2022 m. spalio 28 d.

2022 spalio kalendorius

The Lutheran Ladies' Lounge Facebook grupės nuotr.

 Šventojo Rašto eilutė (lozungas) 2022 metams: 

ATEINANČIO PAS MANE AŠ NEATSTUMSIU. Jn 6,37b

BAŽNYČIOS LAIKAS

     Biblijos eilutė spalio mėn.:
Didingi ir nuostabūs Tavo darbai,
Viešpatie, visagali Dieve!
Teisingi ir tikri Tavieji keliai, tautų Valdove!
                                                                  Apr 15,3

2022 m. spalio 1 d., šeštadienis. Jonas Bretkūnas, kunigas, Šventojo Rašto vertėjas. Lk 6,20-26
2022 m. spalio 2 d. Pjūties padėkos šventė. Lk 12,13-21
2022 m. spalio 3 d., pirmadienis. Apr 14,6-7.13-16
2022 m. spalio 4 d., antradienis. Mt 18,10-14
2022 m. spalio 5 d., trečiadienis. Mk 5,21-24.35-43
2022 m. spalio 6 d., ketvirtadienis. Apd 27,16-25
2022 m. spalio 7 d., penktadienis. Apr 22,6-10
2022 m. spalio 8 d., šeštadienis. Dan 3,8-20.24-28
2022 m. spalio 9 d. 17 sekmadienis po Trejybės. Mt 15,21-28
2022 m. spalio 10 d., pirmadienis. Mk 5,25-34
2022 m. spalio 11 d., antradienis. Pilypas, diakonas. Jok 1,1-13
2022 m. spalio 12 d., trečiadienis. Lk 7,1-10
2022 m. spalio 13 d., ketvirtadienis. Hbr 11,32-40
2022 m. spalio 14 d., penktadienis. Jn 19,28-30
2022 m. spalio 15 d., šeštadienis. Mt 14,22-23
2022 m. spalio 16 d. 18 sekmadienis po Trejybės. Mk 12,28-34
2022 m. spalio 17 d., pirmadienis. Ignacijus Antiochietis, vyskupas ir kankinys. Mt 6,1-4
2022 m. spalio 18 d., antradienis. Šv. Lukas, evangelistas. Lk 10,1-9
2022 m. spalio 19 d., trečiadienis. Kol 3,17 - 4,1
2022 m. spalio 20 d., ketvirtadienis. Mk 3,31-35
2022 m. spalio 21 d., penktadienis. Lk 23,32-34
2022 m. spalio 22 d., šeštadienis.  Lk 13,10-17
2022 m. spalio 23 d. 19 sekmadienis po Trejybės. Mk 2,1-12 ARBA: Šv. Jokūbas, Jeruzalės vyskupas ir kankinys. Mt 13,54-58 
2022 m. spalio 24 d., pirmadienis. Mk 10,46-52
2022 m. spalio 25 d., antradienis. Tabita (gr. "Dorkas" – Gazelė), Lidija ir Febė, tikėjimo moterys. Lk 5,12-16
2022 m. spalio 26 d., trečiadienis. Philipp Nicolai, Johann Heermann ir Paul Gerhardt, giesmių kūrėjai. Apd 3,1-11 
2022 m. spalio 27 d., ketvirtadienis. Mt 8,14-17 
2022 m. spalio 28 d., penktadienis. Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai. Jn 15,12-21
2022 m. spalio 29 d., šeštadienis. Apd 14,8-18
2022 m. spalio 30 d. 20 sekmadienis po Trejybės. Mk 10,2-16
2022 m. spalio 31 d., pirmadienis. Reformacijos šventė. Mt 11,12-19

*Sekmadieniai ir kitos šventės - pastorintu šriftu, minėjimai - pasviru.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą