2022 m. birželio 25 d.

Augsbugo tikėjimo išpažinimas (birželio 25 d.)

Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštai – dokumentai, sudarantys „Santarvės knygą“: 
- trys visuotiniai tikėjimo išpažinimai: ApaštališkasisNikėjiškasis ir Atanaziškasis
Augsburgo tikėjimo išpažinimas (žiūrėti albumą su citatomis); Augsburgo išpažinimo apologija
Šmalkaldeno artikulai
Traktatas apie popiežiaus galią ir valdžią
Mažasis Katekizmas
Didysis Katekizmas 
- Santarvės formulė: santrauka ir vieninga deklaracija.

Birželio 25 d. minimas Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530).Jį parengė Pilypas Melanchtonas, kad paaiškintų, kuo tiki liuteronai. 


Birželio mėn. Augsburgo seimo metu imperatoriui Karoliui V Išpažinimą pristatė liuteronų kunigaikščių grupė. Imperatoriui nepatiko, kas ten mokoma, todėl buvo pateiktas atsakymas – Augsburgo tikėjimo išpažinimo konfutacija (prieštaravimas), kur buvo paaiškinta, kas, jo manymu, Augsburgo tikėjimo išpažinime neteisinga. Pilypas Melanchtonas maždaug per pusmetį parengė Augsburgo išpažinimo apologiją, kurioje peržiūrėjo kiekvieną Konfutacijos punktą ir parodė jos klaidas bei papildomai pagrindė Augsburgo tikėjimo išpažinimą.

Žodis „apologija“ graikų k. reiškia „(ap)gynimas“. Apologetai ar studijuojantieji apologetiką remiasi Biblija ir logika, kad įrodytų, jog tai, kas skelbiama apie Dievą, yra tiesa.


(Iš knygos Liuteronybė. Kas tai?)


Mt 10,26-33

Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos.

Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.

Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.Augsburgo tikėjimo išpažinimas apie atgailą
Augsburgo tikėjimo išpažinimas apie gerus darbus

Paskelbta 2019 06 25

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą