2022 m. liepos 1 d.

2022 liepos ir rugpjūčio kalendorius

        Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:

      ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

BAŽNYČIOS LAIKAS

Biblijos eilutė liepos mėn.:
Visa gyvastimi trokštu Dievo, gyvojo Dievo.
Ps 42,3

Liepa

2022 m. liepos 1 d., penktadienis. Lk 23,39-43
2022 m. liepos 2 d., šeštadienis. Marijos apsilankymas. Lk 1,39-56
2022 m. liepos 3 d. 3 sekmadienis po Trejybės. Lk 15,1-10
2022 m. liepos 4 d., pirmadienis. Lk 5,27-32
2022 m. liepos 5 d., antradienis. Ts 10,6-16
2022 m. liepos 6 d., trečiadienis. Izaijas. Jn 5,1-16
2022 m. liepos 7 d., ketvirtadienis. Mt 18,15-20 
2022 m. liepos 8 d., penktadienis. Mt 27,3-10
2022 m. liepos 9 d., šeštadienis. Gal 6,1-5
2022 m. liepos 10 d. 4 sekmadienis po Trejybės. Lk 6,36-42  
2022 m. liepos 11 d., pirmadienis. Lk 5,17-26 
2022 m. liepos 12 d., antradienis. 2 Kor 2,5-11
2022 m. liepos 13 d., trečiadienis. Mk 11,20-26
2022 m. liepos 14 d., ketvirtadienis. 1 Kor 12,19-26
2022 m. liepos 15 d., penktadienis. Lk 23,17-26 
2022 m. liepos 16 d., šeštadienis. Rūta. Job 28,12-15.20-28
2022 m. liepos 17 d. 5 sekmadienis po Trejybės. Lk 5,1-11
2022 m. liepos 18 d., pirmadienis. Lk 6,12-19
2022 m. liepos 19 d., antradienis. Rom 9,14-26
2022 m. liepos 20 d., trečiadienis. Elijas. Mt 8,18-22
2022 m. liepos 21 d., ketvirtadienis. Ezechielis, pranašas. Mt 16,24-28
2022 m. liepos 22 d., penktadienis. Šv. Marija Magdalietė. Jn 20,11-18
2022 m. liepos 23 d., šeštadienis. Mk 1,9-15
2022 m. liepos 24 d. 6 sekmadienis po Trejybės. Mt 28,16-20
2022 m. liepos 25 d., pirmadienis. Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas. Mt 20,20-23
2022 m. liepos 26 d., antradienis. Jn 7,37-44
2022 m. liepos 27 d., trečiadienis. Įst 30,1-6 
2022 m. liepos 28 d., ketvirtadienis. Johanas Sebastianas Bachas, kompozitorius. Mt 18,1-6
2022 m. liepos 29 d., penktadienis. Marija, Morta ir Lozorius iš Betanijos. Jn 19,31-37
2022 m. liepos 30 d., šeštadienis. Apr 3,1-6 
2022 m. liepos 31 d. 7 sekmadienis po Trejybės. Jn 6,1-15

Rugpjūtis

Biblijos eilutė rugpjūčio mėn.:
Visi miško medžiai iš džiaugsmo
teošia VIEŠPAČIUI,
nes Jis ateina valdyti žemės. 
1 Met 16,33

2022 m. rugpjūčio 1 d., pirmadienis. Jn 6,47-56
2022 m. rugpjūčio 2 d., antradienis. Mt 22,1-14
2022 m. rugpjūčio 3 d., trečiadienis. Joana, Marija ir Salomė, miros nešėjos. Lk 14,7-14
2022 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis. 1 Kor 10,16-17
2022 m. rugpjūčio 5 d., penktadienis. Lk 22,14-20
2022 m. rugpjūčio 6 d., šeštadienis. Apr 19,4-9
2022 m. rugpjūčio 7 d. 8 sekmadienis po Trejybės. Mt 5,13-16
2022 m. rugpjūčio 8 d., pirmadienis. Mt 7,13-20
2022 m. rugpjūčio 9 d., antradienis. Lk 6,27-35
2022 m. rugpjūčio 10 d., trečiadienis. Laurynas, diakonas ir kankinys. Mt 5,33-37
2022 m. rugpjūčio 11 d., ketvirtadienis. Lk 11,33-41a
2022 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis. Jn 18,19-24 
2022 m. rugpjūčio 13 d., šeštadienis.  Fil 2,12-18
2022 m. rugpjūčio 14 d. 9 sekmadienis po Trejybės. Mt 25,14-30
2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienis. Šv. Marija, Dievo Gimdytoja. Lk 1,39-55
2022 m. rugpjūčio 16 d., antradienis. Izaokas, patriarchas. 1 Kor 6,12-20
2022 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis. Johann Gerhard, teologas. Mt 19,4-15
2022 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis. 1 Kor 9,16-23
2022 m. rugpjūčio 19 d., penktadienis. Bernardas Klervietis, poetas ir teologas. Jn 19,9-16a
2022 m. rugpjūčio 20 d., šeštadienis. Samuelis. Lk 12,42-48
2022 m. rugpjūčio 21 d. 10 sekmadienis po Trejybės. Lk 19,41-48
2022 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis. Rom 11,1-12
2022 m. rugpjūčio 23 d., antradienis.  Lk 21,5-6.20-24
2022 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis. Šv. Baltramiejus, apaštalas. Jn 1,43-51
2022 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis. Rom 11,13-24
2022 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis. Lk 22,54-62
2022 m. rugpjūčio 27 d., šeštadienis. Monika, Augustino motina. 1 Sam 1,12-28
2022 m. rugpjūčio 28 d. 11 sekmadienis po Trejybės. Lk 18,9-14 
2022 m. rugpjūčio 29 d., pirmadienis. Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas. Mk 6,14-29
2022 m. rugpjūčio 30 d., antradienis. Liudvikas Rėza, kunigas ir švietėjas. 1 Sam 17,38-51
2022 m. rugpjūčio 31 d., trečiadienis. 2 Sam 16,5-17

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą