2023 m. kovo 31 d.

Balandžio kalendorius 2023

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
       TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13


Balandžiui:
       Juk Kristus numirė ir atgijo, idant būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų Viešpats. Rom 14,9

Gavėnios laikotarpis

2023 m. balandžio 1 d., šeštadienis. Jn 11,46-57

Didžioji Savaitė

2023 m. balandžio 2 d. Verbų (Palmių), arba Kančios sekmadienisJn 12,12-19
2023 m. balandžio 3 d., Didžiosios Savaitės pirmadienis.  Mt 26,6-13
2023 m. balandžio 4 d., Didžiosios Savaitės antradienis. Job 38,1-11; 42,1-6
2023 m. balandžio 5 d., Didžiosios Savaitės trečiadienis. Lk 22,1-6
Trys Didžiosios dienos

2023 m. balandžio 6 d. Didysis Ketvirtadienis. Jn 13,1-15.34-35
2023 m. balandžio 7 d. Didysis Penktadienis. Jn 19,16-30
2023 m. balandžio 8 d. Didysis Šeštadienis. Mt 27,62-66

Velykos

2023 m. balandžio 9 d. Velykos – Viešpaties Prisikėlimas. Mk 16,1-8
2023 m. balandžio 10 d. 2 Velykų diena (Velykų pirmadienis). Lk 24,13-35
2023 m. balandžio 11 d. 3 Velykų diena (Velykų antradienis). Lk 24,36-45

Velykų laikotarpis

2023 m. balandžio 12 d., trečiadienis.  Jn 20,11-18
2023 m. balandžio 13 d., ketvirtadienis.  Jn 21,1-14
2023 m. balandžio 14 d., penktadienis. Lk 24,36-47
2023 m. balandžio 15 d., šeštadienis. Lk 24,1-12
2023 m. balandžio 16 d. 1 sekmadienis po Velykų (Quasi modo geniti infantes), arba 2 Velykų sekmadienis. Jn 20,19-29
2023 m. balandžio 17 d., pirmadienis. Iz 42,10-16
2023 m. balandžio 18 d., antradienis. Mk 16,9-20
2023 m. balandžio 19 d., trečiadienis. 1 Pt 1,22-25
2023 m. balandžio 20 d., ketvirtadienis. 
Johannes Bugenhagen, kunigas. Jn 17,9-19
2023 m. balandžio 21 d., penktadienis. Anzelmas Kenterberietis, teologas. Lk 23,50-56
2023 m. balandžio 22 d., šeštadienis. Jn 12,44-50 
2023 m. balandžio 23 d. 2 sekmadienis po Velykų (Misericordias Domini), arba 3 Velykų sekmadienis. Jn 10,11-16.27-30
2023 m. balandžio 24 d., pirmadienis. Johann Walter, kantorius. Jn 10,1-10
2023 m. balandžio 25 d., antradienis. Šv. Morkus, evangelistas. Mk 16,14-20
2023 m. balandžio 26 d., trečiadienis. Jn 17,20-26 
2023 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis. Ef 4,8-16
2023 m. balandžio 28 d., penktadienis. Mt 26,30-35
2023 m. balandžio 29 d., šeštadienis. Jn 14,1-6
2023 m. balandžio 30 d. 3 sekmadienis po Velykų (Jubilate), arba 4 Velykų sekmadienis. Jn 15,1-8 

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą