2023 m. kovo 31 d.

Balandžio kalendorius 2023

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
       TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13

Balandžiui:
       Juk Kristus numirė ir atgijo, idant būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų Viešpats. Rom 14,9

Gavėnios laikotarpis

2023 m. balandžio 1 d., šeštadienis. Jn 11,46-57

Didžioji Savaitė

2023 m. balandžio 2 d. Verbų (Palmių), arba Kančios sekmadienisJn 12,12-19
2023 m. balandžio 3 d., Didžiosios Savaitės pirmadienis.  Mt 26,6-13
2023 m. balandžio 4 d., Didžiosios Savaitės antradienis. Job 38,1-11; 42,1-6
2023 m. balandžio 5 d., Didžiosios Savaitės trečiadienis. Lk 22,1-6
Trys Didžiosios dienos

2023 m. balandžio 6 d. Didysis Ketvirtadienis. Jn 13,1-15.34-35
2023 m. balandžio 7 d. Didysis Penktadienis. Jn 19,16-30
2023 m. balandžio 8 d. Didysis Šeštadienis. Mt 27,62-66

Velykos

2023 m. balandžio 9 d. Velykos – Viešpaties Prisikėlimas. Mk 16,1-8
2023 m. balandžio 10 d. 2 Velykų diena (Velykų pirmadienis). Lk 24,13-35
2023 m. balandžio 11 d. 3 Velykų diena (Velykų antradienis). Lk 24,36-45

Velykų laikotarpis

2023 m. balandžio 12 d., trečiadienis.  Jn 20,11-18
2023 m. balandžio 13 d., ketvirtadienis.  Jn 21,1-14
2023 m. balandžio 14 d., penktadienis. Lk 24,36-47
2023 m. balandžio 15 d., šeštadienis. Lk 24,1-12
2023 m. balandžio 16 d. 1 sekmadienis po Velykų (Quasimodogeniti), arba 2 Velykų sekmadienis. Jn 20,19-29
2023 m. balandžio 17 d., pirmadienis. Iz 42,10-16
2023 m. balandžio 18 d., antradienis. Mk 16,9-20
2023 m. balandžio 19 d., trečiadienis. 1 Pt 1,22-25
2023 m. balandžio 20 d., ketvirtadienis. 
Johannes Bugenhagen, kunigas. Jn 17,9-19
2023 m. balandžio 21 d., penktadienis. Anzelmas Kenterberietis, teologas. Lk 23,50-56
2023 m. balandžio 22 d., šeštadienis. Jn 12,44-50 
2023 m. balandžio 23 d. 2 sekmadienis po Velykų (Misericordias Domini), arba 3 Velykų sekmadienis. Jn 10,11-16.27-30
2023 m. balandžio 24 d., pirmadienis. Johann Walter, kantorius. Jn 10,1-10
2023 m. balandžio 25 d., antradienis. Šv. Morkus, evangelistas. Mk 16,14-20
2023 m. balandžio 26 d., trečiadienis. Jn 17,20-26 
2023 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis. Ef 4,8-16
2023 m. balandžio 28 d., penktadienis. Mt 26,30-35
2023 m. balandžio 29 d., šeštadienis. Jn 14,1-6
2023 m. balandžio 30 d. 3 sekmadienis po Velykų (Jubilate), arba 4 Velykų sekmadienis. Jn 15,1-8 

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

Didžioji Savaitė


Verbų sekmadieniu prasideda Didžioji Savaitė, kitose kalbose dar vadinama Kančios, Šventąja savaite. Po jos Velykų sekmadienį švęsime Prisikėlimą.

Naujausią medžiagą rasite čia.

2023 m. vasario 28 d.

2023 m. vasario 22 d.

Pelenų Trečiadienis

Ahna Ziegler nuotr.

Pelenų Trečiadienį prasideda gavėnia – Kristaus kančios apmąstymo ir mūsų atgailos bei pasiruošimo Prisikėlimo šventei laikas.

2023 m. vasario 18 d.

Liuteris ir Donelaitis


Dr. Martyno Liuterio mirties diena - ta pati, kaip ir poeto Kristijono Donelaičio. Šiuos du Dievo vyrus Viešpats pasišaukė vasario 18-ąją: Liuterį 1546 m., o Donelaitį – 1780-aisiais.

Iš visų savo veiklų ir atliktų darbų, kurie ir gausūs, ir puikūs, ir novatoriški, ir reikšmingi, svarbiausiuoju šie iškilūs mūsų Bažnyčios kunigai laikė Dievo Žodžio skelbimą.

Kodėl Martyną Liuterį vadiname vienu didžiausių Bažnyčios mokytojų? Liuteronų teologas Hermanas Sasse sako, kad todėl, jog niekas kitas taip giliai nesuvokė Dievo Žodžio reikšmės: Dievo Žodis didesnis už ribotus žmonių žodžius, jis gyvuos amžinai. Jis tapo Kūnu Jėzuje Kristuje. Skelbti Dievo Žodį – tai skelbti Jėzų Kristų. Jis pats yra Bažnyčios skelbimo turinys. Jis yra tas pats vakar, šiandien ir amžinai.

2023 m. sausio 30 d.

Laikotarpis prieš Gavėnią

Vynuogyno darbininkai. Jan Rombouts, c. 1525–30. The Metropolitan Museum of Art

2023 m. vasario 5 d. – Septuagesima, 3-ias sekmadienis prieš Gavėnią (apie jį skaitykite žemiau, o daugiau informacijos bei video pamokėlę rasite čia). 

Mūsų Bažnyčia laikosi tradicijos, kad Gavėnia prasideda Pelenų Trečiadienį (nors pasiruošimas jai prasideda jau dabar, Septuagesima sekmadienį) ir baigiasi Didįjį Ketvirtadienį.

Gavėnia trunka ilgiau nei 40 dienų, nes į ją neįskaičiuojami sekmadieniai, visada švenčiantys Prisikėlimą

Gavėnia šiemet prasidės vasario 22 d. (Pelenų Trečiadienį).

Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos pilnaties po pavasario lygiadienio. Šiemet – balandžio 9-ąją (sekmadienį, pirmąją savaitės dieną).

*

2023 m. sausio 3 d.

2023 sausio kalendorius

Indrės Selenytės nuotr., 2021

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
       TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13

Sausiui:
       Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Pr 1,31

2022 m. lapkričio 28 d.

2022 lapkričio kalendorius

Vilniaus Liuteris Visų Šventųjų vakarą 2022 11 01

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

     Biblijos eilutė lapkričio mėn.:

Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą – piktu,
keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą,
laikantiems karčius dalykus saldžiais,
o saldžius dalykus – karčiais!
                                                                  Iz 5,20