Follow by Email

2019 m. birželio 1 d.

2019 birželio kalendorius

#dovilegudaciauskaite*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.


VELYKŲ LAIKAS
Velykų laikotarpis

2019 m. birželio 1 d., šeštadienis. Justinas, kankinys. Jn 12,27-33
2019 m. birželio 2 d. 6 sekmadienis po Velykų / Septintas Velykų sekmadienis - Exaudi. Jn 16,5-15 ARBA: Kristaus Dangun žengimas (Šeštinės). Lk 24,44-53
2019 m. birželio 3 d., pirmadienis. 1 Jn 4,1-6
2019 m. birželio 4 d., antradienis. 1 Kor 12,1-3
2019 m. birželio 5 d., trečiadienis. Bonifacas, Vokietijos apaštalas, vyskupas ir kankinys. Iz 32,11-18
2019 m. birželio 6 d., ketvirtadienis. Abraomas Kulvietis, švietėjas. Iz 41,8-14.17-20
2019 m. birželio 7 d., penktadienis. Ef 1,15-23
2019 m. birželio 8 d., šeštadienis. Jl 2,21 – 3,5
2019 m. birželio 9 d. Sekminės. Jn 14,15-27
2019 m. birželio 10 d. Sekminių pirmadienis / 2 Sekminių diena. Jn 20,19-23
2019 m. birželio 11 d. Sekminių antradienis / 3 Sekminių diena. Šv. Barnabas, apaštalas. Mt 10,7-13
2019 m. birželio 12 d., trečiadienis. Visuotinis Nikėjos susirinkimas (325). Ef 1,11-14
2019 m. birželio 13 d., ketvirtadienis. 2 Kor 3,2-9
2019 m. birželio 14 d., penktadienis. Eliziejus, pranašas. Gal 3,1-5
2019 m. birželio 15 d., šeštadienis. Pr 18,1-14

BAŽNYČIOS LAIKAS
Laikotarpis po Sekminių

2019 m. birželio 16 d. Šventoji Trejybė. Jn 3,1-13
2019 m. birželio 17 d., pirmadienis. 1 Kor 8,1b-6
2019 m. birželio 18 d., antradienis. Jn 5,17-23
2019 m. birželio 19 d., trečiadienis. Lk 10,21-24
2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis. 2 Pt 1,16-21
2019 m. birželio 21 d., penktadienis. Hbr 2,1-10

2019 m. birželio 22 d., šeštadienis. Am 3,3-8
2019 m. birželio 23 d. 1 sekmadienis po Trejybės. Lk 16,19-31 ARBA: Šv. Jono Krikštytojo gimimas. Lk 1,5-25.57-66.80
2019 m. birželio 24 d., pirmadienis. Šv. Jono Krikštytojo gimimas. Lk 1,5-25.57-66.80
2019 m. birželio 25 d., antradienis. Augsburgo tikėjimo išpažinimo minėjimas (1530). Mt 10,26-33
2019 m. birželio 26 d., trečiadienis. Jeremijas, pranašas. Ez 3,22-27
2019 m. birželio 27 d., ketvirtadienis. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas ir išpažinėjas. Tit 1,1-9
2019 m. birželio 28 d., penktadienis. Irenėjus iš Liono, vyskupas. Jer 20,7-11
2019 m. birželio 29 d., šeštadienis. Šv. Petras ir Šv. Paulius, apaštalai. Mt 16,13-19
2019 m. birželio 30 d. 2 sekmadienis po Trejybės. Lk 14,15-24

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą