Follow by Email

2016 m. sausio 1 d.

Sausio mėnesio kalendorius ir Šventojo Rašto skaitiniai


2016 m. sausio 1 d., penktadienis. Naujieji metai. Jėzaus vardo diena (In Nomine Jesu). Kun. Kristijono Donelaičio gimimo metinės (1714). Lk 4,16-21
2016 m. sausio 2 d., šeštadienis. Iš 2,1-10
2016 m. sausio 3 d. 2 sekmadienis po Kalėdų. Lk 2,41-52
2016 m. sausio 4 d., pirmadienis. Jn 8,51-58
2016 m. sausio 5 d., antradienis. Pr 9,12-17
2016 m. sausio 6 d., trečiadienis. Viešpaties Apsireiškimas (Epifanija), arba Trys Karaliai. Mt 2,1-12
2016 m. sausio 9 d., šeštadienis. Mk 1,1-8
2016 m. sausio 11 d., pirmadienis. Jn 3,22-30
2016 m. sausio 12 d., antradienis. 1 Kor 2,11-16
2016 m. sausio 13 d., trečiadienis. Rom 8,26-30
2016 m. sausio 14 d., ketvirtadienis. Ef 1,3-10
2016 m. sausio 15 d., penktadienis. Vysk. Jono Viktoro Kalvano vyresniojo mirties metinės (1914 04 24 – 1995 01 15). Jn 10,30-39
2016 m. sausio 16 d., šeštadienis. 1 Kar 19,8-18
2016 m. sausio 17 d. Paskutinis sekmadienis po Trijų Karalių. Kristaus Atsimainymas. Mt 17,1-9
2016 m. sausio 18 d., pirmadienis. Hab 3,1-4.10-11.18-19
2016 m. sausio 19 d., antradienis. 2 Kor 4,1-5
2016 m. sausio 20 d., trečiadienis. Iš 40,33-38
2016 m. sausio 21 d., ketvirtadienis. Iš 24,1-2.9-12.15-18
2016 m. sausio 22 d., penktadienis. 1 Kor 2,6-10
2016 m. sausio 23 d., šeštadienis. Pr 6,9-22
2016 m. sausio 24 d. Septuagesimae – 3 sekmadienis prieš Gavėnią. Mt 20,1-16
2016 m. sausio 25 d., pirmadienis. Šv. Pauliaus atsivertimas. Mt 19,27-30
2016 m. sausio 26 d., antradienis. 1 Sam 12,18-25
2016 m. sausio 27 d., trečiadienis. Dan 9,15-19
2016 m. sausio 28 d., ketvirtadienis. Oz 11,1-9
2016 m. sausio 29 d., penktadienis. Mal 3,13-18
2016 m. sausio 30 d., šeštadienis. Jn 7,14-24
2016 m. sausio 31 d. Sexagesimae – 2 sekmadienis prieš Gavėnią. Lk 8,4-15

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą