2021 m. birželio 20 d. 3 sekmadienis po Trejybės. Lk 15,1-10
2021 m. birželio 21 d., pirmadienis. Lk 5,27-32
2021 m. birželio 22 d., antradienis. Ts 10,6-16
2021 m. birželio 23 d., trečiadienis. Jn 5,1-16
2021 m. birželio 24 d., ketvirtadienis. Šv. Jono Krikštytojo gimimas. Lk 1,57-80
2021 m. birželio 25 d., penktadienis. Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530). Mt 10,26-33
2021 m. birželio 26 d., šeštadienis. Jeremijas, pranašas. Gal 6,1-5
2021 m. birželio 27 d. 4 sekmadienis po Trejybės. Lk 6,36-42  
2021 m. birželio 28 d., pirmadienis. Irenėjus iš Liono, vyskupas. Lk 5,17-26 
2021 m. birželio 29 d., antradienis.  Šv. Petras ir Šv. Paulius, apaštalai. Mt 16,13-19
2021 m. birželio 30 d., trečiadienis. Mk 11,20-26

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2021 m. birželio 17 d.

Apie Liuteronų bažnyčią


Martynas Liuteris, nuo kurio mūsų bažnyčia gavo liuteronų vardą, buvo kunigas, teologijos daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs atsigręžti į Evangeliją. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Martynas Liuteris gimė 1483 m., mirė 1546-aisiais. Iki 33 m. amžiaus jis buvo Romos katalikas, augustinų vienuolis ir kunigas. Sulig Reformacija, neatskiriama nuo Liuterio asmeninės gyvenimo ir tikėjimo kelionės, pasikeitė ir visos krikščionijos gyvenimas.

2021 m. vasario 17 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2021 m. vasario 7 d.

Sexagesima. 2 sekmadienis prieš Gavėnią

Hollenburg, c. 1852

Antras sekmadienis prieš Gavėnią vadinamas Sexagesima: apie 60 dienų iki Velykų. Daugiau apie šį laikotarpį skaitykite čia.

2021 m. vasario 2 d.

Vasario 2 d. Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos. Simeono giesmė (Nunc dimittis)


Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,
nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,
kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje:
šviesą pagonims apšviesti
ir Tavosios Izraelio tautos garbę.

Vasario 2-ąją - šventė: Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos.