Follow by Email

2019 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas. Birželio 25 d.


Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai (Apaštališkasis, Nikėjiškasis ir Atanaziškasis); Augsburgo tikėjimo išpažinimas; Augsburgo išpažinimo apologija; Šmalkaldeno artikulai; Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią; Mažasis Katekizmas; Didysis Katekizmas; Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minime Augsburgo tikėjimo išpažinimą (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. Birželio mėn. Augsburgo seimo metu imperatoriui Karoliui V Išpažinimą pristatė liuteronų kunigaikščių grupė. Imperatoriui nepatiko, kas ten mokoma, todėl buvo pateiktas atsakymas – Augsburgo tikėjimo išpažinimo konfutacija (prieštaravimas), kur buvo paaiškinta, kas, jo manymu, Augsburgo tikėjimo išpažinime neteisinga. Pilypas Melanchtonas maždaug per pusmetį parengė Augsburgo išpažinimo apologiją, kurioje peržiūrėjo kiekvieną Konfutacijos punktą ir parodė jos klaidas bei papildomai pagrindė Augsburgo tikėjimo išpažinimą.

Žodis „apologija“ graikų k. reiškia „(ap)gynimas“. Apologetai ar studijuojantieji apologetiką remiasi Biblija ir logika, kad įrodytų, jog tai, kas skelbiama apie Dievą, yra tiesa.

Iš knygos „Liuteronybė. Kas tai?“Komentarų nėra:

Rašyti komentarą