2024 m. birželio 26 d.

Birželio, liepos ir rugpjūčio kalendorius 2024

Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2024 metams: 
     VISKĄ DARYKITE SU MEILE. 1 Kor 16,14 

Bažnyčios laikas

Birželis

Biblijos eilutė birželiui:
Mozė sakė žmonėms: "Nebijokite! Tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį VIEŠPATS jums šiandien suteiks." Iš 14,13 

2024 m. birželio 1 d., šeštadienis. Justinas, kankinys. Jn 14,7-14
2024 m. birželio 2 d. 1 sekmadienis po Trejybės. Lk 16,19-31
2024 m. birželio 3 d., pirmadienisLk 10,1-16
2024 m. birželio 4 d., antradienis. Jer 36,1-10.21-24.27-31
2024 m. birželio 5 d., trečiadienis. Bonifacas, Vokietijos apaštalas, vyskupas ir kankinys. 1 Tes 2,1-12
2024 m. birželio 6 d., ketvirtadienis. Abraomas Kulvietis, švietėjas. Jn 21,15-19
2024 m. birželio 7 d., penktadienis. Lk 22,24-30
2024 m. birželio 8 d., šeštadienis. Fil 1,12-18a
2024 m. birželio 9 d. 2 sekmadienis po Trejybės. Lk 14,15-24
2024 m. birželio 10 d., pirmadienis. Jn 4,5-14
2024 m. birželio 11 d., antradienis. Šv. Barnabas, apaštalas. Mt 10,7-13 
2024 m. birželio 12 d., trečiadienis. Visuotinis Nikėjos susirinkimas (325). Lk 3,10-18 
2024 m. birželio 13 d., ketvirtadienis. Jn 1,35-42 
2024 m. birželio 14 d., penktadienis. Eliziejus, pranašas. Lk 23,39-43
2024 m. birželio 15 d., šeštadienis. Lk 7,36-50 
2024 m. birželio 16 d3 sekmadienis po Trejybės. Lk 15,1-10
2024 m. birželio 17 d., pirmadienis.  Lk 5,27-32
2024 m. birželio 18 d., antradienis. 
Ts 10,6-16
2024 m. birželio 19 d., trečiadienis.  Jn 5,1-16
2024 m. birželio 20 d., ketvirtadienis. Mt 18,15-20
2024 m. birželio 21 d., penktadienis. Mt 27,3-10
2024 m. birželio 22 d., šeštadienis. Gal 6,1-5
2024 m. birželio 23 d. 4 sekmadienis po Trejybės. Lk 6,36-42  
2024 m. birželio 24 d., pirmadienis. Šv. Jono Krikštytojo gimimas. Lk 1,57-80
2024 m. birželio 25 d., antradienis. Augsburgo tikėjimo išpažinimas (1530). Mt 10,26-33
2024 m. birželio 26 d., trečiadienis. Jeremijas, pranašas. Mk 11,20-26
2024 m. birželio 27 d., ketvirtadienis. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas ir išpažinėjas. 1 Kor 12,19-26
2024 m. birželio 28 d., penktadienis. Irenėjus iš Liono, vyskupas. Lk 23,17-26 
2024 m. birželio 29 d., šeštadienis. Šv. Petras ir Šv. Paulius, apaštalai. Mt 16,13-19 
2024 m. birželio 30 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11

Liepa

Biblijos eilutė liepai:
Neseksi daugumos pavyzdžiu kaip dingstimi, darydamas pikta.  23,2a

2024 m. liepos 1 d., pirmadienis. Pirmieji liuteronai kankiniai Jan van Essen ir Hendrik Vos (1523). Lk 6,12-19
2024 m. liepos 2 d., antradienis. Marijos apsilankymas. Lk 1,39-56
2024 m. liepos 3 d., trečiadienis. Mt 8,18-22
2024 m. liepos 4 d., ketvirtadienis. Mt 16,24-28
2024 m. liepos 5 d., penktadienis. Lk 22,31-34
2024 m. liepos 6 d., šeštadienis. 
Izaijas. Mk 1,9-15
2024 m. liepos 7 d. 6 sekmadienis po Trejybės. Mt 28,16-20
2024 m. liepos 8 d., pirmadienis. 1 Kor 10,1-8
2024 m. liepos 9 d., antradienis. Jn 7,37-44
2024 m. liepos 10 d., trečiadienis. Įst 30,1-6 
2024 m. liepos 11 d., ketvirtadienis. 
Mt 18,1-6
2024 m. liepos 12 d., penktadienis. Jn 19,31-37
2024 m. liepos 13 d., šeštadienis. Apr 3,1-6
2024 m. liepos 14 d. 7 sekmadienis po Trejybės. Jn 6,1-15
2024 m. liepos 15 d., pirmadienis. Jn 6,47-56
2024 m. liepos 16 d., antradienis. Rūta. Mt 22,1-14 
2024 m. liepos 17 d., trečiadienis. Lk 14,7-14
2024 m. liepos 18 d., ketvirtadienis. 1 Kor 10,16-17
2024 m. liepos 19 d., penktadienis. Lk 22,14-20
2024 m. liepos 20 d., šeštadienis. Elijas. Apr 19,4-9
2024 m. liepos 21 d. 8 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,13-16
2024 m. liepos 22 d., pirmadienis. Šv. Marija Magdalietė. Jn 20,11-18 
2024 m. liepos 23 d., antradienis. Lk 6,27-35
2024 m. liepos 24 d., trečiadienis. Mt 5,33-37
2024 m. liepos 25 d., ketvirtadienis. Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Mt 20,20-23
2024 m. liepos 26 d., penktadienis. Jn 18,19-24 
2024 m. liepos 27 d., šeštadienis.  Fil 2,12-18
2024 m. liepos 28 d. 9 sekmadienis po Trejybės. (Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius.) Mt 25,14-30
2024 m. liepos 29 d., pirmadienis. Marija, Morta ir Lozorius iš Betanijos. 1 Kar 3,16-28
2024 m. liepos 30 d., antradienis. 1 Kor 6,12-20
2024 m. liepos 31 d., trečiadienis. Juozapas iš Arimatėjos. Mt 19,4-15

Rugpjūtis

Biblijos eilutė rugpjūčiui:
Jis gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas. Ps 147,3 

2024 m. rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis. 1 Kor 9,16-23
2024 m. rugpjūčio 2 d., penktadienis. Jn 19,9-16a
2024 m. rugpjūčio 3 d., šeštadienis. Joana, Marija ir Salomė, miros nešėjos. Lk 12,42-48
2024 m. rugpjūčio 4 d. 10 sekmadienis po Trejybės. Lk 19,41-48
2024 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis. Rom 11,1-12
2024 m. rugpjūčio 6 d., antradienis.
 Lk 21,5-6.20-24
2024 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis. Jn 4,19-26 
2024 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis. Rom 11,13-24
2024 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis. Lk 22,54-62
2024 m. rugpjūčio 10 d., šeštadienis. 
Laurynas, diakonas ir kankinys. 1 Sam 1,12-28
2024 m. rugpjūčio 11 d. 11 sekmadienis po Trejybės. Lk 18,9-14 
2024 m. rugpjūčio 12 d., pirmadienis. Mt 23,1-12
2024 m. rugpjūčio 13 d., antradienis. 1 Sam 17,38-51
2024 m. rugpjūčio 14 d., trečiadienis. 2 Sam 16,5-17
2024 m. rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis. Šv. Marija, Dievo Gimdytoja. Lk 1,39-55
2024 m. rugpjūčio 16 d., penktadienis. Izaokas, patriarchas. Lk 22,54-62
2024 m. rugpjūčio 17 d., šeštadienis. Johann Gerhard, teologas. Lk 4,31-37
2024 m. rugpjūčio 18 d. sekmadienis. 12 sekmadienis po Trejybės. Mk 7,31-37
2024 m. rugpjūčio 19 d., pirmadienis. Bernardas Klervietis, poetas ir teologas. Jn 4,46-54
2024 m. rugpjūčio 20 d., antradienis. Samuelis. Mk 3,1-12
2024 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis. Mt 17,14-21
2024 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienis. Lk 8,1-3
2024 m. rugpjūčio 23 d., penktadienis. Mt 12,15-21
2024 m. rugpjūčio 24 d., šeštadienis. Šv. Baltramiejus, apaštalas. Jn 1,43-51
2024 m. rugpjūčio 25 d. 13 sekmadienis po Trejybės. Lk 10,25-37 
2024 m. rugpjūčio 26 d., pirmadienis. Mt 12,1-8
2024 m. rugpjūčio 27 d., antradienis. Monika, Augustino motina. Mt 23,23-28
2024 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis. Augustinas iš Hipono, vyskupas ir teologas. Mok 11,1-8
2024 m. rugpjūčio 29 d., ketvirtadienis. Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Mk 6,14-29
2024 m. rugpjūčio 30 d., penktadienis. Liudvikas Rėza, kunigas ir švietėjas. Mt 26,47-56
2024 m. rugpjūčio 31 d., šeštadienis. Įst 26,1-11

Sekmadieniai ir kitos šventės – pastorintu šriftu, minėjimai – pasviru.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą