2023 m. spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Spalio 17 d.

Ignacijus Antiochietis. Menologion, c. 1000

Vyskupas Ignacijus Antiochietis (c. 35 - c. 107) – vienas iš Tėvų, kurių karta mus jungia su apaštalais. 

Ignacijus buvo Antiochijos vyskupas, Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto, mokinys. Yra net manančiųjų, kad jis buvęs vienas iš tų Evangelijoje minimų garsiųjų vaikelių, kuriuos tėvai nešė prie Jėzaus, o Jis sakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" ir laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas

Jis, kurio pasaulis nebuvo vertas, prasidėjus persekiojimams, surankintas grandinėmis buvo atvesdintas į Romą ir čia Koliziejuje atiduotas sudraskyti ir suryti plėšrūnams. 

Ilgos suimtojo kankinio kelionės metu Ignacijus parašė šešis laiškus - pilnus meilės bei raginimo krikščionims mylėti, kaip ir jo pirmtako Šv. Jono, mylimojo Kristaus mokinio. Laiškai skirti įvairioms bažnyčioms ir mylimam broliui Kristuje Polikarpui, Smirnos vyskupui. Jis daug kalba apie Eucharistiją (Šventąją Vakarienę), apie joje esantį tikrą Kristaus kūną bei kraują, kuris dėl pasaulio atpirkimo buvo paaukotas ant Golgotos kryžiaus. 

Jis didžiai brangino savąją kankinystę, maldaudamas Bažnyčios nesikišti, bet melstis už jį, kad jo mirtis liudytų Viešpatį Jėzų Kristų ir Jo, Prisikėlusiojo, pergalę.

Šio brangaus  šventojo, bendravusio su apaštalais, kūną ištąsė ir  surijo laukiniai žvėrys. Ignacijaus draugai po visko surinko likusius vyskupo kaulus ir kaip didžią brangenybę nugabeno į Antiochiją. (Čia galime prisiminti ir jaunesnįjį Ignacijaus draugą, minėtą vyskupą ir kankinį Polikarpą, apie kurio palaikų surinkimą - "brangesnių už puikiausius brangakmenius ir grynesnių už auksą" - bei pagerbimą išlikęs įrašas iš 2 a.: štai nuo tada žinome apie Visų Šventųjų šventimą, kai prisimenamas ne tik konkretus šventasis, bet ir visi, nuėję tą kelią, bei ruošiami būsimieji). Paskui Ignacijaus palaikai dar du kartus buvo perkelti, o dabar yra gerbiami Romoje, Šv. Klemenso bazilikoje.

Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys, iki gyvenimo galo paliudijo savo paties žodžius mylimiems tikintiesiems: "Būkite Kristaus sekėjai, kaip kad Jis yra savo Tėvo".  

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints
Paskelbta 2018 10 17

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą