Follow by Email

2021 m. liepos 30 d.

2021 liepos kalendorius


Albrechtas Diureris. Studie einer Lilie, 1526

Biblijos eilutė liepos mėn.:
Dievas visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes Jame gyvename, judame ir esame. Apd 17,27-28

BAŽNYČIOS LAIKAS

2021 m. liepos 1 d., ketvirtadienis. 1 Kor 12,19-26
2021 m. liepos 2 d., penktadienis. Marijos apsilankymas. Lk 1,39-56
2021 m. liepos 3 d., šeštadienis. Job 28,12-15.20-28
2021 m. liepos 4 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11
2021 m. liepos 5 d., pirmadienis. Lk 6,12-19
2021 m. liepos 6 d., antradienis. Izaijas, pranašas. Rom 9,14-26
2021 m. liepos 7 d., trečiadienis. Mt 8,18-22
2021 m. liepos 8 d., ketvirtadienis. Mt 16,24-28
2021 m. liepos 9 d., penktadienis. Lk 22,31-34
2021 m. liepos 10 d., šeštadienis. Mk 1,9-15
2021 m. liepos 11 d. 6 sekmadienis po Trejybės. Mt 28,16-20
2021 m. liepos 12 d., pirmadienis. 1 Kor 10,1-8
2021 m. liepos 13 d., antradienis. Jn 7,37-44
2021 m. liepos 14 d., trečiadienis. Įst 30,1-6 
2021 m. liepos 15 d., ketvirtadienis. Mt 18,1-6
2021 m. liepos 16 d., penktadienis. Rūta. Jn 19,31-37
2021 m. liepos 17 d., šeštadienis. Apr 3,1-6 
2021 m. liepos 18 d. 7 sekmadienis po Trejybės. Jn 6,1-15
2021 m. liepos 19 d., pirmadienis. Jn 6,47-56
2021 m. liepos 20 d., antradienis. Elijas. Mt 22,1-14
2021 m. liepos 21 d., trečiadienis. Ezechielis, pranašas. Lk 14,7-14
2021 m. liepos 22 d., ketvirtadienis. Šv. Marija Magdalietė. Jn 20,11-18
2021 m. liepos 23 d., penktadienis. Lk 22,14-20
2021 m. liepos 24 d., šeštadienis. Apr 19,4-9
2021 m. liepos 25 d. 8 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,13-16 ARBA: Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Mt 20,20-23
2021 m. liepos 26 d., pirmadienis. Mt 7,13-20
2021 m. liepos 27 d., antradienis. Lk 6,27-35
2021 m. liepos 28 d., trečiadienis. Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius. Mt 5,33-37
2021 m. liepos 29 d., ketvirtadienis. Marija, Morta ir Lozorius iš Betanijos. Lk 11,33-41a
2021 m. liepos 30 d., penktadienis. Jn 18,19-24 
2021 m. liepos 31 d., šeštadienis. Juozapas iš Arimatėjos. Fil 2,12-18
 

2021 rugpjūčio kalendorius

Biblijos eilutė rugpjūčio mėn.:
Palenk savo ausį, VIEŠPATIE, ir išklausyk! Atverk savo akis, VIEŠPATIE, ir pamatyk! 2 Kar 19,16

BAŽNYČIOS LAIKAS

2021 m. rugpjūčio 1 d. 9 sekmadienis po Trejybės. Mt 25,14-30
2021 m. rugpjūčio 2 d., pirmadienis. 1 Tim 4,6-16
2021 m. rugpjūčio 3 d., antradienis. Joana, Marija ir Salomė, miros nešėjos. 1 Kor 6,12-20
2021 m. rugpjūčio 4 d., trečiadienis. Mt 19,4-15
2021 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis. 1 Kor 9,16-23
2021 m. rugpjūčio 6 d., penktadienis. Jn 19,9-16a
2021 m. rugpjūčio 7 d., šeštadienis. Lk 12,42-48
2021 m. rugpjūčio 8 d. 10 sekmadienis po Trejybės. Lk 19,41-48
2021 m. rugpjūčio 9 d., pirmadienis. Rom 11,1-12
2021 m. rugpjūčio 10 d., antradienis. Laurynas, diakonas ir kankinys. Lk 21,5-6.20-24
2021 m. rugpjūčio 11 d., trečiadienis. Jn 4,19-26
2021 m. rugpjūčio 12 d., ketvirtadienis. Rom 11,13-24
2021 m. rugpjūčio 13 d., penktadienis. Lk 22,54-62
2021 m. rugpjūčio 14 d., šeštadienis. 1 Sam 1,12-28
2021 m. rugpjūčio 15 d. 11 sekmadienis po Trejybės. Lk 18,9-14 | Šv. Marija, Dievo Gimdytoja. Lk 1,39-55
2021 m. rugpjūčio 16 d., pirmadienis. Izaokas, patriarchas. Mt 23,1-12
2021 m. rugpjūčio 17 d., antradienis. 
Johann Gerhard, teologas. 1 Sam 17,38-51
2021 m. rugpjūčio 18 d., trečiadienis. Mk 7,24-30
2021 m. rugpjūčio 19 d., ketvirtadienis. 
Bernardas Klervietis, poetas ir teologas. Mk 2,13-17
2021 m. rugpjūčio 20 d., penktadienis. Samuelis. Lk 22,54-62
2021 m. rugpjūčio 21 d., šeštadienis. Lk 4,31-37
2021 m. rugpjūčio 22 d. sekmadienis. 12 sekmadienis po Trejybės. Mk 7,31-37
2021 m. rugpjūčio 23 d., pirmadienis. Jn 4,46-54
2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis. Šv. Baltramiejus, apaštalas. Jn 1,43-51
2021 m. rugpjūčio 25 d., trečiadienis. Mt 17,14-21
2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis. Lk 8,1-3
2021 m. rugpjūčio 27 d., penktadienis. Monika, Augustino motina. Mt 12,15-21
2021 m. rugpjūčio 28 d., šeštadienis. Augustinas iš Hipono, vyskupas ir teologas. Mk 10,17-27
2021 m. rugpjūčio 29 d. 13 sekmadienis po Trejybės. Lk 10,25-37 | Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Mk 6,14-29
2021 m. rugpjūčio 30 d., pirmadienis. Liudvikas Rėza, kunigas ir švietėjas. Mt 12,1-8
2021 m. rugpjūčio 31 d., antradienis. Mt 23,23-28

2021 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (skaityti; žiūrėti albumą su citatomis); Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


2021 m. birželio 17 d.

Apie Liuteronų bažnyčią


Martynas Liuteris, nuo kurio mūsų bažnyčia gavo liuteronų vardą, buvo kunigas, teologijos daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs atsigręžti į Evangeliją. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Martynas Liuteris gimė 1483 m., mirė 1546-aisiais. Iki 33 m. amžiaus jis buvo Romos katalikas, augustinų vienuolis ir kunigas. Sulig Reformacija, neatskiriama nuo Liuterio asmeninės gyvenimo ir tikėjimo kelionės, pasikeitė ir visos krikščionijos gyvenimas.

2021 m. vasario 17 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.