2021 m. rugsėjo 28 d.

Kaip Šventoji Vakarienė (Eucharistija, Komunija) švenčiama liuteroniškose pamaldose


...Daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo... (Mt 8,11). Keliaujanti Bažnyčia susirenka prie Šventosios Vakarienės stalo. Kaip ją švenčiame liuteroniškose pamaldose, atsako kun. doc. dr. habil. Darius Petkūnas

Kaip vadinamas šis Paskutinės Vakarienės šventimas?

Tai yra Altoriaus sakramentas, įprastai vadinamas Šventąja Vakariene, dar – Eucharistija, Komunija. Mūsų bažnyčioje švenčiami du Kristaus įsteigti Sakramentai – Krikštas ir Eucharistija.

Kas tai yra?
Tai yra tikras mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas duonoje ir vyne, paties Kristaus paliktas mums, krikščionims, valgyti ir gerti. Šiuo sakramentu suteikiamas nuodėmių atleidimas, gyvybė ir išganymas.

Kokiu pavidalu teikiama Komunija?
Įprastai tikintiesiems į burnas yra duodamas Kristaus kūnas ir kraujas (kai kuriose parapijose gali būti praktikuojamas ostijos ir taurės padavimas į rankas). Duodamas ostiją, kunigas sako: “Imk ir valgyk, tai yra Kristaus kūnas, už tave atiduotas. Tas testiprina ir teišlaiko tave tikrame tikėjime amžinajam gyvenimui”, o dalindamas taurę – “Imk ir gerk, tai yra Kristaus kraujas, už tave pralietas nuodėmių atleidimui. Tas testiprina ir teišlaiko tave tikrame tikėjime amžinajam gyvenimui”. Tikintieji priimdami sakramentą įprastai būna suklaupę aplink altorių.

Kas gali dalyvauti Šventojoje Vakarienėje?
Joje dalyvauja krikštyti ir Evangelikų liuteronų bažnyčioje konfirmuoti nariai.

Ar reikia tam specialiai pasirengti?
Bažnyčia nenurodo ypatingų pasiruošimo apeigų. Įprastai tikintiesiems rekomenduojama bent keletą valandų prieš priimant sakramentą nevalgyti, tačiau, nors pasninkas yra vertingas dalykas, vis dėlto svarbiausia, kaip minėta, yra tikinti širdis. Pasiruošęs priimti sakramentą yra tas, kuris tiki, kad Kristus savo kūną ir kraują už jį yra ant kryžiaus atidavęs bei praliejęs nuodėmių atleidimui, ir kad Viešpats savo kūną ir kraują duoda Šventojoje Vakarienėje duonoje bei vyne.
Sakramentas teikiamas tiems, kurie yra atlikę nuodėmių išpažintį ir gavę atleidimą.

Pamaldose prieš Šventosios Vakarienės liturgiją yra bendra Išpažintis ir Absoliucija (nuodėmių atleidimo paskelbimas).

Kaip dažnai reikėtų dalyvauti Šventojoje Vakarienėje?
Bažnyčia rekomenduoja švęsti Altoriaus sakramentą kiekvieną sekmadienį, bet tai nėra įstatymas.

Ar būna, kad žmonės sulaikomi nuo šios praktikos?
Sulaikomi vieši nusidėjėliai, kurie neatgailauja dėl savo nuodėmių. Kristus Bažnyčiai yra suteikęs ypatingą dvasinę galią (Raktų galią) atgailaujančiųjų nuodėmėms atleisti ir neatgailaujančiųjų nuodėmėms sulaikyti. Naudodami šią Raktų galią kunigai atvirai nuodėmiaujančius ir neatgailaujančius nusidėjėlius atskiria nuo Altoriaus Sakramento, arba nuo Bažnyčios, kol jie neapgailės savo nuodėmių.

Kalbino Vilma Sabutienė
Žurnalas LIETUVOS EVANGELIKŲ KELIAS

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą