2021 m. spalio 25 d.

2021 m. spalio 24 d.

2021 spalio kalendorius

Įstatymas ir malonė. Kranachas ir sūnus, 1536 

Sergėkime vieni kitus, 
skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. 
                                         Hbr 10,24

BAŽNYČIOS LAIKAS

2021 m. spalio 1 d., penktadienis. Jonas Bretkūnas, kunigas, Šventojo Rašto vertėjas. Jn 19,28-30
2021 m. spalio 2 d., šeštadienis. Mt 14,22-23
2021 m. spalio 3 d. 
Pjūties padėkos šventė. Lk 12,13-21
2021 m. spalio 4 d., pirmadienis. Mt 6,1-4
2021 m. spalio 5 d., antradienis. 1 Tim 1,1-11
2021 m. spalio 6 d., trečiadienis. Kol 3,17 - 4,1
2021 m. spalio 7 d., ketvirtadienis. Mk 3,31-35
2021 m. spalio 8 d., penktadienis. Lk 23,32-34
2021 m. spalio 9 d., šeštadienis. 
Abraomas. Lk 13,10-17
2021 m. spalio 10 d. 19 sekmadienis po Trejybės. Mk 2,1-12
2021 m. spalio 11 d., pirmadienis. Pilypas, diakonas. Mk 10,46-52
2021 m. spalio 12 d., antradienis. Lk 5,12-16
2021 m. spalio 13 d., trečiadienis. Apd 3,1-11 
2021 m. spalio 14 d., ketvirtadienis. Mt 8,14-17 
2021 m. spalio 15 d., penktadienis. Mt 27,39-44 
2021 m. spalio 16 d., šeštadienis. Apd 14,8-18
2021 m. spalio 17 d. 20 sekmadienis po Trejybės (Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys). Mk 10,2-16
2021 m. spalio 18 d., pirmadienis. Šv. Lukas, evangelistas. Lk 10,1-9
2021 m. spalio 19 d., antradienis. Rom 13,1-7
2021 m. spalio 20 d., trečiadienis. Ef 5,25-32
2021 m. spalio 21 d., ketvirtadienis. 1 Kor 14,26-33
2021 m. spalio 22 d., penktadienis. Jn 18,28-32
2021 m. spalio 23 d. Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Mt 13,54-58 
2021 m. spalio 24 d. 21 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,38-48
2021 m. spalio 25 d., pirmadienis. Tabita, Lidija ir Febė, tikėjimo moterys. Mt 15,1-11a.18-20
2021 m. spalio 26 d., antradienis. Philipp Nicolai, Johann Heermann ir Paul Gerhardt, giesmių kūrėjai. 2 Kor 1,1-6
2021 m. spalio 27 d., trečiadienis. Pat 29,18-25
2021 m. spalio 28 d., ketvirtadienis. Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai. Jn 15,17-25 
2021 m. spalio 29 d., penktadienis. Lk 22,49-53
2021 m. spalio 30 d., šeštadienis. Mk 13,1-8
2021 m. spalio 31 d. Reformacijos šventė. Jn 2,13-25

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2021 m. spalio 23 d.

Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys | Spalio 23 d.


Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis (kartu su Šv. Pilypu), o liepos 25 d. – Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas (pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų).

2021 m. spalio 18 d.

Šv. Lukas, evangelistas. Spalio 18 d.

Šv. Lukas. Niurnbergo kronika, 1493

Šiandien yra Šv. Luko, evangelisto šventė. Daugiau žr. ČIA.

Apaštalas Paulius evangelistą Luką yra pavadinęs "mylimuoju gydytoju". Bažnyčia jį gerbia ne tik kaip kūno, bet ir kaip sielos daktarą.

2021 m. spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis. Menologion, c. 1000

Vyskupas Ignacijus Antiochietis - vienas iš Tėvų, kurių karta mus jungia su apaštalais. 

Ignacijus ( c. 35 - c. 107) buvo Antiochijos vyskupas, Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, mokinys. Yra net manančiųjų, kad jis buvęs vienas iš tų Evangelijoje minimų garsiųjų vaikelių, kuriuos tėvai nešė prie Jėzaus, o Jis sakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" ir laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas

2021 m. spalio 11 d.

Pilypas, diakonas. Spalio 11 d.


Tomis dienomis, mokinių daugėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais hebrajais, esą kasdieniame aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums apleidus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai.“
Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir Šventosios Dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. (Apd 6,1-6)

2021 m. rugsėjo 28 d.

Apie asmeninę išpažintį Liuterio Didžiajame ir Mažajame Katekizme (1529)

elknygynas.lt nuotr. (2003)

Daktaras Martynas Liuteris visą gyvenimą praktikavo asmeninę išpažintį.

Kaip Šventoji Vakarienė (Eucharistija, Komunija) švenčiama liuteroniškose pamaldose


...Daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo... (Mt 8,11). Keliaujanti Bažnyčia susirenka prie Šventosios Vakarienės stalo. Kaip ją švenčiame liuteroniškose pamaldose, atsako kun. doc. dr. habil. Darius Petkūnas

Kaip vadinamas šis Paskutinės Vakarienės šventimas?

2021 m. rugsėjo 27 d.

Šventosios Vakarienės sakramentas | Martynas Liuteris. Mažasis Katekizmas. VI dalis

Симон (Пимен) Федорович Ушаков, 1685

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Kas yra Šventoji Vakarienė?
Tai yra tikras mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas duonoje ir vyne, paties Kristaus paliktas mums, krikščionims, valgyti ir gerti.