2022 m. rugsėjo 22 d.

2022 rugsėjo kalendorius

Šv. Mykolas nugali šėtoną. Rafaelis, 1518

     Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams:

      ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

BAŽNYČIOS LAIKAS

2022 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis. Jozuė. 1 Pt 5,1-5
2022 m. rugsėjo 2 d., penktadienis. Ona, Samuelio motina. Lk 22,54-62
2022 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis. Grigalius Didysis. Lk 4,31-37
2022 m. rugsėjo 4 d. sekmadienis. 12 sekmadienis po Trejybės. Mk 7,31-37
2022 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis. Zacharijas ir Elzbieta. Jn 4,46-54
2022 m. rugsėjo 6 d., antradienis. Mk 3,1-12
2022 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis. Mt 17,14-21
2022 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis. Lk 8,1-3
2022 m. rugsėjo 9 d., penktadienis. Mt 12,15-21
2022 m. rugsėjo 10 d., šeštadienis. Mk 10,17-22
2022 m. rugsėjo 11 d. 13 sekmadienis po Trejybės. Lk 10,25-37 
2022 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis. Mt 12,1-8
2022 m. rugsėjo 13 d., antradienis. Mt 23,23-28
2022 m. rugsėjo 14 d., trečiadienis. Šventojo Kryžiaus dienaJn 12,20-33
2022 m. rugsėjo 15 d., ketvirtadienis. Apd 4,32-37
2022 m. rugsėjo 16 d., penktadienis. Kiprijonas iš Kartaginos, vyskupas ir kankinys. Mt 26,47-56
2022 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis. Įst 26,1-11
2022 m. rugsėjo 18 d. 14 sekmadienis po Trejybės. Lk 17,11-19
2022 m. rugsėjo 19 d., pirmadienis. Iš 18,1-12
2022 m. rugsėjo 20 d., antradienis. Jn 9,24-41
2022 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis. 
 Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Mt 9,9-13 
2022 m. rugsėjo 22 d., ketvirtadienis. Jona. Gal 6,6-10
2022 m. rugsėjo 23 d., penktadienis. Jn 13,31-35
2022 m. rugsėjo 24 d., šeštadienis. 2 Tes 2,13-17 
2022 m. rugsėjo 25 d. sekmadienis. 15 sekmadienis po Trejybės. Mt 6,25-34
2022 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis. Lk 11,5-13
2022 m. rugsėjo 27 d., antradienis. Lk 16,1-9
2022 m. rugsėjo 28 d., trečiadienis. Mok 4,4-12
2022 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis. 
Šv. Arkangelas Mykolas ir visi angelai. Lk 10,17-20
2022 m. rugsėjo 30 d., penktadienis. 
 Jeronimas, Šventojo Rašto vertėjas. Lk 22,35-38 

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą