2023 m. spalio 27 d.

Spalio kalendorius 2023

 
Vilniaus Liuteris (Vokiečių g. 20)

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2023 metams:
TU ESI "MATYMO DIEVAS". Pr 16,13


Bažnyčios laikas

Biblijos eilutė spalio mėnesiui:
Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jok 1,22

2023 m. spalio 1 d. Pjūties padėkos šventė (Jonas Bretkūnas, kunigas, Šventojo Rašto vertėjas). Lk 12,13-21
2023 m. spalio 2 d., pirmadienis. Mk 5,25-34
2023 m. spalio 3 d., antradienis. Jok 1,1-13
2023 m. spalio 4 d., trečiadienis. Lk 7,1-10
2023 m. spalio 5 d., ketvirtadienis. Hbr 11,32-40
2023 m. spalio 6 d., penktadienis. Jn 19,28-30
2023 m. spalio 7 d., šeštadienis. Mt 14,22-23
2023 m. spalio 8 d. 18 sekmadienis po Trejybės. Mk 12,28-34
2023 m. spalio 9 d., pirmadienis. Abraomas. Mt 6,1-4
2023 m. spalio 10 d., antradienis. Iš 23,1-9
2023 m. spalio 11 d., trečiadienis. 
Pilypas, diakonas. Kol 3,17 - 4,1
2023 m. spalio 12 d., ketvirtadienis. Mk 3,31-35
2023 m. spalio 13 d., penktadienis. Lk 23,32-34
2023 m. spalio 14 d., šeštadienis.  Lk 13,10-17
2023 m. spalio 15 d. 19 sekmadienis po Trejybės. Mk 2,1-12
2023 m. spalio 16 d., pirmadienis. Mk 10,46-52
2023 m. spalio 17 d., antradienis. Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Lk 5,12-16
2023 m. spalio 18 d., trečiadienis. Šv. Lukas, evangelistas. Lk 10,1-9
2023 m. spalio 19 d., ketvirtadienis. Mt 8,14-17 
2023 m. spalio 20 d., penktadienis. Mt 27,39-44 
2023 m. spalio 21 d., šeštadienis. Apd 14,8-18
2023 m. spalio 22 d. 20 sekmadienis po Trejybės. Mk 10,2-16
2023 m. spalio 23 d., pirmadienis. Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Mt 13,54-58 
2023 m. spalio 24 d., antradienis. Rom 13,1-7
2023 m. spalio 25 d., trečiadienis. 
Tabita (gr. "Dorkas" – Gazelė), Lidija ir Febė, tikėjimo moterys. Ef 5,25-32
2023 m. spalio 26 d., ketvirtadienis. Philipp Nicolai, Johann Heermann ir Paul Gerhardt, giesmių kūrėjai. Iš 19,3-9
2023 m. spalio 27 d., penktadienis. Jn 18,28-32
2023 m. spalio 28 d., šeštadienis. Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai. Jn 15,12-21
2023 m. spalio 29 d. 21 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,38-48
2023 m. spalio 30 d., pirmadienis. Mt 15,1-11a.18-20
2023 m. spalio 31 d., antradienis. Reformacijos šventė. Jn 8,31-36

Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą