2022 m. balandžio 1 d.

2022 balandžio kalendorius


Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:
ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. 
Jn 6,37b

Balandžio mėn.:
Marija Magdalena nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi Viešpatį ir ką Jis jai sakęs. 
Jn 20,18

2022 m. balandžio 1 d., penktadienis. Jn 10,17-26
2022 m. balandžio 2 d., šeštadienis. Lk 18,31-43
2022 m. balandžio 3 d. 5 Gavėnios sekmadienis (Judica). Mk 10,35-45
2022 m. balandžio 4 d., pirmadienis. Ef 2,11-16
2022 m. balandžio 5 d., antradienis. Mk 14,66-72
2022 m. balandžio 6 d., trečiadienis. Lukas Kranachas ir Albrechtas Diureris, dailininkai. Hbr 9,11-15
2022 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis. Jer 15,15-21
2022 m. balandžio 8 d., penktadienis. Hbr 10,11-18 
2022 m. balandžio 9 d., šeštadienis. Jn 11,46-57

Didžioji Savaitė

2022 m. balandžio 10 d. Verbų (Palmių / Kančios) sekmadienisJn 12,12-19
2022 m. balandžio 11 d., Didžiosios Savaitės pirmadienis.  Mt 26,6-13
2022 m. balandžio 12 d., Didžiosios Savaitės antradienis. Job 38,1-11; 42,1-6
2022 m. balandžio 13 d., Didžiosios Savaitės trečiadienis. Lk 22,1-6
Trys Didžiosios dienos

2022 m. balandžio 14 d. Didysis Ketvirtadienis. Jn 13,1-15.34-35
2022 m. balandžio 15 d. Didysis Penktadienis. Jn 19,16-30
2022 m. balandžio 16 d. Didysis Šeštadienis. Mt 27,62-66

Velykos

2022 m. balandžio 17 d. Velykos – Viešpaties Prisikėlimas. Mk 16,1-8
2022 m. balandžio 18 d. 2 Velykų diena (Velykų pirmadienis). Lk 24,13-35
2022 m. balandžio 19 d. 3 Velykų diena (Velykų antradienis). Lk 24,36-45

Velykų laikotarpis

2022 m. balandžio 20 d., trečiadienis. Johannes Bugenhagen, kunigas. Jn 20,11-18
2022 m. balandžio 21 d., ketvirtadienis. Anzelmas Kenterberietis, teologas. Jn 21,1-14
2022 m. balandžio 22 d., penktadienis. Lk 24,36-47
2022 m. balandžio 23 d., šeštadienis. Lk 24,1-12
2022 m. balandžio 24 d. 1 sekmadienis po Velykų (Quasimodogeniti; 2 Velykų sekmadienis). Jn 20,19-29
2022 m. balandžio 25 d., pirmadienis.  Šv. Morkus, evangelistas. Mk 16,14-20
2022 m. balandžio 26 d., antradienis.  Mk 16,9-20
2022 m. balandžio 27 d., trečiadienis. 1 Pt 1,22-25
2022 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis. Jn 17,9-19
2022 m. balandžio 29 d., penktadienis. Lk 23,50-56
2022 m. balandžio 30 d., šeštadienis. Jn 12,44-50 

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą