2024 m. kovo 28 d.

Šventosios Vakarienės sakramentas | Martynas Liuteris. Mažasis Katekizmas. VI dalis

Симон (Пимен) Федорович Ушаков, 1685

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.

Kas yra Šventoji Vakarienė?
Tai yra tikras mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas duonoje ir vyne, paties Kristaus paliktas mums, krikščionims, valgyti ir gerti.

Kur tai parašyta?
Tai rašo šventi evangelistai Matas, Morkus, Lukas ir šventas apaštalas Paulius: Mūsų Viešpats Jėzus Kristus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir, sukalbėjęs padėkos maldą, laužė ir davė savo mokiniams, sakydamas: "Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui". Tuo pačiu būdu po vakarienės Jis paėmė taurę, dėkojo ir davė jiems sakydamas: "Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, Naujojo Testamento kraujas, kuris už jus ir už daugelį išliejamas nuodėmių atleidimui. Tai darykite, kiek kartų gersite, mano atminimui" (Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20; 1 Kor 11,23-25).

Ką suteikia toks valgymas ir gėrimas?
Tai rodo mums šie žodžiai: už jus atiduodamas ir išliejamas nuodėmių atleidimui. Tokiais žodžiais šiuo sakramentu suteikiamas nuodėmių atleidimas, gyvybė ir išganymas, nes kur yra nuodėmių atleidimas, ten gyvybė ir išganymas.

Kaip gali kūniškas valgymas ir gėrimas daryti tokius didžius veiksmus?
Pats valgymas ir gėrimas to nedaro, bet žodžiai už jus atiduodamas ir išliejamas nuodėmių atleidimui. Šie žodžiai kartu su kūnišku valgymu ir gėrimu yra svarbiausias sakramento dalykas, ir kas šiais žodžiais tiki, tai įgyja tai, ką jie skelbia ir žada – nuodėmių atleidimą.

Kas tokį Sakramentą vertingai priima?
Pasninkauti ir kūniškai pasiruošti yra geras išorinis pasiruošimas, bet tik tas yra tikrai vertas ir gerai pasiruošęs, kuris tiki šiais žodžiais: už jus atiduodamas ir išliejamas nuodėmių atleidimui. Kas šiais žodžiais netiki ar abejoja, yra nevertas ir nepasiruošęs, nes žodžiai už jus reikalauja tikrai tikinčių širdžių.

Martynas Liuteris. Mažasis Katekizmas (1529)
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmynas Krikščioniškos giesmės, 2007

Daugiau apie Šventąją Vakarienę rasite ČIA

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą