Follow by Email

2017 m. kovo 25 d.

Apreiškimas Marijai. Kovo 25 d.Kovo 25 d. mūsų Bažnyčios kalendoriuje – Apreiškimas Marijai, kaip užrašyta Evangelijoje pagal LukąNuo šios dienos – lygiai devyni mėnesiai iki Kalėdų, Kristaus Gimimo šventės, kai Žodis regimai tapo kūnu.

Šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi.
Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą;
Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius,
ir Jo karaliavimui nebus galo.“
Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi.
Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų.“ Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Ir angelas pasitraukė.

Kai kurios bažnyčios, tarp jų – ir liuteroniškos, kovo 25-ąją taip pat mini Negimusio kūdikio dieną, nes Kristus, prasidėjęs iš Šventosios Dvasios, nuolankiai pasirinko kūniškai išgyventi visus žmogaus vystymosi etapus - nuo pat pradėjimo, taip paliudydamas jų vertingumą, juos pašventindamas ir atpirkdamas.

Pirmą kartą oficialiai tokia diena švęsta 1993 m. Salvadore, Centrinės Amerikos valstybėje, kurios pavadinimas išvertus iš ispanų kalbos reiškia Išganytoją. Šventė vadinosi „Teisės gimti diena“. Vėliau tokia diena, skirta atkreipti dėmesį būtent į abortų problemą, pradėta minėti tiek vietinėse įvairių šalių ir konfesijų parapijose, tiek ekumeniškai, ir net tarpreliginiuose renginiuose.

1725 m. Apreiškimo Marijai šventei Johanas Sebastianas Bachas skyrė kantatą Kokia skaisti žvaigždė aušros.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą