Follow by Email

2020 m. spalio 19 d.

2020 spalio kalendorius

Gretos Vasėtaitės nuotr.

Rūpinkitės gerove miesto, į kurį jus ištrėmiau, ir melskitės už jį VIEŠPAČIUI, nes jo gerovė - jūsų gerovė. Jer 7,29

BAŽNYČIOS LAIKAS

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis. Jonas Bretkūnas, kunigas, Šventojo Rašto vertėjas. Iš 23,20-27
2020 m. spalio 2 d., penktadienis. Pr 32,1-3.10-13
2020 m. spalio 3 d., šeštadienis. Dan 3,8-20.24-28
2020 m. spalio 4 d. Pjūties padėkos šventė. Mk 8,1-9
2020 m. spalio 5 d., pirmadienis. Hbr 11,8-16
2020 m. spalio 6 d., antradienis. Hbr 11,17-22
2020 m. spalio 7 d., trečiadienis. Hbr 11,23-31
2020 m. spalio 8 d., ketvirtadienis. Hbr 11,32-40 
2020 m. spalio 9 d., penktadienis. Abraomas. Hbr 12,1-3
2020 m. spalio 10 d., šeštadienis. Gal 5,13-18
2020 m. spalio 11 d. 18 sekmadienis po Trejybės. Mk 10,17-27
2020 m. spalio 12 d., pirmadienis. Mt 6,1-4
2020 m. spalio 13 d., antradienis. Iš 23,1-9
2020 m. spalio 14 d., trečiadienis. Kol 3,17 - 4,1
2020 m. spalio 15 d., ketvirtadienis. Mk 3,31-35
2020 m. spalio 16 d., penktadienis. Rom 14,20b - 15,7
2020 m. spalio 17 d., šeštadienis. Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Lk 13,10-17
2020 m. spalio 18 d. Šv. Lukas, evangelistas. Lk 10,1-9
2020 m. spalio 19 d., pirmadienis. Iš 15,22-27
2020 m. spalio 20 d., antradienis. Jn 7,19-24 
2020 m. spalio 21 d., trečiadienis. Apd 3,1-11 
2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis. Mt 8,14-17 
2020 m. spalio 23 d., penktadienis.  Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Mt 13,54-58  
2020 m. spalio 24 d., šeštadienis. Pat 3,1-8
2020 m. spalio 25 d. 20 sekmadienis po Trejybės. Mk 10,2-16
2020 m. spalio 26 d., pirmadienis. Philipp Nicolai, Johann Heermann ir Paul Gerhardt, giesmių kūrėjai. 2 Tes 3,6-13
2020 m. spalio 27 d., antradienis. 1 Sam 10,17-25 
2020 m. spalio 28 d., trečiadienis. Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai. Jn 15,17-25 
2020 m. spalio 29 d., ketvirtadienis. 1 Kor 14,26-33
2020 m. spalio 30 d., penktadienis. 1 Pt 4,1-6
2020 m. spalio 31 d. Reformacijos šventė. Mt 10,26b-33 

 *Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą