2021 m. rugsėjo 15 d.

2021 rugsėjo kalendorius

Rugsėjį kviečiu skaityti Psalmyną - pamėkite, sekite Facebook puslapį Liuteronų žinios, ten bus keliami tekstai; per mėnesį - visos 150 psalmių.

O Šventojo Rašto skaitinius pagal Liuteronų bažnyčios liturginį kalendorių, kaip įprastai būna “Liuteronų žiniose”, galite sekti giesmyne “Krikščioniškos giesmės”, psl. 963 (rugsėjo 1 d. - trečiadienis po 13 sekmadienio po Trejybės). 

Biblija internete yra čia (1999 m.): http://biblija.lt/index.aspx?cmp=toc.

Sekmadienių ir švenčių skaitinius rasite čia: http://liuteronai.lt/Liturgijos-projektas/Agenda/Liturgines-formos-sekmadieniams-ir-sventems (rugsėjo 5 d. - 14 sekmadienis po Trejybės).

     Biblijos eilutė rugsėjui: 

Jūs daug sėjote, bet mažai nuvalėte,
jūs valgote, bet jums niekada negana,
jūs geriate, bet jums niekada neužtenka,
jūs rengiatės, bet nė vienam nėra šilta,
ir kas šį tą užsidirba,
tas deda į kiaurą maišą.

(Ag 1,6; Raginimas atstatyti Šventyklą)

     Šventės: 

14 ir 15 sekmadieniai po Trejybės (5 ir 12 d.)
Šventojo Kryžiaus diena
 (14 d.)
16 sekmadienis po Trejybės (19 d.)
Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas (21 d.)
17 sekmadienis po Trejybės (26 d.)
Šv. Arkangelas Mykolas ir visi angelai (29 d.)

     Minėjimai:

Jozuė (1 d.)

Ona, Samuelio motina (2 d.)

Grigalius Didysis (3 d.)

Mozė (4 d.)

Zacharijas ir Elzbieta (5 d.)

Kiprijonas iš Kartaginos, vyskupas ir kankinys (16 d.)

Jona (22 d.)

Jeronimas, Šventojo Rašto vertėjas (30 d.)
2021 m. rugsėjo 14 d.

Šventojo Kryžiaus diena. Rugsėjo 14


Šiandien Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimą. Tradiciškai tai - diena, kai Šv. Elena, imperatoriaus Konstantino Didžiojo motina, 325 m. atradusi Kryžių, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. 

Šiek tiek apie istoriją, tradiciją, bazilikų pavadinimo kilmę ir simboliką skaitykite čia.

2021 m. rugpjūčio 1 d.

2021 m. liepos 30 d.

2021 liepos kalendorius


Albrechtas Diureris. Studie einer Lilie, 1526

Biblijos eilutė liepos mėn.:
Dievas visiškai netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Juk mes Jame gyvename, judame ir esame. Apd 17,27-28

2021 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (skaityti; žiūrėti albumą su citatomis); Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


2021 m. birželio 17 d.

Apie Liuteronų bažnyčią


Martynas Liuteris, nuo kurio mūsų bažnyčia gavo liuteronų vardą, buvo kunigas, teologijos daktaras, siekęs reformuoti Bažnyčią ir raginęs atsigręžti į Evangeliją. Tradiciškai Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31 d., kai Visų Šventųjų šventės išvakarėse Liuteris prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes lotynų kalba, kviesdamas polemikai. Martynas Liuteris gimė 1483 m., mirė 1546-aisiais. Iki 33 m. amžiaus jis buvo Romos katalikas, augustinų vienuolis ir kunigas. Sulig Reformacija, neatskiriama nuo Liuterio asmeninės gyvenimo ir tikėjimo kelionės, pasikeitė ir visos krikščionijos gyvenimas.