2024 m. balandžio 30 d.

Gegužės kalendorius 2024


Alyvų žiedai. Christiaan van Pol (1752–1813)


Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams: 
     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14 

2024 m. balandžio 3 d.

Balandžio kalendorius 2024

Christ lag in Todes Banden. Martin Luther ir Johann Walter, 1524

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams: 

     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14 

Balandžiui: 
     Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. 1 Pt 3,15