Follow by Email

2020 m. lapkričio 20 d.

2020 lapkričio kalendorius

Iven Kawi tortas. thisiscolosssal nuotr.

Verkdami jie eis namo,
bet Aš vesiu juos guosdamas.
                                  Jer 31,9a

BAŽNYČIOS LAIKAS

2020 m. lapkričio 1 d. Visi Šventieji. Mt 5,1-10
2020 m. lapkričio 2 d., pirmadienis. Mt 15,1-11a.18-20
2020 m. lapkričio 3 d., antradienis. 2 Kor 1,1-6
2020 m. lapkričio 4 d., trečiadienis. 1 Sam 19,1-7
2020 m. lapkričio 5 d., ketvirtadien. Tit 2,1-10
2020 m. lapkričio 6 d., penktadienis. 1 Jn 3,13-18
2020 m. lapkričio 7 d., šeštadienis. Mk 13,1-8
2020 m. lapkričio 8 d. 3 sekmadienis prieš Adventą. Lk 17,20-30
2020 m. lapkričio 9 d., pirmadienis. Martynas Chemnicas (gim.), kunigas ir išpažinėjas. 1 Pt 4,7-11
2020 m. lapkričio 10 d., antradienis. Jer 18,1-10
2020 m. lapkričio 11 d., trečiadienis. Martynas iš Turo, vyskupas. Mt 25,31-40 
2020 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis. Mk 13,21-29
2020 m. lapkričio 13 d., penktadienis. 2 Kor 6,1-10
2020 m. lapkričio 14 d., šeštadienis. Justinianas I, krikščionis vadovas ir Kristaus išpažinėjas. Am 8,1-12
2020 m. lapkričio 15 d. 2 sekmadienis prieš Adventą. Mt 25,31-46
2020 m. lapkričio 16 d., pirmadienis. Iz 58,1-7
2020 m. lapkričio 17 d., antradienis.  Ez 22,23-31
2020 m. lapkričio 18 d., trečiadienis. Atgailos ir maldų diena. Lk 13,1-9
2020 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienis. Elžbieta Vengrė. Ez 14,12-23
2020 m. lapkričio 20 d., penktadienis. Hbr 13,17-21
2020 m. lapkričio 21 d., šeštadienis. Zch 8,1-8
2020 m. lapkričio 22 d. Amžinybės sekmadienis. Mt 25,1-13
2020 m. lapkričio 23 d., pirmadienis. Klemensas Romietis, vyskupas. Hbr 12,18-25
2020 m. lapkričio 24 d., antradienis. Mch 4,1-8
2020 m. lapkričio 25 d., trečiadienis. Ez 43,1-7a
2020 m. lapkričio 26 d., ketvirtadienis. 1 Tes 5,9-15
2020 m. lapkričio 27 d., penktadienis. Hbr 13,10-16
2020 m. lapkričio 28 d., šeštadienis. Danielius Kleinas, kunigas ir švietėjas. Zch 9,8-12

KALĖDŲ LAIKAS

Advento laikotarpis

2020 m. lapkričio 29 d. 1 Advento sekmadienis. Mt 21,1-11
2020 m. lapkričio 30 d. Šv. Andriejus, apaštalas (pirmas pašauktasis). Jn 1,35-42

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2020 m. lapkričio 17 d.

Atgailos ir maldų diena. Psalmės

©iStockphoto.com/RonTech2000

Trečiadienį prieš paskutinį bažnytinių metų sekmadienį - Amžinybės - mūsų Bažnyčia mini Atgailos ir maldų dieną. 11 dienų iki 1 advento sekmadienio.

2020 m. lapkričio 13 d.

Vilniaus parapijai - 465 metai

Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos įsikūrimo Vokiečių gatvėje pradžia laikoma 1555 m. birželio 24-oji.

Astos Saldukienės nuotr. 2020 11 11

Vilniaus parapijos klebonas yra Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Parapijoje tarnauja ir antrasis kunigas, arba vikaras Ričardas Dokšas.

Adresas: Vokiečių gatvė 20.

2020 m. spalio 23 d.

Apie Liuteronų Bažnyčią


Martynas Liuteris, nuo kurio mūsų bažnyčia gavo liuteronų vardą, buvo Romos katalikas, augustinų vienuolis, kunigas, teologijos daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs atsigręžti į Evangeliją. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Martynas Liuteris gimė 1483 m., mirė 1546-aisiais.

Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Spalio 23 d.


Liturginiame kalendoriuje yra dar dvi šventės su Šv. Jokūbo vardu: gegužės 1 d. – Šv. Jokūbas jaunesnysis (kartu su Šv. Pilypu), o liepos 25 d. – Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas (pirmasis kankinys iš Dvylikos Jėzaus išsirinktųjų).

2020 m. spalio 18 d.

Šv. Lukas, evangelistas. Spalio 18 d.

Šv. Lukas. Niurnbergo kronika, 1493

Šiandien yra Šv. Luko, evangelisto šventė.

Apaštalas Paulius evangelistą Luką yra pavadinęs "mylimuoju gydytoju". Bažnyčia jį gerbia ne tik kaip kūno, bet ir kaip sielos daktarą.

2020 m. spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis. Menologion, c. 1000

Vyskupas Ignacijus Antiochietis - vienas iš Tėvų, kurių karta mus jungia su apaštalais. 

Ignacijus ( c. 35 - c. 107) buvo Antiochijos vyskupas, Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, mokinys. Yra net manančiųjų, kad jis buvęs vienas iš tų Evangelijoje minimų garsiųjų vaikelių, kuriuos tėvai nešė prie Jėzaus, o Jis sakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" ir laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas

2020 m. spalio 14 d.

Biblijos eilutė 2020 m. spaliui


Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį VIEŠPAČIUI, nes jo gerovė - jūsų gerovė.

                                                                           Jer 7,29

Pilypas, diakonas. Spalio 11 d.


Tomis dienomis, mokinių daugėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais hebrajais, esą kasdieniame aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums apleidus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai.“
Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir Šventosios Dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. (Apd 6,1-6)