2018 m. balandžio 6 d.

Balandžio 6 d. Lukas Kranachas ir Albrechtas Diureris, dailininkai

2018 04 06


Apd 5,17-21.27-33

Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir visi jo šalininkai, tai yra sadukiejų atskala. Degdami neapykanta, 18 jie suėmė apaštalus ir įmetė į viešą kalėjimą.

19 Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos ir tarė: 20 „Eikite ir, atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėms visus šio Gyvenimo žodžius.“ 21 Jie paklausė ir, auštant nuėję į
šventyklą, ėmė mokyti.

Tuo metu vyriausiasis kunigas ir jo šalininkai sukvietė aukščiausiąją teismo tarybą bei visą izraelitų vyresnybę. Jie nusiuntė į kalėjimą tarnus, kad atvestų apaštalus. 27 Taigi, atsivedę apaštalus, jie pastatė juos prieš teismo tarybą. Vyriausiasis kunigas metė jiems kaltinimą: 28 „Mes jums drauste uždraudėme mokyti tuo vardu, o štai jūs užtvindėte Jeruzalę savo mokslu ir dar norite ant mūsų galvų užtraukti to žmogaus kraują.“ 29 Petras ir apaštalai atsiliepė: „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. 30 Mūsų protėvių Dievas prikėlė Jėzų, kurį jūs nužudėte, pakabindami ant medžio. 31 Dievas išaukštino Jį savo dešine kaip vadą ir išgelbėtoją, kad suteiktų Izraeliui atsivertimą ir nuodėmių atleidimą. 32 Ir mes esame šių dalykų liudytojai, taip pat Šventoji Dvasia, kurią Dievas suteikė Jo klausantiems.“ 33 Išgirdę šituos žodžius, jie baisiai įširdo ir norėjo juos užmušti.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą