2016 m. kovo 6 d.

4 Gavėnios sekmadienis. Laetare


Šiandien – Laetare sekmadienis:

Drauge su Jeruzale džiaukitės
ir būkite dėl jos linksmi visi,
kurie ją mylite!
Džiūgaukite kartu su ja visi,
kurie dėl jos liūdėjote!
                             (Iz 66,10)

Ankstyvojoje Bažnyčioje nuo šio sekmadienio katechumenai, besiruošiantys Krikštui, pažengdavo žingsnį į priekį – jiems būdavo leidžiama kiek ilgiau likti pamaldose kartu su visais tikinčiaisiais ir išklausyti Evangelijos skaitinį bei pamokslą. Tądien juos išmokydavo ir tikėjimo išpažinimo bei Viešpaties maldos „Tėve mūsų“. Katechumenų džiaugsmas atsispindi įvadinės 122 psalmės žodžiuose: 

Kaip džiaugiausi, kai buvo pasakyta: 
"Eime į VIEŠPATIES namus!"

(Iš Liuterio Rydo Liuteroniškosios liturgijos)


Kaip ir trečiąjį Advento sekmadienį, taip pat džiugų – Gaudete, taip ir šį, ketvirtąjį Gavėnios, įprastą violetinę šio liturginio laiko spalvą galima pakeisti rožine. Nes – džiūgaukite!

Nuo šiandien iki Velykų – 3 savaitės. Gavėnia – Kristaus kančios atsiminimo ir atgailos laikas – įpusėjo.Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie abu -­ Andriejus ir Pilypas -­ atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė:

„Atėjo valanda,
kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus.
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
jei kviečio grūdas
kritęs į žemę nemirs,
jis liks vienas,
o jei mirs, jis duos gausių vaisių.
Kas myli savo gyvybę, ją pražudys,
o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje,
išsaugos ją amžinajam gyvenimui.
Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane:
kur aš esu, ten bus ir mano tarnas.
Kas man tarnaus,
tą pagerbs mano Tėvas.“

XFM, 2014

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą