Follow by Email

2017 m. kovo 26 d.

Laetare (4 Gavėnios sekmadienis)


Šiandien – Laetare sekmadienis:

Drauge su Jeruzale džiaukitės
ir būkite dėl jos linksmi visi,
kurie ją mylite!
Džiūgaukite kartu su ja visi,
kurie dėl jos liūdėjote!
                             (Iz 66,10)


Ankstyvojoje Bažnyčioje nuo šio sekmadienio katechumenai, besiruošiantys Krikštui, pažengdavo žingsnį į priekį – jiems būdavo leidžiama kiek ilgiau likti pamaldose kartu su visais tikinčiaisiais ir išklausyti Evangelijos skaitinį bei pamokslą. Tądien juos išmokydavo ir tikėjimo išpažinimo bei Viešpaties maldos „Tėve mūsų“. Katechumenų džiaugsmas atsispindi įvadinės 122 psalmės žodžiuose: 

Kaip džiaugiausi, kai buvo pasakyta: 
"Eime į VIEŠPATIES namus!"

Kaip ir trečiąjį Advento sekmadienį, taip pat džiugų – Gaudete, taip ir šį, ketvirtąjį Gavėnios, įprastą violetinę šio liturginio laiko spalvą galima pakeisti rožine. Nes – džiūgaukite!

Nuo šiandien iki Velykų – 3 savaitės. Gavėnia – Kristaus kančios atsiminimo ir atgailos laikas – įpusėjo.

(Pgl. Liuterio Rydo Liuteroniškąją liturgiją)

Jn 6,55-65:

„Mano kūnas tikrai yra valgis,
ir mano kraujas tikrai yra gėrimas.
56 Kas valgo mano kūną
ir geria mano kraują,
tas pasilieka manyje, ir aš jame.
57 Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas
ir aš gyvenu per Tėvą,
taip ir tas, kuris mane valgo,
gyvens per mane.
58 Štai duona,
nužengusi iš dangaus!
Ji ne tokia,
kokią protėviai valgė ir mirė.
Kas valgo šią duoną ­ gyvens per amžius.“
59 Visa tai jis paskelbė, mokydamas Kafarnaumo sinagogoje.
60 Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė: „Kieti Jo žodžiai, kas gali jų klausytis!“ 61 Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: „Jus tai piktina? 62 O kas būtų, jei pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau?!
63 Dvasia teikia gyvybę,
o kūnas nieko neduoda.
Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau,
yra dvasia ir gyvenimas.
64 Bet kai kurie iš jūsų netiki.“
Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas Jį išduos. 65 Jis dar sakė: „Štai kodėl aš jums sakiau: niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota Tėvo.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą