2023 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas (1530 06 25)


Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (albumas su citatomis yra ČIA)Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

"Augsburgo tikėjimo išpažinimą" ("Confessio Augustana") parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 
Martynas Liuteris tąkart rašė Jonui Tvirtajam: "Aš taip tykiai vaikščioti nemoku".