2021 m. rugsėjo 15 d.

2021 rugsėjo kalendorius

Rugsėjį kviečiu skaityti Psalmyną - pamėkite, sekite Facebook puslapį Liuteronų žinios, ten bus keliami tekstai; per mėnesį - visos 150 psalmių.

O Šventojo Rašto skaitinius pagal Liuteronų bažnyčios liturginį kalendorių, kaip įprastai būna “Liuteronų žiniose”, galite sekti giesmyne “Krikščioniškos giesmės”, psl. 963 (rugsėjo 1 d. - trečiadienis po 13 sekmadienio po Trejybės). 

Biblija internete yra čia (1999 m.): http://biblija.lt/index.aspx?cmp=toc.

Sekmadienių ir švenčių skaitinius rasite čia: http://liuteronai.lt/Liturgijos-projektas/Agenda/Liturgines-formos-sekmadieniams-ir-sventems (rugsėjo 5 d. - 14 sekmadienis po Trejybės).

     Biblijos eilutė rugsėjui: 

Jūs daug sėjote, bet mažai nuvalėte,
jūs valgote, bet jums niekada negana,
jūs geriate, bet jums niekada neužtenka,
jūs rengiatės, bet nė vienam nėra šilta,
ir kas šį tą užsidirba,
tas deda į kiaurą maišą.

(Ag 1,6; Raginimas atstatyti Šventyklą)

     Šventės: 

14 ir 15 sekmadieniai po Trejybės (5 ir 12 d.)
Šventojo Kryžiaus diena
 (14 d.)
16 sekmadienis po Trejybės (19 d.)
Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas (21 d.)
17 sekmadienis po Trejybės (26 d.)
Šv. Arkangelas Mykolas ir visi angelai (29 d.)

     Minėjimai:

Jozuė (1 d.)

Ona, Samuelio motina (2 d.)

Grigalius Didysis (3 d.)

Mozė (4 d.)

Zacharijas ir Elzbieta (5 d.)

Kiprijonas iš Kartaginos, vyskupas ir kankinys (16 d.)

Jona (22 d.)

Jeronimas, Šventojo Rašto vertėjas (30 d.)
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą