2021 m. spalio 25 d.

Atgaila | Augsburgo tikėjimo išpažinimas, XII str.


Dievo Žodžio raginami kliautis ne savo nuopelnais, o Dievo malone, prisiminkime, ką mūsų Bažnyčia moko apie atgailą.

Pažiūrėkime, kas sakoma Augsburgo tikėjimo išpažinime – viename iš septynių liuteroniškojo tikėjimo išpažinimo raštų, publikuotame 1530 m.

Skaitome 2009 m. lietuviško leidimo 12 str.:

"Apie atgailą jos (t.y. mūsų bažnyčios) moko, kad po Krikšto nupuolusieji gali gauti nuodėmių atleidimą visada, kai tik atsiverčia, ir kad tokiems grįžtantiesiems atgailauti Bažnyčia turi suteikti išrišimą. Tačiau atgailą tiesiogine prasme sudaro dvi dalys. Viena yra gailestis arba būgštavimas, sąžinei keliamas nuodėmės pažinimo, kita – tikėjimas, kuris kyla iš Evangelijos arba išrišimo ir kuriuo tikima, kad nuodėmės atleidžiamos dėl Kristaus, sąžinė guodžiama ir išlaisvinama iš būgštavimo. Po to turi eiti geri darbai, kurie yra atgailos vaisius."

Augsburgo tikėjimo išpažinimas. Augsburgo išpažinimo apologija, 2009

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą