Follow by Email

2015 m. sausio 1 d.

2015 m. sausio 1 d. Naujieji metai. Jėzaus (Išganytojo) vardo diena. Kun. Kristijono Donelaičio gimimo metinės (1714). Lk 4,16-21


Jėzus parėjo į Nazarą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs ritinį, Jis rado vietą, kur parašyta:

Viešpaties Dvasia ant manęs,
nes Jis patepė mane,
kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.
Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo,
akliesiems - regėjimo;
siuntė vaduoti prislėgtųjų
ir skelbti Viešpaties malonės metų.

Suvyniojęs ritinį, Jėzus grąžino jį patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į Jį. Ir Jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą