2019 m. gruodžio 1 d.

2019 m. gruodžio kalendorius

Vilniaus liuteronų bažnyčia 2018. Ritos Armonienės nuotr.


KALĖDŲ LAIKAS

Advento laikotarpis

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

2019 m. gruodžio 1 d. 1 Advento sekmadienis. Mt 21,1-11
2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis. Hab 2,1-4
2019 m. gruodžio 3 d., antradienis.  Mch 2,1-5.12-13
2019 m. gruodžio 4 d., trečiadienis. Jonas Damaskietis, teologas ir poetas. 2 Sam 23,1-7
2019 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienis. Jer 30,18-22
2019 m. gruodžio 6 d., penktadienis. Mikalojus iš Miros, vyskupas. Mt 6,1-4
2019 m. gruodžio 7 d., šeštadienis. Ambraziejus, vyskupas ir poetas. Ag 2,1-9
2019 m. gruodžio 8 d. 2 Advento sekmadienis. Lk 21,25-33
2019 m. gruodžio 9 d., pirmadienis. Iz 25,1-8
2019 m. gruodžio 10 d., antradienis. Iz 59,15b-20
2019 m. gruodžio 11 d., trečiadienis. Iz 44,6-9
2019 m. gruodžio 12 d., ketvirtadienis. Jer 31,1-7
2019 m. gruodžio 13 d., penktadienis. Liucija, kankinė. Zch 2,14-17
2019 m. gruodžio 14 d., šeštadienis. Iz 45,1-8
2019 m. gruodžio 15 d. 3 Advento sekmadienis. Lk 1,67-79
2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis. Oz 14,2-10
2019 m. gruodžio 17 d., antradienis. Pranašas Danielius ir trys jaunikaičiai. Sof 3,14-20
2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis. Pr 49,8-12
2019 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis. Adomas ir Ieva. Iz 11,10-13
2019 m. gruodžio 20 d., penktadienis. Katarina fon Bora Liuter. Iz 42,5-9
2019 m. gruodžio 21 d., šeštadienis. Šv. Tomas, apaštalas. Jn 20,19-20.24-29
2019 m. gruodžio 22 d. 4 Advento sekmadienis. Lk 1,26-56
2019 m. gruodžio 23 d., pirmadienis. Iz 7,10-14

Kalėdų laikotarpis
2019 m. gruodžio 24 d., antradienis. Kūčių vakaras. Lk 2,1-20
2019 m. gruodžio 25 d., trečiadienis. Kristaus Gimimas – Kalėdos. Jn 1,1-5.9-14.16-18 
2019 m. gruodžio 26 d., ketvirtadienis. 2 Kalėdų diena. Šv. Steponas, pirmasis kankinys. Mt 10,16-22
2019 m. gruodžio 27 d., penktadienis. Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas. Jn 21,20-24
2019 m. gruodžio 28 d., šeštadienis. Nekaltieji vaikeliai. Mt 2,13-18
2019 m. gruodžio 29 d. 1 sekmadienis po Kalėdų. Lk 2,22-40
2019 m. gruodžio 30 d., pirmadienis. Įst 33,26-29
2019 m. gruodžio 31 d., antradienis. Senųjų metų vakaras. Mt 13,24-30

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą