Follow by Email

2018 m. lapkričio 8 d.

Johanas fon Štaupicas. Lapkričio 8 d.

Liuteris darbuojasi pagal Štaupico, augstinų vyresniojo, nurodymus. Gustav König, 1847

Johanas fon Štaupicas (c. 1460 - 1524) buvo Martyno Liuterio dvasios tėvas, nuodėmklausys. Gimė Saksonijoje, šeima - čekų kilmės.


Buvo vokiškai kalbančių teritorijų augustinų vienuolių vyresnysis. Kai buvo įkurtas Vitenbergo universitetas, Štaupicas tapo teologijos fakulteto dekanu.

Nors buvo augustinas, porą metų iki mirties buvo jau benediktinų vienuolyno Zalcburge abatas.

Johanas fon Štaupicas į savo globą 1505 m. priėmė nerimastingą 21 metų amžiaus augustinų naujoką. Jaunuolio vardas - Martynas Liuteris. Per audrą liepos mėnesį šaukęsis Šv. Onos pagalbos ir jai davęs įžadą tapti vienuoliu, teisės studentas jau po dviejų savaičių pasibeldė į Erfurto Šv. Augustino vienuolyno duris.

Liuteriui, nuolat nerimaujančiam, išgyvenančiam dėl savojo išganymo ir bijančiam pasmerkimo, Štaupicas turėjo vaistą - Šventąjį Raštą ir jame sutinkamą Kristų - Viešpatį, kuris myli ir iš dieviško gailestingumo priima nusidėjėlius. Dvasios tėvas taip pat išminingai kreipė Liuterį akademiniu teologo keliu. Tai - esminė įtaka Liuterio gyvenimui.

Kai Liuteris tapo tuo, kuo žinome tapus, Johanas fon Štaupicas atleido savo žymųjį dvasios sūnų nuo klusnumo augustinų regulai. Nors Štaupicas nepasekė Reformacija ir liko Romos katalikas, jo vaidmuo Evangelijos žinios skelbimo atnaujinime didžiulis - dvasios tėvo vedamas ir palydimas, Martynas Liuteris atrado ir pamilo Bibliją, rado joje paguodą bei džiaugsmą, nes Dievo Avinėlis iš tiesų naikina pasaulio nuodėmes.

Pgl. William Weedon. Celebrating The Saints


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą