2022 m. rugsėjo 21 d.

Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Rugsėjo 21 d.

Šv. Matas. Caravaggio, 1602

Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui Jį. Kai Jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir Jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, prikišo Jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: 'Aš noriu gailestingumo, o ne aukos'. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.“ (Mt 9,9-13)

Matas tapo ne tik  Viešpaties apaštalu, bet ir evangelistu. Evangelija pagal Matą Naujajame Testamente eina pirmoji. 

Penki Evangelijos pagal Matą diskursai primena penkias Mozės knygas. 

Tik šios Evangelijos liudijime apie Jėzaus kūdikystę regime Juozapo perspektyvą, čia randame ir išsamiausią Palaiminimų bei Viešpaties maldos Tėve mūsų versiją. Kristus skelbiamas kaip Senojo Testamento pranašysčių išpildymas - Naujojo Testamento kraujas pradeda malonės metą.

Mes, Bažnyčia, per visas dienas iki pasaulio pabaigos laikomės prisikėlusio Kristaus žodžio Mt 28,18: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs.

Tradicija pateikia ne vieną versiją apie Šv. Mato gyvenimą ir veiklą, bet beveik vieningai sutariama, kad jis mirė kankinio mirtimi.

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints

Šv. Mato kankinystė. Caravaggio, c. 1599-1600

Paskelbta 2018 09 21

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą