2023 m. rugpjūčio 29 d.

Birželio, liepos ir rugpjūčio kalendorius 2023

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13


BAŽNYČIOS LAIKAS

Birželis

Biblijos eilutė birželiui:
Teduoda tau Dievas iš dangaus rasos, iš žemės derlingumo ir apsčiai grūdų bei vyno. Pr 27,28 

2023 m. birželio 1 d., ketvirtadienis. Justinas, kankinys. 2 Kor 3,2-9
2023 m. birželio 2 d., penktadienis. Apd 11,19-26
2023 m. birželio 3 d., šeštadienis. Pr 18,1-14 
2023 m. birželio 4 d. Šventoji Trejybė. Lietuvoje švenčiama Tėvo diena. Jn 3,1-15
2023 m. birželio 5 d., pirmadienis. Bonifacas, Vokietijos apaštalas – vyskupas ir kankinys. Jer 10,6-12
2023 m. birželio 6 d., antradienis. Abraomas Kulvietis, švietėjas. Jn 5,17-23
2023 m. birželio 7 d., trečiadienis. Lk 10,21-24
2023 m. birželio 8 d., ketvirtadienis. Ef 4,1-7
2023 m. birželio 9 d., penktadienis. Lk 23,44-49
2023 m. birželio 10 d., šeštadienis. Jn 14,7-14
2023 m. birželio 11 d. 1 sekmadienis po Trejybės (Šv. Barnabas, apaštalas). Lk 16,19-31
2023 m. birželio 12 d., pirmadienis. Visuotinis Nikėjos susirinkimas (325). Lk 10,1-16
2023 m. birželio 13 d., antradienis. Jer 36,1-10.21-24.27-31
2023 m. birželio 14 d., trečiadienis. Eliziejus, pranašas. 1 Tes 2,1-12
2023 m. birželio 15 d., ketvirtadienis. Jn 21,15-19
2023 m. birželio 16 d., penktadienis. Lk 22,24-30
2023 m. birželio 17 d., šeštadienis. Fil 1,12-18a
2023 m. birželio 18 d. 2 sekmadienis po Trejybės. Lk 14,15-24
2023 m. birželio 19 d., pirmadienis. Jn 4,5-14
2023 m. birželio 20 d., antradienis. Jn 1,19-28
2023 m. birželio 21 d., trečiadienis. Lk 3,10-18 
2023 m. birželio 22 d., ketvirtadienis. Jn 1,35-42 
2023 m. birželio 23 d., penktadienis. Lk 23,39-43
2023 m. birželio 24 d., šeštadienis. Šv. Jono Krikštytojo gimimas. Lk 1,57-80
2023 m. birželio 25 d3 sekmadienis po Trejybės (Augsburgo tikėjimo išpažinimas, 1530)Lk 15,1-10
2023 m. birželio 26 d., pirmadienis. Jeremijas, pranašas. Lk 5,27-32
2023 m. birželio 27 d., antradienis. 
Kirilas Aleksandrietis, vyskupas ir išpažinėjas. Ts 10,6-16
2023 m. birželio 28 d., trečiadienis. Irenėjus iš Liono, vyskupas. Jn 5,1-16
2023 m. birželio 29 d., ketvirtadienis. Šv. Petras ir Šv. Paulius, apaštalai. Mt 16,13-19 
2023 m. birželio 30 d., penktadienis. Mt 27,3-10

Liepa

Biblijos eilutė liepai:
Jėzus Kristus kalba: "Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai." Mt 5,44-45 

2023 m. liepos 1 d., šeštadienis. Pirmieji liuteronai kankiniai Jan van Essen ir Hendrik Vos (1523). Gal 6,1-5
2023 m. liepos 2 d. 4 sekmadienis po Trejybės (Marijos apsilankymas). Lk 6,36-42  
2023 m. liepos 3 d., pirmadienis. Lk 5,17-26 
2023 m. liepos 4 d., antradienis. 2 Kor 2,5-11
2023 m. liepos 5 d., trečiadienis. Mk 11,20-26
2023 m. liepos 6 d., ketvirtadienis. Izaijas. 1 Kor 12,19-26
2023 m. liepos 7 d., penktadienis. Lk 23,17-26 
2023 m. liepos 8 d., šeštadienis. Job 28,12-15.20-28
2023 m. liepos 9 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11
2023 m. liepos 10 d., pirmadienis. Lk 6,12-19
2023 m. liepos 11 d., antradienis. Rom 9,14-26
2023 m. liepos 12 d., trečiadienis. Mt 8,18-22
2023 m. liepos 13 d., ketvirtadienis. Mt 16,24-28
2023 m. liepos 14 d., penktadienis. Lk 22,31-34
2023 m. liepos 15 d., šeštadienis. Mk 1,9-15
2023 m. liepos 16 d. 6 sekmadienis po Trejybės. Mt 28,16-20
2023 m. liepos 17 d., pirmadienis. 1 Kor 10,1-8
2023 m. liepos 18 d., antradienis. Jn 7,37-44
2023 m. liepos 19 d., trečiadienis. Įst 30,1-6 
2023 m. liepos 20 d., ketvirtadienis. 
Elijas. Mt 18,1-6
2023 m. liepos 21 d., penktadienis. Ezechielis, pranašas. Jn 19,31-37
2023 m. liepos 22 d., šeštadienis. Šv. Marija Magdalietė. Jn 20,11-18 
2023 m. liepos 23 d. 7 sekmadienis po Trejybės. Jn 6,1-15
2023 m. liepos 24 d., pirmadienis. Jn 6,47-56
2023 m. liepos 25 d., antradienis. Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Mt 20,20-23
2023 m. liepos 26 d., trečiadienis. Lk 14,7-14
2023 m. liepos 27 d., ketvirtadienis. 1 Kor 10,16-17
2023 m. liepos 28 d., penktadienis. Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius. Lk 22,14-20
2023 m. liepos 29 d., šeštadienis. Marija, Morta ir Lozorius iš Betanijos. Apr 19,4-9
2023 m. liepos 30 d. 8 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,13-16
2023 m. liepos 31 d., pirmadienis. Juozapas iš Arimatėjos. Mt 7,13-20

Rugpjūtis

Biblijos eilutė rugpjūčiui:
Tu mano pagalba, ir Tavo sparnų ūksmėje krykštauju iš džiaugsmo. Ps 63,8 

2023 m. rugpjūčio 1 d., antradienis. Lk 6,27-35
2023 m. rugpjūčio 2 d., trečiadienis. Mt 5,33-37
2023 m. rugpjūčio 3 d., ketvirtadienis. Joana, Marija ir Salomė, miros nešėjos. Lk 11,33-41a
2023 m. rugpjūčio 4 d., penktadienis. Jn 18,19-24 
2023 m. rugpjūčio 5 d., šeštadienis.  Fil 2,12-18
2023 m. rugpjūčio 6 d. 9 sekmadienis po Trejybės. Mt 25,14-30
2023 m. rugpjūčio 7 d., pirmadienis. 1 Kar 3,16-28
2023 m. rugpjūčio 8 d., antradienis. 1 Kor 6,12-20
2023 m. rugpjūčio 9 d., trečiadienis. Mt 19,4-15
2023 m. rugpjūčio 10 d., ketvirtadienis. Laurynas, diakonas ir kankinys. 1 Kor 9,16-23
2023 m. rugpjūčio 11 d., penktadienis. Jn 19,9-16a
2023 m. rugpjūčio 12 d., šeštadienis. Lk 12,42-48
2023 m. rugpjūčio 13 d. 10 sekmadienis po Trejybės. Lk 19,41-48
2023 m. rugpjūčio 14 d., pirmadienis. Rom 11,1-12
2023 m. rugpjūčio 15 d., antradienis.
 Šv. Marija, Dievo Gimdytoja. Lk 1,39-55
2023 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis. Izaokas, patriarchas. Jn 4,19-26 
2023 m. rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis. Johann Gerhard, teologas. Rom 11,13-24
2023 m. rugpjūčio 18 d., penktadienis. Lk 22,54-62
2023 m. rugpjūčio 19 d., šeštadienis. 
Bernardas Klervietis, poetas ir teologas. 1 Sam 1,12-28
2023 m. rugpjūčio 20 d. 11 sekmadienis po Trejybės. Lk 18,9-14 
2023 m. rugpjūčio 21 d., pirmadienis. Mt 23,1-12
2023 m. rugpjūčio 22 d., antradienis. 1 Sam 17,38-51
2023 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienis. 2 Sam 16,5-17
2023 m. rugpjūčio 24 d., ketvirtadienis. Šv. Baltramiejus, apaštalas. Jn 1,43-51
2023 m. rugpjūčio 25 d., penktadienis. Lk 22,54-62
2023 m. rugpjūčio 26 d., šeštadienis. Lk 4,31-37
2023 m. rugpjūčio 27 d. sekmadienis. 12 sekmadienis po Trejybės. Mk 7,31-37
2023 m. rugpjūčio 28 d., pirmadienis. Augustinas iš Hipono, vyskupas ir teologas. Jn 4,46-54
2023 m. rugpjūčio 29 d., antradienis. Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Mk 6,14-29
2023 m. rugpjūčio 30 d., trečiadienis. Liudvikas Rėza, kunigas ir švietėjas. Mt 17,14-21
2023 m. rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis. Lk 8,1-3

Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.
Nuotr.: "Colossal" Facebook.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą