2023 m. lapkričio 8 d.

Johanas fon Štaupicas (minėjimas lapkričio 8 d.)


Johanas fon Štaupicas (c. 1460 - 1524) buvo Martyno Liuterio dvasios tėvas, nuodėmklausys. 

Gimė Saksonijoje, šeima - čekų kilmės.

Buvo vokiškai kalbančių teritorijų augustinų vienuolių vyresnysis. Kai buvo įkurtas Vitenbergo universitetas, Štaupicas tapo teologijos fakulteto dekanu.

Nors buvo augustinas, porą metų iki mirties buvo jau benediktinų vienuolyno Zalcburge abatas.

Johanas fon Štaupicas 1505 m. į savo globą priėmė nerimastingą 21 metų amžiaus augustinų naujoką. Jaunuolio vardas - Martynas Liuteris. Per audrą liepos mėnesį šaukęsis Šv. Onos pagalbos ir jai davęs įžadą tapti vienuoliu, teisės studentas jau po dviejų savaičių pasibeldė į Erfurto Šv. Augustino vienuolyno duris.

Liuteriui, kuris nuolat nerimavo, išgyveno dėl savojo išganymo ir bijojo pasmerkimo, Štaupicas turėjo vaistą - Šventąjį Raštą, kur sutinkame Kristų: Viešpatį, kuris myli mus, nusidėjėlius, ir priima iš savo dieviškojo gailestingumo. Dvasios tėvas taip pat išminingai kreipė Liuterį akademiniu teologo keliu. Tai - esminė įtaka Liuterio gyvenimui.

Kai Liuteris tapo tuo, kuo žinome, Johanas fon Štaupicas atleido savo žymųjį dvasios sūnų nuo klusnumo augustinų regulai. Nors Štaupicas nepasekė Reformacija ir liko Romos katalikas, jo vaidmuo Evangelijos žinios skelbimo atnaujinime didžiulis - dvasios tėvo vedamas ir palydimas, Martynas Liuteris atrado ir pamilo Bibliją, rado joje paguodą bei džiaugsmą, nes Dievo Avinėlis iš tiesų naikina pasaulio nuodėmes.

Liuteris darbuojasi pagal Štaupico, augstinų vyresniojo, nurodymus. Gustav König, 1847

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą